Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 21.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Laus snø tilgjengeleg for vind, og litt nysnø gjer at kortvarig kuling vil legge opp ferske fokksnøflak i mange bratte heng. Ein skiløpar kan lett løyse ut desse flaka. Ellers har dei store snømengdene frå tidlegare i veka no fått tid på seg og forbigåande varmare vær laurdag gav gode forhold for stabilisering i lågare delar av fjellet. I høgda er det kaldare og stabilisering tek såleis lenger tid her.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Forbigåande varmare vær laurdag gav kram snø i låglandet, og gunstige forhold for stabilisering. Søndag er det kaldare.
Det er observert begynnende kantkorn rundt skarelag fra tidligere mildvær, men utbredelsen av disse er foreløpig ukjent.
Laurdag er det observert laussnøskred mot veg ved Geiranger, Store Standal og Breisvedet ved Ørsta. I skianlegget på Strandafjellet var det laurdag observert fleire små skiløparutløyste skred.
Snøfokk observert på toppane søndag ettermiddag
4 - 9 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-16 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Delvis skyet.
Sterkest vind i ytre del. Mest nedbør i ytre del.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

21.01.2019 kl. 20:49

883 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Øvre pil peker på mulig løsneområde. Nedre pil peker på skredavsetning.

Skredhendelse

21. jan 20:49 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 851 moh og sluttet på 730 moh Brattheng Breiskredfonna Str 1,5. Skred detektert med infralyd, slik at eksakt tidspunkt er kjent. Bildet er fra observasjon 23. januar. Signalvarighet: 24 s.

ObsID: 177424

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

21.01.2019 kl. 13:49

184 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Dalsfjord, Austefjord, Bjørkedal (0moh) kl 13:50

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Tempraturen steig ikkje so mykje som det var meldt, so frosten som var i går stabiliserte snøen. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt forholdsvis rolig ver framover med tempratur rundt eller under 0 grader..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 176877

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 12:32

394 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vestleg vind skal ha gitt nysnøflak i ø. Sjå resonnement i skredproblem. Fantastisk skiføre. Varslet faregrad er riktig Så høgt som eg var i dag var det vanskeleg å konkludere med FG 3, men i ein SSU- tankegang så stemmer dette nok bra. Det er/var snø tilgjengeleg og meldt bra med vind natt til i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 700 moh Ut frå vindretning, vindstyrke i natt og snø tilgjengeleg så skal det vere flakskred i ø-heng som er hovudproblem. På 700 og under var det ingenting som tyda på særlig ustabilitet. Ingen sprekkdanning eller andre faretegn. ECTX og ingen klare svake lag. Q3 på alt av testar. Burde vore høgare, men pga sikkerheit så ville eg ikkje inn i bratta.

ObsID: 176864

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 11:16

701 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Litt usikker på lag nr 5. Mulig beg. kanting.

Vær

Snø fra V → Akkurat no kom det inn litt ver. Fram til no har det vore klart og vindstille

Tester

ECTX Middels

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Når det var klart og god sikt var det ingen snøtransport

Faretegn

Ingen faretegn observert Ein del snø tilgjengeleg, men ingen faretegn så langt som eg var-ca 700. Ingen sprekkar, drønn eller ferske skred.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Så vidt eit par str 1 laussnøskred

ObsID: 176847

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 10:24

509 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen

21. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 176827

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

21.01.2019 kl. 10:19

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vore mykje snøv i natt og mykje vind. . FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Nedsbør skal minke, vind skal minke. Og det skal bli kaldere.

Faretegn

Ferske skred

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

21. jan 10:27 - 20. jan 10:27 Tørre løssnøskred Naturlig utløst Ø. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Oppskredsfonna

ObsID: 176828

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

21.01.2019 kl. 10:15

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Store Standal (0moh) kl 10:23

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Synkende temperaturer utover dagen. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Synkende temperatur,søen har sunke litt i sammen etter noko sludd og regn i lavlandet.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

ObsID: 176826

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

21.01.2019 kl. 09:32

75 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Viddal (10moh) kl 09:30 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litt regn i lavlandet og snø i høgda i natt. Temperaturen er på veg ned etter mildare ver i natt. Ingen ferske skredobservasjoner.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Det er meldt kaldare ver og ingen nedbør..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 176812

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 09:04

495 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Snødekke

200 cm totalt 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Totalt 200 cm snø her i skogen. Ca 50 cm (flyttbar) laussnø, gradvis fastare. Dersom det var folk her i går ( som ikkje er usannsynleg), er det kome 20 cm nysnø (i gamle skispor). Ingen synlig snøfokk, men det bles no bra frå V i høgda. Kjennast så vidt i skogen.

