Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsam i områder rundt skoggrensa og andre lune områder kor overflaterim eller kantkorna snø kan ha føyka ned.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold gir forhold for stabilisering av fokksnøflaka som no er vorte harde og bærande. Under fokksnøen og i lunare områder med mjuk snø skjer det ei gradvis svekking av det eldre snødekket grunna kantkornutvikling. Det gjer at fokksnøflaka kan løysast ut av skiløpar, spesielt i overgang mellom harde flak og mjukt fint skiføre.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert og komplekst snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. Snødekket er mest variert i lune områder der kantkornet ligg mest utvikla og er lausast mellom fokksnøflaka. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells og meir vindutsatt er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande i overflata.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde eller som hardnar fort. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det er stor kantkornutvikling i snødekket og det blir lausare for kvar dag. Fokksnø på dette kantkornlaget er no vorte eit skredproblem.
Laurdag observert ferskt flakskred i vestvendt heng ved Fingeren på Standaleidet. Søndag er det observert fleire små tørre laussnøskred etter bygeværet.
Fredag var det snøfokk på toppane i regionen. Søndag litt nysnø over regionen.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

04.02.2019 kl. 11:58

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Temperatur og snømengde. Uforandret skredfare neste døgn: Temp og værprognose.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C Rosetvikane (600moh) kl 11:59

ObsID: 179120

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.02.2019 kl. 14:55

778 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SV. Over 0 moh

ObsID: 179020

Sunnmøre / VOLDA

Snø

03.02.2019 kl. 14:54

560 moh

Heiden (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  litt vanskelig å se det , men er et lite dråpeformet løssnøskred i midten av bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh bruddet jeg fikk var i en sjikt overgang. da man går rett gjennom nysnøen så er den laget bare 10cm ned i snødekket så ikke langt nede men var vanseklig å propagere. fant ingen tegn til rim eller kankorn her. så her er det større sjangse for utløse av flakskred der det øverste laget er aller tynnes ved steiner og langs rygger eller ved ekstra stor belasting som fall. vanskelig å orpagere og tynt lag tyder på ikke alt for stort skred. men laget som gikk var vedlig vindpåvirket så i leheng regner jeg med at laget er tykkere så vil bli større skred , men laget vil være enda leger nede så vanskeligere å utløse midt må men må da være ekstra forsiktig på toppen og bunnna vhegnet. siden jeg ikke fant tegn til kankorn eller rim i det svake laget vil det nok stabelisere seg etter hvert som snøen blir hardere. så ikke snøfokk i dag, emn masse snøfokk i går med vinden fra sørøst øst. så pass på i bratte leheng.

Tester

ECTN27@20cmQ2 svake laget var sjikt overgang. fikk ikke respons før slag 27, men når det ble gjort lille blokk test rett ved siden av gikk blokken vedlig lett til brudd ved islolering. Snøen under nysnøen spakk også oppp rundt skiene over skoggrensen.

Skredfarevurdering

fare for å utløse fokksnølaget langs rygger og der snøen er tynn ved opstikkene steiner og der terrenget er konvekst. fant ingen tegn til kantkorn eller rim akkurat her. bruddet kom ikke før ECTn27 og q2 som kna tyde på at det er vanskelig å utløse. har kommet nysnø som ligger lett tilgjengelig over skoggrensa klar til og transporteres og lage fare for flakskred . var -6 ved 0moh i dag og er medlt mildere neste 2 dager så bruddet jeg fikk i dag vil nok stabelisere seg iløpett av dagene som kommer.

Faretegn

Ferske skred et lite (antatt skredstørrelse 1) løssnøskred på sørveggen av Koppefjellet

Snøprofil

10 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm K MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen gikk ikke til brudd på 20cm før ECTN 27 , men gikk til brudd bare ved isolering på blokk test rett ved siden av. Jeg sjekket også undersiden av blokken fant ingen tydelige tegn på kantkorn og var heller ikke løst, satt godt sammen så hadde ikke engenskapene til kantkorn heller.

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr siste dagene har det blåst fra sør sørøst, men usikker på om det har blåst i natt. Det har iallefall ikke gjort det her jeg står, men mulig denne fjellsiden har ligget beskyttet for vinden. den lette nye snøen ligger på trærene i hele skogen og snøen har også fått ligge veldig upåviket over skoggrensen iallefal her. veldig fint lag med nysnø også over skoggrensa. kjenner at underlaget under nysnøen er hardere over skoggrensa enn i skogen.

Skredaktivitet

3. feb. 18-24 Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng løssnø skred utløst i forbindelsenmed det nye snøfallet i natt/dag. usikker på hvor mye det har blåst i natt, men regner emd at det er akutelt problem i bratte heng i alle himmelretninger.

