Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svake lag i snødekket. Ver spesielt varsom rundt skoggrensa og i områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind, men lite nedbør gjer at det er liten endring i skredproblema. Det kan ligge ustabile fokksnøflak i V-N-Ø renner, søkk og lesider. Stadvis kan desse ligge på svake lag med nedføyka overflaterim eller kantkorn. Ver merksam der snødekket er tynt.
Snøoverflata er prega sterk vind frå sør som har transportert snø inn i nordvestelege til nordaustlege leområder. Snødekket er variert med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder som ligg spredt mellom mjukare snø. Eldre fokksnøflak er i hovedsak harde og bærande. Toppar og ryggar er særs vindpåvirka med hard eller avblåst overflate.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde eller som hardnar fort. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det har vore stor kantkornutvikling i snøoverflata i det siste. Fokksnø på dette kantkornlaget er no vorte eit skredproblem.
Onsdag føremiddag er det lett snøvêr til havnivå og aukande vindstyrke i fjellet.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-12 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

07.02.2019 kl. 13:04

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vær og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Vær melding og synkande temp.

Vær

Ikke nedbør 2 °C Dalsfjorden (600moh) kl 13:04 33 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179580

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2019 kl. 10:43

641 moh

Robin@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Robin@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Etter endt stabilitetstest som ga ECT X, hoppet vi på blokken og den løste ut på 40cm dybde. Det svake laget ble upåvirket, men det er et nedføyket nysnø lag på ca 50 cm dybde.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøføyk på toppene, skipor tettes igjen etter en times tid. Blåser fra sør/sørvest slik at lesidene får vindtransportert snø, verst er nord/nordøst side

Rask temperaturstigning Område: For kommunen. Beskrivelse: På det siste døgnt gikk temperaturen fra et par minus til et par pluss grader

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 17 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Det legger seg betydelig med fokksnø i le heng

Skredfarevurdering

2 Moderat Skal litt til for å løse ut skred Med tanke på nedbøren og vinden som er meldt vil det bli lengre ned til det svake laget. Men fokksnøen vil legge seg mer nordvestlig retning. Temperaturen kan svinge disse dagene så vær forberedt på dårlige bindinger Varslet faregrad er riktig Enig med varsom, vi fant ikke et nedføyket kantkornlag, bare nedføyket nysnø.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, NV over 500 moh

Tester

ECTX God God - Relativt god stabilitet, men ikke helt stabilt

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra S ↑ 90% skyer Nedbør falt som snø fra 500moh, sterk vind i dag som transporterer mye snø

ObsID: 179562

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.02.2019 kl. 10:41

641 moh

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Etter endt stabilitetstest med ECTX hoppet vi på blokken og fikk et brudd uten forplantning ved det tynne skarelaget vi fant ved 40cm. Det ligger et lag nedføyket nysnø rundt 50cm under overflaten, men vi fikk ingen brudd der.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøføyk fra toppene, skispor opp melshornet snødd igjen etter 1 time. Dannes mye fokksnø i nordøstvendte heng, etter snøfall i går og mye vind fra S-SV i dag

Rask temperaturstigning Område: For kommunen. Beskrivelse: I løpet av siste døgnet gikk temperaturen fra et par minus til flere plussgrader

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 17 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Legger seg mye fokksnø i leheng og bak rygger

Skredfarevurdering

2 Moderat I leheng mot N og Ø legger det seg mye fokksnø etter nedbør på onsdag og sterk vind på torsdag. Det ligger et nedføyket nysnølag relativt dypt, men dette gikk ikke til brudd av en ECT-test. Den vindtransporterte fokksnøen binder seg godt sammen og danner en fare for flakskred i leheng Meldt relativt mildt framover med vind fra SØ, så i leheng mot NV kan det legge seg fokksnø og skape en fare for flakskred. Stigende temperatur kan og skape dårlige bindinger i snøen som gjør at skred lettere kan utløses. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad er korrekt, selv om vi ikke fant et nedføyket kantkornlag i henget hvor vi gravde, fant vi et nedføyket nysnølag.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, NV over 500 moh Var et svakt lag med nysnø rundt 50cm dypt, men dette gjorde ingen utslag i stabilitetstesten

Tester

ECTX God Relativt god stabilitet, men ikke hundre prosent stabilt.

