Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 18.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng. Vurder størrelse på heng, snømengde og utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør og vind gjør at faren for ferske nysnøflak opprettholdes. Stabilisering av fokksnøflak fra torsdag går sakte i det kalde været. I bratte fjellsider kan det forekomme noen naturlig utløste løssnøskred.
Snødekket er ujevnt fordelt etter mye nysnø siden helgen, med mest i sør- og østvendte leområder. Losider og rygger er stedvis avblåst til gammel skare. Vinden avtok onsdag og snøoverflaten forventes å veksle mellom løs ubundet snø i skogen og skjermede formasjoner, og er mer vindpåvirket jo høyere til fjells en kommer. Eldre fokksnøflak virker nå å ha stabilisert seg.
Det er observert begynnende kantkorn rundt skarelag fra tidligere mildvær, men utbredelsen av disse er foreløpig ukjent.
Noen små naturlig utløste løssnøskred observert både i Geiranger og Ørsta.
Observasjoner fra Sykkylven tirsdag viser til svært mye tørr løssnø. Det er også observasjoner på begynnende rimdannelse i overflaten, som kan snø ned, samt fersk vindtransportert snø.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

18.01.2019 kl. 16:18

75 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 1 °C Leira (10moh) kl 16:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og mykje laus mjellsnø.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt meir nedbør i natt..

ObsID: 176408

Sunnmøre / Åsesætra

Snø

18.01.2019 kl. 15:00

609 moh

Sindre@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett: 

Tester

CTM14@54cmQ3 God

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske ustabile nysnøflak og fokksnøflak i høyden er dagens skredproblem. Ikke vært høyt nok til å kjenne så mye på det. Mer snø lager nye ustabile flak. Kantkornutvikling under skarelag dypt i snødekket bør følges med på. Trolig kommet lengere høyere opp og der snødekket er tynnere. Varslet faregrad er riktig Godt varsel.

Snødekke

Ikke snøfokk Kom dessverre ikke så høyt i dag, men god sikt. Tydelige vindbølger i høyden fra i går i Ø-SV. 50-80cm løs snø i skogen.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noen naturlig utløste skred i løpet av dagen.

Snøprofil

53 cm F/1F- PP/RG 0 mm/1 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F RGxf 1 mm/1 mm D, 30 cm K MFcl 0 mm/0 mm D -4 °C @ 52 cm, -2,5 °C @ 54 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil akkurat fra skoggrensen S-Ø-vendt på toppen av konveks formasjon. Fant et skarelag med begynnende kantkorndannelse under, (som nevnt i varselet, men overraskende langt ned i moh). Små krystaller foreløpig, men vekstforhold. Virket ikke som noe problem her nå, men mulig høyere opp og der snødekket er tynnere?

ObsID: 176417

Sunnmøre / STORDAL

Snø

18.01.2019 kl. 13:15

613 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Vær

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176385

Sunnmøre / STORDAL

Snø

18.01.2019 kl. 13:14

613 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176384

Sunnmøre / STRANDA

Snø

18.01.2019 kl. 12:40

968 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Smeltekant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  ECTP på nedføyket nysnø (44 cm)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  PST58 End på nedføyket nysnø (44cm)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  PST 55 END på smeltekant (90cm)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skikuttet et lite heng. Bedømte det var innafor ettersom skredproblemet var myke flak. Sklei ut veldig enkelt. Minimal pålagring for å løse ut skred i størrelse sluff til 1. Tilnærmet umulig å løse ut noe større i denne snøen. Men kanskje hvis det er litt mer vindpåvirket.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 10 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Sprekker i 4F snø i skoggrensen, myke flak
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Stort sett godt med snø i terrenget men noen rabber og rygger er fortsatt bare

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S mellom 800 moh og 400 moh Myke flak i skoggrensen som er svært lette å løse ut

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker dannes i myke nysnøflak i skoggrensen. Lett å løse ut små skred.

