Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er vedvarande svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensa og i lune områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg ferske små og middels store fokksnøflak i leområdene etter vinden fredag som treng tid til stabilisering. Desse flaka kan ligge på nedføyka rim eller lause lag av kantkorn og kan være muleg for ein skiløpar å løyse ut. Mindre vind mot laurdag gjev mindre vindtransport og færre ferske fokksnøflak, og ein avtakande skredfaretendens i fokksnøen. Kantkornutviklinga i snødekket gjer at mjuk snø blir stadig lausare og meir tilgjengeleg for vinden, og det gjev ei generell svekking av det eldre snødekket.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert og komplekst snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. Snødekket er mest variert i lune områder der kantkornet ligg mest utvikla og er lausast mellom fokksnøflaka. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells og meir vindutsatt er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande i overflata.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde eller som hardnar fort. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det er stor kantkornutvikling i snødekket og det blir lausare for kvar dag. Fokksnø på dette kantkornlaget er no vorte eit skredproblem.
Onsdag kl 16:00 gikk det et stort naturlig utløst flakskred i vestvent heng over vegen i Geiranger. Onsdag er det observert flere små flakskred i regionen, det meldes at de går på rim i Indre Sunnmøre og nedføyka nysnø i Ørsta.
Fredag er det snøfokk på toppane i regionen
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-17 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 15:53

741 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Tester

ECTP14@35cmQ2 Middels

ObsID: 178870

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 14:58

1061 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-9 °C

Faretegn

Ingen faretegn observert Lokale forekomster av rim under fokksnølag, men ingen fareteikn å observere

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er samansett med fleire vekselvise lag mellom fokksnø/finkorna snø og svake lag. Men hovudinntrykket er at det er vanskeleg å påverke dei svake laga. Det er gjer at snøprofilen ser mykje verre ut enn korleis snødekket reagerer på belastning. Det har vore mykje vind i ytre deler av regionen og snødekket er ujevtn fordelt og rimlag er mest i skjerma lokale område. Det kom litt nysnø i natt som er lett å flytte på med vind. I skjerma område er framleis laust bundet snø disponibelt for vindtransport. Meir vind, og spesielt andre vindretningar frå nordlig sektor kan finne meir snø å flytte på som har vore skjerma for sørlig vind Nedføyka rimlag observert i Kalvedalen i dag var ikkje aktive, og vil neppe bli meir utvikla over tid. Kulde vil kunne utvikle kantkornlag. Varslet faregrad er riktig Det er lokale forskjeller i regionen og på korte avstander etter eksponering av vind

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 700 moh Rimlaget verkar lokalisert til mindre området som har vore skjerma for vind. Krystallane her var størst mellom 800-900moh. Over denne høgda var rimkrystallane små og vanskelige å identifisere

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh Fokksnøen er ujevnt fordelt i terrenget ligg stadvis på lausare delvis nedbrutt nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Synleg fokk frå nokre fjell og dalområde midt på dag før vinden løya. Sørlig vind som flytta på lett nysnø frå snøfall i natt

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF/SH 0 mm/1 mm På denne høgda og på denne staden er rimkrystallane i dette laget så små at det er vanskeleg å skilje dei frå delvis nedbrutt nysnø i laget under., 4 cm F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm F RG 0 mm/0 mm, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F SH 0 mm/0 mm Rimlag, men ikkje veldig glatt brot. Mellomting mellom Q1 og Q2., 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm Gammalt skare og islag, 1 cm 4F RG/FC 0 mm/0 mm Små kantkorn under skaren -9 °C @ 0 cm Profilen ser mykje verre ut enn korleis snødekket oppfører seg. Ingen av de svake laga virka "aktive" på denne staden. Det har vore mykje vind og tjukkelsen på dei ulike laga varier mykje etter lokalitet. Hovudinntrykket er at snødekket er relativt stabilt. Ligg lågare i terrenget ca 850moh er det lokale skjerma område med meir utvikla rimlag under fokksnøen. Men rimlaget ligg på mjuk delvis nedbrutt nysnø og er lite aktiv som svakt lag

ObsID: 178875

Sunnmøre / STORDAL

Snø

02.02.2019 kl. 14:40

1173 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KjetilMorken

Vær

4 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Hard vindpakket snø med 2-3 cm myk vindpakket snø på toppen. Stedvis noe gjennombruddskare.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178951

Sunnmøre / Snøhornet

Snø

02.02.2019 kl. 13:45

605 moh

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Vær

-7 °C 2 m/s fra SV ↗ 3% skyer Klart og kaldt, stort sett vindstille

Tester

CTH27@15cmQ1 Middels Rimlag som løsnet under 10cm fokksnø og 5cm nysnø

ObsID: 179049

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

02.02.2019 kl. 13:17

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Dalsfjorden (600moh) kl 13:17

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt veir. Uforandret skredfare neste døgn: Veirutsikter.