ObsID: 179041

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.02.2019 kl. 14:35

652 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Fuktig nederst.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna

Snødekke

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 0 moh

Tester

ECTX Middels Såg ingen kollaps. Og iallefall ingen forplanting. Men fekk ut to tydelege lag i fokksnøen.

ObsID: 179022

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.02.2019 kl. 13:31

761 moh

Christer@obskorps (*****)

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV, V Fleire små tørre laussnøskred etter at bygeværet slutta og det vart lettskya/litt sol

ObsID: 179018

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

03.02.2019 kl. 13:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Nedbørsmengde og temp. Uforandret skredfare neste døgn: Vær prognoser.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Fv 40 (600moh) kl 13:00

ObsID: 179004

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.02.2019 kl. 09:19

373 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Snø -3 °C 100% skyer Kaldt og stjerneklart -8 til -12 på starten av natta før bygevær på morgenen. Ca 3cm nysnø med litt ulike variasjoner etter lokal intensitet i bygene

ObsID: 178960

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 15:53

741 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Tester

ECTP14@35cmQ2 Middels

ObsID: 178870

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 14:58

1061 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 700 moh Rimlaget verkar lokalisert til mindre området som har vore skjerma for vind. Krystallane her var størst mellom 800-900moh. Over denne høgda var rimkrystallane små og vanskelige å identifisere

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh Fokksnøen er ujevnt fordelt i terrenget ligg stadvis på lausare delvis nedbrutt nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er samansett med fleire vekselvise lag mellom fokksnø/finkorna snø og svake lag. Men hovudinntrykket er at det er vanskeleg å påverke dei svake laga. Det er gjer at snøprofilen ser mykje verre ut enn korleis snødekket reagerer på belastning. Det har vore mykje vind i ytre deler av regionen og snødekket er ujevtn fordelt og rimlag er mest i skjerma lokale område. Det kom litt nysnø i natt som er lett å flytte på med vind. I skjerma område er framleis laust bundet snø disponibelt for vindtransport. Meir vind, og spesielt andre vindretningar frå nordlig sektor kan finne meir snø å flytte på som har vore skjerma for sørlig vind Nedføyka rimlag observert i Kalvedalen i dag var ikkje aktive, og vil neppe bli meir utvikla over tid. Kulde vil kunne utvikle kantkornlag. Varslet faregrad er riktig Det er lokale forskjeller i regionen og på korte avstander etter eksponering av vind

Faretegn

Ingen faretegn observert Lokale forekomster av rim under fokksnølag, men ingen fareteikn å observere

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF/SH 0 mm/1 mm På denne høgda og på denne staden er rimkrystallane i dette laget så små at det er vanskeleg å skilje dei frå delvis nedbrutt nysnø i laget under., 4 cm F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm F RG 0 mm/0 mm, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F SH 0 mm/0 mm Rimlag, men ikkje veldig glatt brot. Mellomting mellom Q1 og Q2., 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm Gammalt skare og islag, 1 cm 4F RG/FC 0 mm/0 mm Små kantkorn under skaren -9 °C @ 0 cm Profilen ser mykje verre ut enn korleis snødekket oppfører seg. Ingen av de svake laga virka "aktive" på denne staden. Det har vore mykje vind og tjukkelsen på dei ulike laga varier mykje etter lokalitet. Hovudinntrykket er at snødekket er relativt stabilt. Ligg lågare i terrenget ca 850moh er det lokale skjerma område med meir utvikla rimlag under fokksnøen. Men rimlaget ligg på mjuk delvis nedbrutt nysnø og er lite aktiv som svakt lag

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Synleg fokk frå nokre fjell og dalområde midt på dag før vinden løya. Sørlig vind som flytta på lett nysnø frå snøfall i natt

Vær

-9 °C

ObsID: 178875

Sunnmøre / STORDAL

Snø

02.02.2019 kl. 14:40

1173 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KjetilMorken

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Hard vindpakket snø med 2-3 cm myk vindpakket snø på toppen. Stedvis noe gjennombruddskare.

Vær

4 m/s fra NØ ↙

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178951

Sunnmøre / Snøhornet

Snø

02.02.2019 kl. 13:45

605 moh

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Vær

-7 °C 2 m/s fra SV ↗ 3% skyer Klart og kaldt, stort sett vindstille

Tester

CTH27@15cmQ1 Middels Rimlag som løsnet under 10cm fokksnø og 5cm nysnø

ObsID: 179049

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

02.02.2019 kl. 13:17

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt veir. Uforandret skredfare neste døgn: Veirutsikter.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C Dalsfjorden (600moh) kl 13:17

ObsID: 178840

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 13:06

1190 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  LarsBukkehave

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredhendelse

2. feb 13:06 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst S-vendt Ubunden snø Brattheng