Vær

Ikke nedbør -7,3 °C 1 m/s fra NV ↘ 40% skyer Oppklarende kaldt vær I dag etter mye snø i går. Lite vind og ingen vindtransport i dag

Tester

CTM12@30cmQ2 Middels Gikk på fokksnøovergang midt i fokksnøpakken

ECTP22@44cmQ3 Middels Nedføyka nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi har totalt 4 skredproblem, noe som kan trekke opp faregraden; nysnøflak rundt skoggrensen, nedføyket nysnø over skoggrensen, fokksnøoverganger over skoggrensen og kantkorn i høyden. Det gikk naturlig utløste skred i går noe som tilsier FG3, i dag har vinden roet seg og snøen stabiliseres. Men temperaturen i snødekket er lav og stabiliseringen vil ta litt tid. Ut fra det jeg observerte vil jeg si FG2 men det er mulig det finnes større fokksnøflak som kan stabiliseres langsomt noen plasser. I morgen er det ventet frisk bris og liten kuling i fjellet, noe som vil gi FG3 igjen. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel er bra, sett over hele regionen og med tanke på gårsdagens skred i Geiranger vil jeg si det er riktig med FG3 i dag. I morgen blir det i hvert fall FG3.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Svært mye tørr løssnø i skogen. Danner sprekker og myke flak i skoggrensen. Mer vindpåvirket over skoggrensen der nedføyket nysnø og fokksnø blir hovedskredproblem. Kantkornlaget bedømmes lite potent enn så lenge. Totalt 4 skredproblemer: nysnøflak, nedføyket nysnø, fokksnø og kantkorn. Jeg hadde satt nysnøflak og nedføyket nysnø eller fokksnø som hovedproblemer.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. NØ, Ø, SØ, S. Mellom 800 moh og 400 moh Myke flak i skoggrensen.God sikt, så kun et par veldig små heng som hadde gått.

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 8 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 21 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 11 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 22 cm K MFpc 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 39 cm K MFpc 1 mm/0 mm D -11,6 °C @ 0 cm, -8,2 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 90 cm, -1,3 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 110 cm, 0,6 °C @ 120 cm, 0,3 °C @ 130 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Her har vi 3 skredproblem: Nedføyket nysnø, fokksnøoverganger og kantkorn. Kantkornlaget er begynnende kant fra smeltekorn.

ObsID: 176396

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

18.01.2019 kl. 12:03

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye nedbør også siste døgn! Vind øker i høyden og dette vil medføre drev og dannelse av skavler med mye snø i le henga.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nedbør og til dels kraftig vind skal etter meldingene vedvare!.

Skredaktivitet

18. jan 12:10 - 17. jan 12:10 Tørre løssnøskred 4 - Svært store. Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Grandefonna Fv63, og over rasoverbygg Nerhusstranda Fv92.

ObsID: 176354

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

18.01.2019 kl. 11:03

134 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Dalsfjord, Austefjord, Bjørkedal (0moh) kl 11:05

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lett nysnø heilt frå fjordnivå til tops.. EV39 Straumshamn - Stigedalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Venta meir snø neste døgn..

ObsID: 176340

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

18.01.2019 kl. 11:00

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 0 °C Standal Fv70 (0moh) kl 11:16 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ein del nysnø i løpet av natta og vindtransportert ubunden nysnø i går og nysnø i natt har vi vurdert rasfaren til 3,. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikkje venta noko særlig meir snø før til natta og til morgentimane,er venta lite vind så begrensa vindransportert snø.