ObsID: 178840

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 13:06

1190 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  LarsBukkehave

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredaktivitet

2. feb. 12-18 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. SØ, S, SV Udløst af skiløber

Skredhendelse

2. feb 13:06 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst S-vendt Ubunden snø Brattheng

ObsID: 178873

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

02.02.2019 kl. 12:44

940 moh

Kristoffer (*)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra V →

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er tydelig tegn til vindpåvirkning fra Ø-SØ og det har lagt seg fokksnø i leheng. Jeg unngikk disse områdene. Temperaturen er ikke spesielt lav, og solen har begynt å varme i sydhellningene. Pr nå stabiliserer snødekket seg. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Ukjent S, SV over 800 moh Fant et nedsnødd nysnølag ca 30cm ned, men dette hadde begynt å stabilisere seg og hadde ikke glatt bruddflate

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fra tidligere ser det ut til at vinden hovedsakelig Ø-SØ. Så det varierer sterkt hvor mye myk snø som ligger igjen

ObsID: 178871

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 12:31

759 moh

Christer@obskorps (*****)

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Over 1000 moh Små snørutsjee til str 1 tørre laussnøskred frå nattens snøfall

ObsID: 178874

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 12:20

563 moh

Åsmund Steen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Åsmund Steen Kommentar:  Lite flakskred fra Firkanthaugen under Fingeren på Standaleidet. Det går skispor fra dagen før på undersiden av skredtunga

Skredaktivitet

2. feb. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Få bratte heng. V

ObsID: 178855

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

02.02.2019 kl. 08:50

394 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 100% skyer Nedbør som snø i natt med lokale forskjeller. 1cm nysnø i Volda og 2,5 cm på Standalseidet

Snødekke

3 cm nysnø Nysnø i natt. Litt lokale forskjeller på nysnømengde

ObsID: 178789

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.02.2019 kl. 14:30

686 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 60% skyer Høge slørskyer dekker mykje av himmelen, men opplevd som lettskya

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Periodevis mykje vind og vindtransport av snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er store forskjellar innad i varslingsregionen. I ytre delar har vinden tatt meir og det er mindre tilgjengeleg snø til vindtransport. Sjølv om det i dag også var synleg fokk frå fleire fjell. Skal prøve å kome litt høgare og sjå etter rim og kantkorn dei neste dagane. Snøen ligg løst bundet i nokre skogsområde og nokre fjellsider som har vore skjerma for vind. Det er begynnande kantkorndanning under tidlegare fokksnølag. Men kantkornlaget var ikkje nok utvikla og utbredd til at det er eit skredproblem under 700moh der eg gikk i dag. Såg iingen rimlag. Men det kan vere rim i andre område i varslingsregionen og kantkornt kan vere eit skredproblem i høgare område Ved kulde og utstråling kan kantkornlag vere under utvikling. Fokksnøen ligg mange stader på laus nysnø og vil relativt raskt stabilisere seg.. Det er i ytre deler stadig mindre disponibel løs snø for vindtransport frå sørlig vinderetning Varslet faregrad er riktig Observasjonar i dag kan tyde på at varselet passer best for indre deler av varslingsregionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh Snødekket i mange området er relativt avblåst, men det er fortsatt tilgjengeleg snø til vindttransport. Periodevis synleg fokk frå fleire fjell

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet i sjå i området rundt Standalseidet, Kvanndalen mm

ObsID: 178729

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

01.02.2019 kl. 14:16

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen tegn til skredaktivitet,eventuelle ras vil trulig ikkje nå vegen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Litt lavere temperatur,lite vintransportert vind neste 24 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 178716

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.02.2019 kl. 13:45

774 moh

Jens Arne Gjørsvik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens Arne Gjørsvik
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens Arne Gjørsvik Kommentar:  Lille blokktest 40 x 40

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SØ ↖ Stabilt kaldt rundt -3 til - 5 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig Noen bratte heng N, NØ, NV mellom 800 moh og 500 moh

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard

Notater

Ekstra informasjon. Ved lille blokktest fikk vi også Q3 brudd ved 55 cm dybde med meget stor belastning - spark. Små kantkorn observert her. Også Q2 brudd ved 20 cm i pakket fokksnø, moderat belastning.

ObsID: 178733

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

01.02.2019 kl. 12:50

29 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite skavler,begrensa snøoppsamling i fonnhjøl. Uforandret skredfare neste døgn: Litt lavare temperatur ingen betydelig økning av vindtransportert snø,oppholdsvær.

ObsID: 178703

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

01.02.2019 kl. 12:07

184 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Roleg og stabilt veir.

ObsID: 178691

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

01.02.2019 kl. 12:07

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Fv 40 (600moh) kl 12:07

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt veir og minus gr.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178692

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

01.02.2019 kl. 09:48

469 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C fra SV ↗ 10% skyer Synlig fokk frå nokre fjel

ObsID: 178660

Sunnmøre / STRANDA

Snø

31.01.2019 kl. 16:30

646 moh

OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -8 °C 6 m/s fra S ↑ 80% skyer Det blåser fortsatt fra en sørlig retning, som gjør at skredproblemet fokksnø vedvarer på samme måte.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker i en bratt side på 30-35 grader. Lett å skyve ut små flak over nedtrakkede spor.