ObsID: 176804

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2019 kl. 08:39

445 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s fra N ↓ 80% skyer Lågt skydekke. Litt sig i skyene frå N.

ObsID: 176799

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

21.01.2019 kl. 03:00

773 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredhendelsen er skredet rett til venstre for midten av bildet.

Skredhendelse

21. jan 03:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 947 moh og sluttet på 605 moh Brattheng Breiskredfonna Trolig skred fra hendelse registrert med infralyd kl: 03:00, 21. januar. Signalvarighet: 48 s. Klarte ikke å se bruddkant. Antar at skredet løsnet i brattheng grunnet avgrenset skredavsetning som må ha fulgt forsenkning i terrenget.

ObsID: 177421

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

20.01.2019 kl. 16:06

184 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Dalsfjord, Bjørkedal, Austefjord (0moh) kl 16:06

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Blitt betydlig kaldere siste døgn uten nedbør.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolige verforhold no, men meldt litt nedbør til natta, en må avvente å sjå kva som kjem..

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Ingen observert aktivitet verken på fv 40, fv651 eller rv651.

ObsID: 176739

Sunnmøre / Nordre Sætretind

Snø

20.01.2019 kl. 14:00

1206 moh

Fnugg (Ukjent)

Tester

CTE2@80cmQ1 Blokken løsnet av seg selv når den var isolert, men på grunn av at ski ble benyttet til utsaging av testblokk er det usikkert om dette ville skjedd ved mer forsiktig isolering. Det svake laget som gikk i brudd lå på haglkorn - hele blokken raste ut.

ObsID: 176792

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.01.2019 kl. 13:16

673 moh

Runes@RKH_Skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Runes

Skredaktivitet

21. jan. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5)

ObsID: 176797

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

20.01.2019 kl. 13:00

529 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Oppskredfonna 20. Jan ca kl 12.47. Registrert på infralyd.

Skredaktivitet

20. jan. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø

ObsID: 176718

Sunnmøre / STRANDA

Snø

20.01.2019 kl. 12:56

496 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Kraftig snøfokk på toppane. Vind frå SV.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 176703

Sunnmøre / Oppskredfonna

Snø

20.01.2019 kl. 12:47

1554 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Avsetning fra skred i Oppskredfonna. Terminus var i dalbunnen. To bruddkanter kan observeres i bildet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bilde fra dalbunnen. Flak i trolig fokksnø er løst ut over flere av konveksene på skredets vei nedovr.

Skredhendelse

20. jan 12:47 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1540 moh og sluttet på 541 moh 300 m bred bruddkant Nær rygg Oppskredfonna Samme skred som skredet Halgeir@SVV har lagt ut. Tidspunkt registrert med infralyd. Signalvarighet: 81 s. Bilde fra observasjon 23. januar.

ObsID: 177418

Sunnmøre / STRANDA

Snø

20.01.2019 kl. 11:39

315 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra toppene

ObsID: 176686

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

20.01.2019 kl. 11:18

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommer meir nedbør til natta, og litt vind i toppene.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Må ha økt oppmerksomheit til imorgå, då det skal komme meir nedbør til natta..

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

Skredaktivitet

20. jan 11:27 - 19. jan 11:27 Tørre løssnøskred Naturlig utløst SV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Fonnanesfonna på Homlong som gjekk igår ettermiddag

ObsID: 176679

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

19.01.2019 kl. 16:34

184 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Dalsfjord, Bjørkedal, Austefjord. (0moh) kl 16:39 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snømengde, varierende tempratur. Skredfarevurdering for sunnmøre generelt.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt kaldere ver og mindre nedbør framover..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Ingen skredaktivitet observert verken på fv.40 fv651. Eller rv651.