ObsID: 176342

Sunnmøre / Volda

Snø

18.01.2019 kl. 08:09

22 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Snø 100% skyer Byevær med varierande intensitet og opphold mellom byene. Det har kome 14cm nysnø i natt (i tidsrommet 2230-0800). Periodevis vind i byene så nysnøen vil legge seg ujevnt i terrenget. Vindretninga er mest truleg nordvestlig med leområder i austlig og sørlig sektor

ObsID: 176284

Sunnmøre / VOLDA

Snø

18.01.2019 kl. 07:30

110 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Nye 12 cm i løpet av natta. Snør fortsatt. Fuktig laussnø her, men skal nok ikkje langt opp før det er tørt. -1°C.

ObsID: 176268

Sunnmøre / Norddal

Snø

18.01.2019 kl. 06:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

18. jan 06:00 Snø på FV. 91 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 179598

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

17.01.2019 kl. 17:50

425 moh

ThomasN (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 0 moh Mye vind gir stor sannsynlighet for naturlig utløste skred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Vær

Snø -3 °C fra NV ↘ 100% skyer Mye vind i høyden og mye snø tilgjengelig å flytte på.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tørr snø i alle høyder. Mindre vindpåvirket lenger ned og i skogen. Stor skaveloppbygning.

ObsID: 176209

Sunnmøre / Grandestranda

Snø

17.01.2019 kl. 15:53

30 moh

Gustav@NVE (***)

Skredhendelse

17. jan 14:00 SV-vendt Skredet startet på 521 moh og sluttet på 19 moh Usikker posisjon. Skred over vei. Helikopter på vei dit. https://www.sunnmoringen.no/nyhende/2019/01/17/Sn%C3%B8ras-p%C3%A5-Grandeneset-18263450.ece https://www.smp.no/nyheter/2019/01/17/Sn%C3%B8skred-i-Geiranger-18265616.ece

ObsID: 176192

Sunnmøre / Volda

Snø

17.01.2019 kl. 14:18

22 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 70% skyer Skyene bryt opp og det er stor fart på skyene i høgda. Tiltakande og varierande vind. Periodevis godt synleg snøfokk på mange fjell. Litt usikker på vindretninga men nordleg til nordvestleg vind med leområder i aust- og sørlig sektor

ObsID: 176170

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

17.01.2019 kl. 13:07

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Viddal (10moh) kl 13:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgn,svært dårlig sikt. Ser max 100-200m oppover.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt vind og meir nedbør neste døgn..

ObsID: 176153

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

17.01.2019 kl. 13:00

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Standalvegen FV70 (0moh) kl 13:03 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Valgt ein sterk faregrad 2 i øyeblikket,i dei fjellsidene som er mulig å sjå syner ingen fonnaktivitet. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Begrunner økende med at det skal kome ein del meir snø og vinden øker utover ettermiddagen og ein får ein del vindtransportert snø.

ObsID: 176154

Sunnmøre / Volda

Snø

17.01.2019 kl. 12:12

22 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Snø 1 m/s 100% skyer Opphald i morgentimane og snøbyer med stor nedbørsintensitet utover formiddagen. Intensiteten for øyeblikket er ca 1-2 cm per time i Volda sentrum. Når det var sikt på morgenen er nysnøen i fjellet ujevnt fordelt på grunn av vind, med mange nysnøavblåste ryggar. Tilnærma vindstille for øyeblikket

ObsID: 176135

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

17.01.2019 kl. 11:34

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Dalsfjorden (500moh) kl 11:35 Værobservasjon fra Bjørkedalen (500 moh) kl 11:37 Snø, -2,0 °C.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snømengde og temp.. Økende skredfare neste døgn: Nedbør.

ObsID: 176129

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

17.01.2019 kl. 11:09

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye nedbør siste døgn (30-40 cm) Vind øker i høyden og dette vil medføre drev og dannelse av skavler med mye snø i le henga.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nedbør og til dels kraftig vind skal etter meldingene vedvare!.

