Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 24.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det er områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store snømengder har flyttet på seg for bare noen få dager siden og kaldt vær gjør at flakdannelser stabiliserer seg sakte i høyden. I N og V vil det i høyden være mulig å løse ut mindre skred etter snøtransport tirsdag og onsdag. I S og Ø vil det fortsatt være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred i spesielt utsatte heng. Det er mange steder mye løs snø tilgjengelig og litt vind kan også gi noen nye, mindre flakdannelser på utsatte steder. Svakt lag av kantkorn under skare kan være aktivt enkelte steder og kan gi mulighet for store skred. Pålagring av snø eller skiløpere på feil sted kan gi den tilleggsbelastningen som kreves for å løse ut skred.
Hele uken, frem til mandag 21 jan. kom det mye snø med bygevær fra NV. Det kom over 1 m ny snø mange steder, mest i Sunnmørsalpene. Kraftig vind ga ujevn snøfordeling i terrenget. Rygger og kuler er gjerne avblåst og store flater har flakdannelser av ulik størrelse og fasthet. Formasjoner som er skjermet for vind har løs, fin snø. Det ligger store snømengder i Ø og S.
Det er observert kantkorn rundt skarelag fra tidligere mildvær. Store skred søndag sør i regionen og naboregionen tyder på at dette laget er aktivert ved pålagring av innblåst snø.
Det ble onsdag observert et middels stor naturlig utløst skred i østvendt side i Eidsdal. Sannsynligvis gått på mandag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

24.01.2019 kl. 13:59

1069 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Snøen er vindpåvirket men fortsatt 4F. Man synker inn 15cm med en ski helt opp til 1050moh der vi snudde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornen ligger over det øverste skarelaget. Her på 2mm grid
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Undersiden av blokk som har gått i kantkorn
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  PST I kantkornlaget gikk etter kun 34 cm til END. Det er relativt reaktivt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket består generelt av 4F lett vindpåvirket snø. Flott responsiv snø å kjøre ski i. Det er ikke noen veldig svake lag i fokksnøen nå. Jeg fant ingen lag med nedføyket nysnø i snødekket. Laget med kantkorn har jeg tidligere funnet under øverste skarelag finner jeg nå over dette skarelaget. Dette laget er relativt reaktivt og der snødekket er tynnere er det godt mulig det går å løse ut av en skikjører. Jeg tenker det er en faregrad 2 i dag Vind fra sør gir mest utsatt sektor for fokksnø i nord Varslet faregrad er riktig Det var stor forskjell på varslet i går og i dag. I dag var mest utsatt sektor i alle himmelretninger for fokksnøen. Det var kanskje litt lite spesifikt. Men jeg tenker det var en lur tanke bak :)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 900 moh Fokksnøen er relativt stabil. Noen brudd går å provosere frem men ingen sprekker i snøen. Øverste 15-20cm er fortsatt 4F. Vind fra sør og sørvest idag gir mest utsatt sektor i nord.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk på toppene, lett snøfokk her i fjellsiden

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Progressivt snødekke I skogen. Mye tørr løssnø. Litt rim observert i dalen. 4F snø i overflaten helt opp til 1050 moh, synker inn 15 cm med ski. Lett snøfokk i fjellsiden over skoggrensen. Kraftig snøfokk på toppene. På 900moh har vi 15 cm 4F over 1F fokksnø. Lille blokktesten gir et lite brudd mellom 4F og 1F på 15 cm samt Q2 brudd på 40 cm i fokksnøen ved stor belastning. God stabilitet.

Snøprofil

10 lagdelinger observert 16 temperaturpunkter observert

Tester

CTN God

ECTX

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177451

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

24.01.2019 kl. 13:04

184 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligt ver.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør 0 °C Kontraktsområdet (100moh) kl 13:05

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177427

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.01.2019 kl. 18:19

405 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 4% skyer Roleg vær med litt skyer, menmykje klar himmel og utstråling

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skoggrensa er det framleis løst bundet snø disponibelt for vindtransport. Begynnende rim og kantkorndanning på snøoverflata pga utstråling. Men framleis småkrystaller i dette området

ObsID: 177271

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

23.01.2019 kl. 16:39

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt ver, men meldt litt nedbør til natta.. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjørkedal, Dalsfjord, Austefjord. (0moh) kl 16:39

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177265

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.01.2019 kl. 15:50

275 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N Kalvedalen. Nord-nordvestvendt.