ObsID: 176595

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.01.2019 kl. 14:46

1138 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Showel shear i lag med smeltekant.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Showel shear i Showel shear i lag med delvis nedbrutt/myk fokksnø
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECT i lag med begynnende kantkorn
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Dette lille skiløperutløste skredet viser at det er litt forplantingsevne i fokksnøen

Vær

Snø -8 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Tester

ECTP29@55cmQ3 God Showel shear, ECT, CT, lille blokktesten, pst og deep tap ga respons i dette laget som er begynnende kantkorn under skare. Flere av testene ga også respons høyere opp på lag med nedføyket nysnø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind og snøvær. Klassisk dag med høy faregrad. Men det var sol midt på dagen som fikk mange å glemme skredfaren å kjøre brattheng ned mot Blådalen. Det ble løst ut noen mindre skred. Ganske lett å løse ut fokksnø over nedføyket nysnø, med relativt god evne til forplanting, tilsier FG3. Lag med begynnende kantkorn under skaren er vanskelig å påvirke da det ligger relativt dypt og er beskyttet av et kraftig skarelag. Snøværet fortsatte i dag, kom sikkert 10 cm snø i løpet av dagen. Dette sammen med litt vind vil nok opprettholde skredfaren på FG3 skulle jeg tro. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Er også svake bindinger i fokksnøen

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 500 moh Noen småskred går i den ferske fokksnøen i brattheng

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 14 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F DF/RG 1 mm/0 mm D, 14 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr/IF 1 mm/0 mm D Grenseland mel, 3 cm 1F MF/FC 1 mm/0 mm D Dette er begynnende kanting av smelteformer. Ligger under det øverste skarelaget. Jeg hadde skrevet størrelse på 0,7mm, 65 cm K MFpc 1 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -2,5 °C @ 70 cm, -1,9 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 90 cm, -1 °C @ 100 cm, -0,7 °C @ 110 cm, -0,3 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176593

Sunnmøre / VOLDA

Snø

19.01.2019 kl. 14:42

276 moh

Vemund@Friluftsliv_HiVolda (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vemund Kommentar:  70cm totalt, mye løs snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vemund Kommentar:  Hagl på toppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vemund Kommentar:  Nederste snødekke

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s

Tester

ECTX God

Snødekke

70 cm totalt 2 cm nysnø Annet Kommet litt hagl i natt/morgentimene. Øverste 5cm av snødekket har smeltet litt sammen og fryst på til tynt skarelag. Veldig lite bærende. Begynner å dannes begerkrystaller de nederste 7 cm. Knyttneve fast tørr løssnø fra 35-65 cm.

ObsID: 176564

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.01.2019 kl. 14:10

955 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Vær

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Snø dekket er betydelig mer fast. 40x40 bryter20-30 cm øverste lett. Tørre flaksskred mulighet. Det finnes ulikt sjikt lengre ned 40-70 cm men det går ikke så lett i brudd. Løst og dårlig binding

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Synes Sunnmøre og Romsdalen treffe godt i sin beskrivelse. Godt jobbet.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176559

Sunnmøre / STORDAL

Snø

19.01.2019 kl. 14:05

1126 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken

Vær

fra V → Kraftig snøfall. Lettere fra ca kl 14. Vestlig vind ca 10 m/s. Noe snøfokk.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk 30-40 cm tørr løssnø i leområder der vinden ikke har tatt. Avblåst på rygger med 0-20 cm vindpakket myk snø over is.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176646

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.01.2019 kl. 13:37

847 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Snødekke

180 cm totalt Lett snøfokk 130 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Siste døgnet 25 cm nysnø. Ikke noe endring av betydning

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176549

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.01.2019 kl. 12:33

699 moh

SonSten (Ukjent)

Tester

Dårlig Blokka gled ut når jeg kutta bak blokka, brudd ved 140cm og 120cm

ObsID: 176519

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

19.01.2019 kl. 12:25

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det kjem meir snøv til natta. Og meldt stabilt med vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt mye nedbør og vind meldt kommende døgn. Sannsynlig litt temperaturstigning.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180384

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.01.2019 kl. 12:20

794 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små skred I brattheng og sprekker i snøen

ObsID: 176513

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

19.01.2019 kl. 11:56

17 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

19. jan 12:25 - 18. jan 12:25 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv92 Valldal - Tafjord, Flak ifrå slett Fjellskjæring

ObsID: 176514

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

19.01.2019 kl. 11:56

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye nedbør også siste døgn! Vind minker i høyden og dette vil gjær at rasfaren etterkvart vil minke.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør og til dels kraftig vind i toppene skal etter meldingene avta!.