Snødekke

Kraftig snøfokk 200 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Tørr Over tregrensen er det avblåst på rygger. Det er veldig vindpakket fokksnø der vinden tar, mens i lesidene legger det seg mye løsere fokksnø.

ObsID: 178596

Sunnmøre / Stavtjørna

Snø

31.01.2019 kl. 16:00

475 moh

Helgehamster (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 178740

Sunnmøre / STRANDA

Snø

31.01.2019 kl. 13:22

363 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Løsneområdet til skredet i Grandefonna i går. Ikke snøfokk kl 13. Bruddkanten gikk mot horisonten 1400 MOH. Fokket igjen nå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er lett snøfokk på de mest utsatte toppene pga vind fra S, SØ. Det har vært vind hele natta, men avtagende vind utover dagen.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178559

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

30.01.2019 kl. 17:54

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178425

Sunnmøre / Stranda

Snø

30.01.2019 kl. 16:02

24 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

30. jan 16:02 Snø på FV. 63 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 63 mellom 30.01.2019 kl. 16:50 og 31.01.2019 kl. 16:05.

ObsID: 179602

Sunnmøre / Stranda

Snø

30.01.2019 kl. 16:02

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

30. jan 16:02 Snø på FV. 63 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 63 mellom 30.01.2019 kl. 16:50 og 31.01.2019 kl. 16:05.

ObsID: 179603

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.01.2019 kl. 16:00

78 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Grandefonna
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  200-300 m lang bruddkant. Liten høydeforskjell i løsneområdet.

Skredhendelse

30. jan 16:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst V-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Leområder Grandefonna

ObsID: 178429

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.01.2019 kl. 13:56

754 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Vindherja overflate. Sastrugi/småskavlar på opp mot 30 cm.

Snødekke

ObsID: 178400

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.01.2019 kl. 13:32

734 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø i V-NV-N sektor i, og over tregrensa. Aukande skredfare i dag, men fortsatt innanfor FG2. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Nysnøflak er også å finne ned i skogen, særleg i opne område der vinden har fått godt tak. Dvs ned mot 600 moh.

ObsID: 178393

Sunnmøre / VOLDA

Snø

30.01.2019 kl. 13:22

152 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøfokk frå sørvestleg retning på fjelltoppar. Observert på toppar som ligg på sørsida av Voldsfjorden. Avblåste ryggar i høgda.

ObsID: 178386

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.01.2019 kl. 13:08

680 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  ECTN3@16 Q2. Svakt lag nedføyka laussnø ECTP13@13 Q2 var også et resultat i ei anna grop. same svake lag.
ObsID: 178379

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.01.2019 kl. 12:59

987 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  halgeir@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Økende hardhet mot dypet. Bilde fra område uten nedføyket rim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Øvre 10 cm kollapset når den ble frigsaget. 1f øverst, 5-10 cm F under. Her kollapset snødekket.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 6 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skrytende sprekker hvor fokksnø har lagt seg over rim/løssnø.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

Mye vind fr SØ i dag og det flyttes en del snø. Fortsatt mye snø tilgjengelig ved økende vind. Den nyføyka snøen løses svært lett ut i mindre heng. Kollapser ved frigjøring under ect. Observerte langkorn under skarelag, men dette var ikke aktivt der jeg gravde.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Svært lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, V, NV over 700 moh Ingen naturlige skred observert på dette skredproblemet, kun skiløperutløst. Skredproblemet kan kanskje defineres som nedføyket oppknust rim.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Få bratte heng. N, V, NV Løses svært lett ut av skiløper med forplantning til fjernutløsning.

ObsID: 178381

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.01.2019 kl. 12:39

687 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Snøfokk.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot V

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra SØ ↖ 90% skyer -1°C. Vind SSØ

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekking rundt ski i lesider.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Laus snø nederst i skogen. Gradvis meir vindpåvirka oppover. Rett over skoggrensa vindpakka hard. 1F

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178377

Sunnmøre / STRANDA

Snø

30.01.2019 kl. 11:13

896 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløses av meg. Størrelse1. I le av vinden. Rim er svakt lag.

ObsID: 178355

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.01.2019 kl. 10:07

326 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på toppane. Vind frå SØ.

ObsID: 178331

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

30.01.2019 kl. 10:00

579 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Øye Bjørdal Kommentar:  Austleg
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Øye Bjørdal
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Øye Bjørdal

Skredaktivitet

30. jan. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SV, V. Mellom 500 moh og 500 moh Veldig små naturleg utløyste flakskred i bekkedalane i botnen av Vikeskåla. Fire-fem skred i V-SV retning, og eit i Ø retning. Ca 10-20cm brotkant.

ObsID: 178391

Sunnmøre / STORDAL

Snø

30.01.2019 kl. 09:29

993 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Sett fra Størdal mot Blåtinden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det fyker på noen utsatte topper nå. Vinden er fra SØ og det er svært varierende vind og temperaturforhold i området.

ObsID: 178322

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org