ObsID: 177261

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.01.2019 kl. 13:27

527 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  ECTN 13 @25 q2. Etter å ha leita ein del etter innblåst snø fekk vi etter kvart resultat. Men dette er lokalt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Kvalitetssikra studentprofil:) I det meste av terrenget er overflata laussnø. Men akkurat her var det nysnøflak i toppen

Skredfarevurdering

Generelt stabilt snødekke. Ingen faretwgn. Fins tegn på snøtransport i Ø-vendte heng. Tendensar til svake lag, men lite evne til forplantning.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 600 moh

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s fra V → 80% skyer Eit lite drag frå V. Tynt og høgt skydekke. Men linseskyer lenger i vest, så det bles nok ein plass ja...

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN13@25cmQ2 God Generelt god snøstabilitet. Stort sett jamn overgang mellom lag

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177247

Sunnmøre / STRANDA

Snø

23.01.2019 kl. 13:06

1197 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  158-147 1F fokksnø 147-140 4F 140-105 1F 105-75 P 75- nedover K
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Brudd i lag med nedføyka nysnø.

Snødekke

158 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Vindpakka snødekke startet på ca 1150moh i S vendt side og opp til toppen her. Under ca1150moh var det varierende løs nysnø 10cm F på overflata og 4F-1F under det.

Tester

ECTN11@12cmQ3

ObsID: 177272

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

23.01.2019 kl. 12:32

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lavere temperaturer, snømasser har stabilisert seg.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile meldinger, med lave temperaturer, og moderat vind fremover..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177206

Sunnmøre / STRANDA

Snø

23.01.2019 kl. 11:55

699 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Ikke nedbør -11,5 °C 4 m/s fra SØ ↖ 30% skyer -11.5 nede ved bilen i dalen. Kjem ein trekk innimellom. Noe lite konstant vind ca 2m/s.

ObsID: 177193

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.01.2019 kl. 10:12

386 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer 6 minusgrader. Vindstille. Lett høgt skydekke.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177154

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

23.01.2019 kl. 10:11

465 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Observert med kikkert. Stangevegg synlig som skrå strek i bildet.

Skredhendelse

21. jan 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1429 moh Leområder Observert med kikkert fra bil. Usikker utløpslengde siden terminus var gjemt bak terreng. Så ingen skispor i tilknytning til skredet, så det er trolig naturlig utløst. Usikker på hendelsestidspunktet.

ObsID: 177153

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

22.01.2019 kl. 16:41

184 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige verforhold uten nedbør.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt roligt ver neste døgn..

Vær

Ikke nedbør 1 °C Dalsfjord, Bjørkedal, Austefjord. (0moh) kl 16:41

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177073

Sunnmøre / STRANDA

Snø

22.01.2019 kl. 12:17

504 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert I denne lokasjonen. Ser ingen ferske skred. God sikt

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Meget fint progressivt fastere snødekke i denne høyden. Fant ingen svake lag her. Klarte ikke å fremprovosere noe brudd

ObsID: 177026

Sunnmøre / Åknes

Snø

22.01.2019 kl. 12:00

504 moh

Gustav@NVE (***)

Skredhendelse

14. jan 00:50 (+01:00) Tørt løssnøskred 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1374 moh og sluttet på 375 moh Dette ble observert omtrent en uke etter skredet gikk. Ved første tilfelle skredfaren var lav nok til at vi hadde mulighet å befare. Jeg har ikke sett starten av skredet eller eksakt slutt. To fullstore containere ble kastet omtrent 150m ned fjellsiden over et stup. Det ligger ikke igjen noe særlig skredmateriale der containerene sto så det er nok luftskyen som har tatt containerene. De var boltet fast med kraftige stålbolter og 5000 kg jekkestropper. Skredet gikk eksakt 00:50 natt til den 14. januar. Vi har data fra geofoner som fastsetter tidspunkt. Det var FG4 denne dagen så det passer godt. Det hadde kommet 44,4 cm nysnø på Åknes målestasjon under døgnet 13-14 januar. Relativt lite vind (rundt 2-4m/s) så skredet kan godt være et løssnøskred som har bygget opp størrelse gjennom medriving av all nysnøen i bratt terreng. Men kan også ha vært et naturlig utløst flakskred. Størrelsen på skredet er usikker men luftskyen har hatt stor kraft og hastighet så skredbanen starter nok langt opp i fjellsiden.

ObsID: 177053

Sunnmøre / Stavbrekkfonna

Snø

22.01.2019 kl. 10:55

1339 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Første bildet der skredtunga er synlig
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt et par dager senere da skredtunga var litt mer synlig

Skredhendelse

22. jan 00:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet gikk mellom 21.1 og 22.1 (før kl 10:55 da bildet ble tatt).