Faretegn

Ferske skred

Stort snøfall

Skredaktivitet

19. jan 12:25 - 18. jan 12:25 Tørre løssnøskred Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Grandefonna Fv63, og over rasoverbygg Nerhusstranda Fv92.

ObsID: 176515

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

19.01.2019 kl. 11:32

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -1 °C Fv 70 strekning,Festøy Store Standal (0moh) kl 11:44 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite og ingen vind. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ikkje venta meir nedbør,lågare temperaturer,lite vind transportert snø.

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

19. jan 11:52 - 18. jan 11:52 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst Ø. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal, Spire nådd rasmagasin,harmlaust skred

ObsID: 176504

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

19.01.2019 kl. 11:07

75 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Viddal (10moh) kl 11:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som snø første del av natta som gjekk over til regn om morgenen. Ingen nedbør no,oppklarning,delvis skya og temperaturen har gåt ned.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Det er meldt opphaldsver og lite nedbør og vind med lavare temperaturar neste døgn..

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

19. jan 11:17 - 18. jan 11:17 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

ObsID: 176496

Sunnmøre / Ørsta

Snø

19.01.2019 kl. 04:37

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. jan 04:37 Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 176846

Sunnmøre / Ørsta

Snø

19.01.2019 kl. 04:30

409 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. jan 04:30 Snø på FV. 41 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 176845

Sunnmøre / Breisvedet

Snø

19.01.2019 kl. 00:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. jan 00:00 Snø på FV. 70 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 176506

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

18.01.2019 kl. 16:18

75 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Leira (10moh) kl 16:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og mykje laus mjellsnø.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt meir nedbør i natt..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 176408

Sunnmøre / Åsesætra

Snø

18.01.2019 kl. 15:00

609 moh

Sindre@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett: 

Tester

CTM14@54cmQ3 God

Snødekke

Ikke snøfokk Kom dessverre ikke så høyt i dag, men god sikt. Tydelige vindbølger i høyden fra i går i Ø-SV. 50-80cm løs snø i skogen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske ustabile nysnøflak og fokksnøflak i høyden er dagens skredproblem. Ikke vært høyt nok til å kjenne så mye på det. Mer snø lager nye ustabile flak. Kantkornutvikling under skarelag dypt i snødekket bør følges med på. Trolig kommet lengere høyere opp og der snødekket er tynnere. Varslet faregrad er riktig Godt varsel.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noen naturlig utløste skred i løpet av dagen.

Snøprofil

53 cm F/1F- PP/RG 0 mm/1 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F RGxf 1 mm/1 mm D, 30 cm K MFcl 0 mm/0 mm D -4 °C @ 52 cm, -2,5 °C @ 54 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil akkurat fra skoggrensen S-Ø-vendt på toppen av konveks formasjon. Fant et skarelag med begynnende kantkorndannelse under, (som nevnt i varselet, men overraskende langt ned i moh). Små krystaller foreløpig, men vekstforhold. Virket ikke som noe problem her nå, men mulig høyere opp og der snødekket er tynnere?

ObsID: 176417

Sunnmøre / STORDAL

Snø

18.01.2019 kl. 13:15

613 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Vær

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176385

Sunnmøre / STORDAL

Snø

18.01.2019 kl. 13:14

613 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176384

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.01.2019 kl. 12:40

968 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Smeltekant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  ECTP på nedføyket nysnø (44 cm)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  PST58 End på nedføyket nysnø (44cm)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  PST 55 END på smeltekant (90cm)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skikuttet et lite heng. Bedømte det var innafor ettersom skredproblemet var myke flak. Sklei ut veldig enkelt. Minimal pålagring for å løse ut skred i størrelse sluff til 1. Tilnærmet umulig å løse ut noe større i denne snøen. Men kanskje hvis det er litt mer vindpåvirket.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 10 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Sprekker i 4F snø i skoggrensen, myke flak
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Stort sett godt med snø i terrenget men noen rabber og rygger er fortsatt bare

Vær

Ikke nedbør -7,3 °C 1 m/s fra NV ↘ 40% skyer Oppklarende kaldt vær I dag etter mye snø i går. Lite vind og ingen vindtransport i dag