ObsID: 176121

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.01.2019 kl. 14:58

13 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Bles frå Nord-aust på Nivane platået. Også nokre ferske laussnøskred i Vollagjølet. Dei må ha gått i dagtidleg/formiddag trur eg.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

16. jan. 6-12 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Over 900 moh

ObsID: 175981

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

16.01.2019 kl. 13:26

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Ikke nedbør 1 °C Viddal (10moh) kl 13:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Opphaldsver og rolige verforhold for øyeblikket. Lavt skydekke,men ser ca 500m opp i fjellsidene. Observerer ingen skredaktivitet.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er ,meldt lavare temperaturar og moderatt skredfare..

ObsID: 175972

Sunnmøre / VOLDA

Snø

16.01.2019 kl. 12:40

249 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Lette snøbyger i dag tidleg, men opplett no. Enkelte flekkar med blå himmel, ellers låge tåkeskyer. Vindstille og ingen snøtransport på toppane. Ca 20- cm laussnø her i skogen.

ObsID: 175948

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

16.01.2019 kl. 11:50

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. jan 11:53 - 15. jan 11:53 Tørre løssnøskred Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Stoppa i ura i Indrreidsdalen, gikk over vegen v Sildesteinen i Geiranger.

ObsID: 175925

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

16.01.2019 kl. 11:50

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis stabile forhold, litt lett snøfall siste døgn. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kommer litt mer nedbør som lett snø, men forholdsvis stabile og kalde forhold pt..

ObsID: 175926

Sunnmøre / Sætrefjellet

Snø

15.01.2019 kl. 20:08

837 moh

Sindre@nortind (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Klarvær og begynnende rim på snøoverflaten på kvelden.

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Det ikke ikke blåst, og jeg har ikke observert noe snøfokk i dag. Har hatt sikt til alle topper rundt toppen av Fursettrekket på Strandafjellet og fra toppen av Sætrefjellet. Det ligger 20-40cm nysnø uten noe vind i seg i alle himmelretninger over skoggrensa, fra i natt og i dag tidlig. Med andre ord mye som kan flyttes på om det kommer mer vind.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert noen skred rundt Strandafjellet skisenter eller Sætrefjellet.

ObsID: 175839

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.01.2019 kl. 19:06

402 moh

Christer@obskorps (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Stjerneklart og utstråling. Allereie begynnende rimdanning , foreløpig svært små krystaller

ObsID: 175830

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

15.01.2019 kl. 13:48

184 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Ingen aktivitet (100moh) kl 13:52 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Ingen store nedbørsmengder det siste døgnet. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile forhold.

ObsID: 175794

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 13:47

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 0 °C Standalvegen Fv70 (0moh) kl 13:59 20 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). God sikt for rasvurdering,ingen tegn etter snøskred langs Fv70 men pga vindtransportert snø og nedbør som snø som har lagt seg som skavla i høgden velger vi faregra 2. Minkende skredfare neste døgn: Avtagende fare pga mindre nedbørsmengde,snøen får tid til å stabilisere seg og noko lågare tempratur.

ObsID: 175799

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 12:12

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø 0 °C Viddal (10moh) kl 12:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har kome meir snø siste døgn,vind og snøfokk i fjellet.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Nedbør og vind skal avta neste døgn,og temperaturen skal gå litt opp. Vurderer det slik at snøen vil stabilisere seg og rasfaren vil minke litt..

ObsID: 175770

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 11:28

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. jan 11:34 - 14. jan 11:34 Tørre løssnøskred Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Stoppa i ura i Indrreidsdalen, gikk over vegen v Sildesteinen i Geiranger.

ObsID: 175757

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 11:28

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt en del nedbør som snø i områdene. Stedvis en del vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøen som kom i går vil nok komprimere og stabilisere seg. Vinden dreier og avtar. Temperatur er synkende, nedbør i dag faller som lettere dekke over det som kom i går..

ObsID: 175758

Sunnmøre / Stranda

Snø

15.01.2019 kl. 06:00

326 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. jan 06:00 Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 15.01.2019 kl. 06:00 og 15.01.2019 kl. 10:31.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 186841

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org