Skredaktivitet

2. feb. 12-18 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. SØ, S, SV Udløst af skiløber

ObsID: 178873

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

02.02.2019 kl. 12:44

940 moh

Kristoffer (*)

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fra tidligere ser det ut til at vinden hovedsakelig Ø-SØ. Så det varierer sterkt hvor mye myk snø som ligger igjen

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra V →

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Ukjent S, SV over 800 moh Fant et nedsnødd nysnølag ca 30cm ned, men dette hadde begynt å stabilisere seg og hadde ikke glatt bruddflate

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er tydelig tegn til vindpåvirkning fra Ø-SØ og det har lagt seg fokksnø i leheng. Jeg unngikk disse områdene. Temperaturen er ikke spesielt lav, og solen har begynt å varme i sydhellningene. Pr nå stabiliserer snødekket seg. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 178871

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 12:31

759 moh

Christer@obskorps (*****)

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Over 1000 moh Små snørutsjee til str 1 tørre laussnøskred frå nattens snøfall

ObsID: 178874

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 12:20

563 moh

Åsmund Steen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Åsmund Steen Kommentar:  Lite flakskred fra Firkanthaugen under Fingeren på Standaleidet. Det går skispor fra dagen før på undersiden av skredtunga

Skredaktivitet

2. feb. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Få bratte heng. V

ObsID: 178855

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 08:50

394 moh

Christer@obskorps (*****)

Snødekke

3 cm nysnø Nysnø i natt. Litt lokale forskjeller på nysnømengde

Vær

Ikke nedbør -4 °C 100% skyer Nedbør som snø i natt med lokale forskjeller. 1cm nysnø i Volda og 2,5 cm på Standalseidet

ObsID: 178789

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.02.2019 kl. 14:30

686 moh

Christer@obskorps (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh Snødekket i mange området er relativt avblåst, men det er fortsatt tilgjengeleg snø til vindttransport. Periodevis synleg fokk frå fleire fjell

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er store forskjellar innad i varslingsregionen. I ytre delar har vinden tatt meir og det er mindre tilgjengeleg snø til vindtransport. Sjølv om det i dag også var synleg fokk frå fleire fjell. Skal prøve å kome litt høgare og sjå etter rim og kantkorn dei neste dagane. Snøen ligg løst bundet i nokre skogsområde og nokre fjellsider som har vore skjerma for vind. Det er begynnande kantkorndanning under tidlegare fokksnølag. Men kantkornlaget var ikkje nok utvikla og utbredd til at det er eit skredproblem under 700moh der eg gikk i dag. Såg iingen rimlag. Men det kan vere rim i andre område i varslingsregionen og kantkornt kan vere eit skredproblem i høgare område Ved kulde og utstråling kan kantkornlag vere under utvikling. Fokksnøen ligg mange stader på laus nysnø og vil relativt raskt stabilisere seg.. Det er i ytre deler stadig mindre disponibel løs snø for vindtransport frå sørlig vinderetning Varslet faregrad er riktig Observasjonar i dag kan tyde på at varselet passer best for indre deler av varslingsregionen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Periodevis mykje vind og vindtransport av snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C 60% skyer Høge slørskyer dekker mykje av himmelen, men opplevd som lettskya

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet i sjå i området rundt Standalseidet, Kvanndalen mm

ObsID: 178729

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

01.02.2019 kl. 14:16

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen tegn til skredaktivitet,eventuelle ras vil trulig ikkje nå vegen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Litt lavere temperatur,lite vintransportert vind neste 24 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 178716

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.02.2019 kl. 13:45

774 moh

Jens Arne Gjørsvik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens Arne Gjørsvik
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens Arne Gjørsvik Kommentar:  Lille blokktest 40 x 40

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig Noen bratte heng N, NØ, NV mellom 800 moh og 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Notater

Ekstra informasjon. Ved lille blokktest fikk vi også Q3 brudd ved 55 cm dybde med meget stor belastning - spark. Små kantkorn observert her. Også Q2 brudd ved 20 cm i pakket fokksnø, moderat belastning.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SØ ↖ Stabilt kaldt rundt -3 til - 5 grader

ObsID: 178733

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

01.02.2019 kl. 12:50

29 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite skavler,begrensa snøoppsamling i fonnhjøl. Uforandret skredfare neste døgn: Litt lavare temperatur ingen betydelig økning av vindtransportert snø,oppholdsvær.

ObsID: 178703

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

01.02.2019 kl. 12:07

184 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Roleg og stabilt veir.

ObsID: 178691

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

01.02.2019 kl. 12:07

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt veir og minus gr.. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Fv 40 (600moh) kl 12:07

ObsID: 178692

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.02.2019 kl. 09:48

469 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C fra SV ↗ 10% skyer Synlig fokk frå nokre fjel

ObsID: 178660

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org