ObsID: 180846

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

21.01.2019 kl. 20:49

883 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Øvre pil peker på mulig løsneområde. Nedre pil peker på skredavsetning.

Skredhendelse

21. jan 20:49 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 851 moh og sluttet på 730 moh Brattheng Breiskredfonna Str 1,5. Skred detektert med infralyd, slik at eksakt tidspunkt er kjent. Bildet er fra observasjon 23. januar. Signalvarighet: 24 s.

ObsID: 177424

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

21.01.2019 kl. 13:49

184 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Tempraturen steig ikkje so mykje som det var meldt, so frosten som var i går stabiliserte snøen. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt forholdsvis rolig ver framover med tempratur rundt eller under 0 grader..

Vær

Ikke nedbør 0 °C Dalsfjord, Austefjord, Bjørkedal (0moh) kl 13:50

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 176877

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 12:32

394 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vestleg vind skal ha gitt nysnøflak i ø. Sjå resonnement i skredproblem. Fantastisk skiføre. Varslet faregrad er riktig Så høgt som eg var i dag var det vanskeleg å konkludere med FG 3, men i ein SSU- tankegang så stemmer dette nok bra. Det er/var snø tilgjengeleg og meldt bra med vind natt til i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 700 moh Ut frå vindretning, vindstyrke i natt og snø tilgjengeleg så skal det vere flakskred i ø-heng som er hovudproblem. På 700 og under var det ingenting som tyda på særlig ustabilitet. Ingen sprekkdanning eller andre faretegn. ECTX og ingen klare svake lag. Q3 på alt av testar. Burde vore høgare, men pga sikkerheit så ville eg ikkje inn i bratta.

ObsID: 176864

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 11:16

701 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Litt usikker på lag nr 5. Mulig beg. kanting.

Vær

Snø fra V → Akkurat no kom det inn litt ver. Fram til no har det vore klart og vindstille

Faretegn

Ingen faretegn observert Ein del snø tilgjengeleg, men ingen faretegn så langt som eg var-ca 700. Ingen sprekkar, drønn eller ferske skred.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Når det var klart og god sikt var det ingen snøtransport

Tester

ECTX Middels

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Så vidt eit par str 1 laussnøskred

ObsID: 176847

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 10:24

509 moh

Runes (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00)

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 176827

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

21.01.2019 kl. 10:19

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vore mykje snøv i natt og mykje vind. . FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Nedsbør skal minke, vind skal minke. Og det skal bli kaldere.

Faretegn

Ferske skred

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

21. jan 10:27 (+01:00) - 20. jan 10:27 (+01:00) Tørre løssnøskred Naturlig utløst Ø. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Oppskredsfonna

ObsID: 176828

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

21.01.2019 kl. 10:15

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Synkende temperaturer utover dagen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Synkende temperatur,søen har sunke litt i sammen etter noko sludd og regn i lavlandet.

Vær

Ikke nedbør -1 °C Store Standal (0moh) kl 10:23

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 176826

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

21.01.2019 kl. 09:32

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litt regn i lavlandet og snø i høgda i natt. Temperaturen er på veg ned etter mildare ver i natt. Ingen ferske skredobservasjoner.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Det er meldt kaldare ver og ingen nedbør..

Vær

Ikke nedbør 1 °C Viddal (10moh) kl 09:30 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 176812

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 09:04

495 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Snødekke

200 cm totalt 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Totalt 200 cm snø her i skogen. Ca 50 cm (flyttbar) laussnø, gradvis fastare. Dersom det var folk her i går ( som ikkje er usannsynleg), er det kome 20 cm nysnø (i gamle skispor). Ingen synlig snøfokk, men det bles no bra frå V i høgda. Kjennast så vidt i skogen.

ObsID: 176804

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 08:39

445 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s fra N ↓ 80% skyer Lågt skydekke. Litt sig i skyene frå N.

ObsID: 176799

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

21.01.2019 kl. 03:00

773 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredhendelsen er skredet rett til venstre for midten av bildet.

Skredhendelse

21. jan 03:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 947 moh og sluttet på 605 moh Brattheng Breiskredfonna Trolig skred fra hendelse registrert med infralyd kl: 03:00, 21. januar. Signalvarighet: 48 s. Klarte ikke å se bruddkant. Antar at skredet løsnet i brattheng grunnet avgrenset skredavsetning som må ha fulgt forsenkning i terrenget.

ObsID: 177421
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.