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra S ↑ 90% skyer Nedbør i går, falt som snø fra 500moh. Sterk vind i dag som transporterer mye snø

ObsID: 179561

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

06.02.2019 kl. 10:58

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vær og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognose.

ObsID: 179347

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.02.2019 kl. 14:00

692 moh

Morgan@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Morgan@Friluftsliv_Hivolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Morgan@Friluftsliv_Hivolda

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort sett overalt øyet ser

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen få løssnøskred som er synlige i bratte heng rundt området her, både vest- og øst vendt

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Observert løssnøskred ved noen bratte heng. Stabilt der jeg står nå. Muligheter for at snøscooter kan løsne skred Muligheter for at synlige rimkrystaller på overflaten der jeg står kan bli nedsnødd de neste dagene og utgjøre en fare ved dannelse av flakskred Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 800 moh Små løssnøskred naturlig utløst

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV, V over 0 moh Ingen tegn til brudd ved spadetest på profil

Tester

ECTX God Brudd på -80cm ved fysisk hopp av person ved skille mellom finkornet og grovkornet snø

Vær

Ikke nedbør fra S ↑ Yr melder vind fra sør, men her jeg står nå er det lite vind

ObsID: 179279

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.02.2019 kl. 13:59

702 moh

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Flere løssnøskred utløst av sol i sørvendt heng på veirahaldet
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Små løssnøskred utløst i vestvendt heng, bildet viser også klart at det er rimkrystaller på overflaten
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Flere løssnøskred fra sørsiden av Veirahaldet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Kommentar:  Lite skred utløst i vestvendt heng ved toppen av Ørsta skisenter
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ligger rimkrystaller på overflaten i alle himmelretninger

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5-6 ferske løssnøskred utløst av sol, både i vestvendte og sørvendte heng

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Observert flere små løssnøskred i noen bratte heng. Relativt tykt lag med rimkrystaller øverst i snødekke, som kan bli nedsnødd og dermed ustabilt i dagene som kommer. Stabilitetstesten og snøprofilen vi gravde i vestvendt heng viste god stabilitet og ingen tegn til farlige lagdelinger. Områder som blir solpåvirket, særlig med bart fjell som kan smelte snøen oppå er de skumleste områdene for å utløse løssnøskred Rimkrystallaget øverst kan bli nedsnødd i dagene som kommer, og dermed bli ustabilt, særlig hvis vi får en vindøkning. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Mellom 700 moh og 600 moh Lite løssnøskred utløst av sol

5. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 800 moh Flere små løssnøskred utløst av solen i sørvendt heng

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV, V over 700 moh Snøprofilen vår viste ingen tegn til brudd, men vi har observert flere små løssnøskred utløst av solen i sider V og S

Tester

ECTX God Fikk ingen brudd før vi hoppet på spaden, da fikk vi brudd 80cm ned ved skillet mellom finkornet og grovkornet snø

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 5% skyer Sol og klart, null vind

ObsID: 179278

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

05.02.2019 kl. 12:15

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temp og nedbør siste døgn.. Uforandret skredfare neste døgn: Veir utsikter.

ObsID: 179235

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

05.02.2019 kl. 08:55

moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Roleg vær, stjerneklart med utstråling. -7 ved havnivå iVolda -8 ved havnivå i ørsta

ObsID: 179200

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

04.02.2019 kl. 11:58

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Temperatur og snømengde. Uforandret skredfare neste døgn: Temp og værprognose.

Vær

Ikke nedbør 1 °C Rosetvikane (600moh) kl 11:59

ObsID: 179120

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org