Tester

CTM12@30cmQ2 Middels Gikk på fokksnøovergang midt i fokksnøpakken

ECTP22@44cmQ3 Middels Nedføyka nysnø

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Svært mye tørr løssnø i skogen. Danner sprekker og myke flak i skoggrensen. Mer vindpåvirket over skoggrensen der nedføyket nysnø og fokksnø blir hovedskredproblem. Kantkornlaget bedømmes lite potent enn så lenge. Totalt 4 skredproblemer: nysnøflak, nedføyket nysnø, fokksnø og kantkorn. Jeg hadde satt nysnøflak og nedføyket nysnø eller fokksnø som hovedproblemer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi har totalt 4 skredproblem, noe som kan trekke opp faregraden; nysnøflak rundt skoggrensen, nedføyket nysnø over skoggrensen, fokksnøoverganger over skoggrensen og kantkorn i høyden. Det gikk naturlig utløste skred i går noe som tilsier FG3, i dag har vinden roet seg og snøen stabiliseres. Men temperaturen i snødekket er lav og stabiliseringen vil ta litt tid. Ut fra det jeg observerte vil jeg si FG2 men det er mulig det finnes større fokksnøflak som kan stabiliseres langsomt noen plasser. I morgen er det ventet frisk bris og liten kuling i fjellet, noe som vil gi FG3 igjen. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel er bra, sett over hele regionen og med tanke på gårsdagens skred i Geiranger vil jeg si det er riktig med FG3 i dag. I morgen blir det i hvert fall FG3.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S mellom 800 moh og 400 moh Myke flak i skoggrensen som er svært lette å løse ut

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker dannes i myke nysnøflak i skoggrensen. Lett å løse ut små skred.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. NØ, Ø, SØ, S. Mellom 800 moh og 400 moh Myke flak i skoggrensen.God sikt, så kun et par veldig små heng som hadde gått.

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 8 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 21 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 11 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 22 cm K MFpc 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 39 cm K MFpc 1 mm/0 mm D -11,6 °C @ 0 cm, -8,2 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 90 cm, -1,3 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 110 cm, 0,6 °C @ 120 cm, 0,3 °C @ 130 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Her har vi 3 skredproblem: Nedføyket nysnø, fokksnøoverganger og kantkorn. Kantkornlaget er begynnende kant fra smeltekorn.

ObsID: 176396

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

18.01.2019 kl. 12:03

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye nedbør også siste døgn! Vind øker i høyden og dette vil medføre drev og dannelse av skavler med mye snø i le henga.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nedbør og til dels kraftig vind skal etter meldingene vedvare!.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

18. jan 12:10 - 17. jan 12:10 Tørre løssnøskred 4 - Svært store. Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Grandefonna Fv63, og over rasoverbygg Nerhusstranda Fv92.

ObsID: 176354

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

18.01.2019 kl. 11:03

134 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Dalsfjord, Austefjord, Bjørkedal (0moh) kl 11:05

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lett nysnø heilt frå fjordnivå til tops.. EV39 Straumshamn - Stigedalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Venta meir snø neste døgn..

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Stort snøfall

ObsID: 176340

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

18.01.2019 kl. 11:00

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 0 °C Standal Fv70 (0moh) kl 11:16 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ein del nysnø i løpet av natta og vindtransportert ubunden nysnø i går og nysnø i natt har vi vurdert rasfaren til 3,. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikkje venta noko særlig meir snø før til natta og til morgentimane,er venta lite vind så begrensa vindransportert snø.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 176342

Sunnmøre / Volda

Snø

18.01.2019 kl. 08:09

22 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Snø 100% skyer Byevær med varierande intensitet og opphold mellom byene. Det har kome 14cm nysnø i natt (i tidsrommet 2230-0800). Periodevis vind i byene så nysnøen vil legge seg ujevnt i terrenget. Vindretninga er mest truleg nordvestlig med leområder i austlig og sørlig sektor

ObsID: 176284

Sunnmøre / VOLDA

Snø

18.01.2019 kl. 07:30

110 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Nye 12 cm i løpet av natta. Snør fortsatt. Fuktig laussnø her, men skal nok ikkje langt opp før det er tørt. -1°C.

ObsID: 176268

Sunnmøre / Norddal

Snø

18.01.2019 kl. 06:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

18. jan 06:00 Snø på FV. 91 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 179598

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org