Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 17.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng. Vurder størrelse på heng, snømengde og utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Liten kuling fra NV vil kunne transportere store mengder nysnø og tilgjengelig løs snø fra tidligere inn i leformasjoner og danne ferske flak av nysnø og fokksnø. Disse vil være lett å løse ut når de er ferske og snøskredfaren er derfor igjen økende. Det ventes også noen naturlig utløste tørre løssnøskred i bratt terreng hvor snøen er løs og ubundet.
Snødekket er nå ujevnt fordelt etter mye nysnø siden helgen med mest i sør- og østvendte leområder. Losider og rygger er stedvis avblåst til gammel skare. Vinden har nå avtatt og snøoverflaten forventes å veksle mellom løs ubundet snø i skogen og skjermede formasjoner og mer vindpåvirket jo høyere til fjells en kommer.
Det er observert begynnende kantkorn rundt skarelag fra tidligere mildvær, men utbredelsen av disse er foreløpig ukjent.
Noen små naturlig utløste løssnøskred både i Geiranger og Ørsta.
Observasjoner fra Sykkylven tirsdag viser til svært mye tørr løssnø. Det er også observasjoner på begynnende rimdannelse i overflaten, som kan snø ned, samt fersk vindtransportert snø.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Fjord

Snø

17.01.2019 kl. 17:50

425 moh

ThomasN (Ukjent)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tørr snø i alle høyder. Mindre vindpåvirket lenger ned og i skogen. Stor skaveloppbygning.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 0 moh Mye vind gir stor sannsynlighet for naturlig utløste skred.

Vær

Snø -3 °C fra NV ↘ 100% skyer Mye vind i høyden og mye snø tilgjengelig å flytte på.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

ObsID: 176209

Sunnmøre / Grandestranda

Snø

17.01.2019 kl. 15:53

30 moh

Gustav@NVE (***)

Skredhendelse

17. jan 14:00 (+01:00) SV-vendt Skredet startet på 521 moh og sluttet på 19 moh Usikker posisjon. Skred over vei. Helikopter på vei dit. https://www.sunnmoringen.no/nyhende/2019/01/17/Sn%C3%B8ras-p%C3%A5-Grandeneset-18263450.ece https://www.smp.no/nyheter/2019/01/17/Sn%C3%B8skred-i-Geiranger-18265616.ece

ObsID: 176192

Sunnmøre / Volda

Snø

17.01.2019 kl. 14:18

22 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 70% skyer Skyene bryt opp og det er stor fart på skyene i høgda. Tiltakande og varierande vind. Periodevis godt synleg snøfokk på mange fjell. Litt usikker på vindretninga men nordleg til nordvestleg vind med leområder i aust- og sørlig sektor

ObsID: 176170

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

17.01.2019 kl. 13:07

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Snø -2 °C Viddal (10moh) kl 13:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgn,svært dårlig sikt. Ser max 100-200m oppover.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt vind og meir nedbør neste døgn..

ObsID: 176153

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

17.01.2019 kl. 13:00

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Standalvegen FV70 (0moh) kl 13:03 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Valgt ein sterk faregrad 2 i øyeblikket,i dei fjellsidene som er mulig å sjå syner ingen fonnaktivitet. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Begrunner økende med at det skal kome ein del meir snø og vinden øker utover ettermiddagen og ein får ein del vindtransportert snø.

ObsID: 176154

Sunnmøre / Volda

Snø

17.01.2019 kl. 12:12

22 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Snø 1 m/s 100% skyer Opphald i morgentimane og snøbyer med stor nedbørsintensitet utover formiddagen. Intensiteten for øyeblikket er ca 1-2 cm per time i Volda sentrum. Når det var sikt på morgenen er nysnøen i fjellet ujevnt fordelt på grunn av vind, med mange nysnøavblåste ryggar. Tilnærma vindstille for øyeblikket

ObsID: 176135

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

17.01.2019 kl. 11:34

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Dalsfjorden (500moh) kl 11:35 Værobservasjon fra Bjørkedalen (500 moh) kl 11:37 Snø, -2,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snømengde og temp.. Økende skredfare neste døgn: Nedbør.

ObsID: 176129

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

17.01.2019 kl. 11:09

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye nedbør siste døgn (30-40 cm) Vind øker i høyden og dette vil medføre drev og dannelse av skavler med mye snø i le henga.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nedbør og til dels kraftig vind skal etter meldingene vedvare!.

ObsID: 176121

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.01.2019 kl. 14:58

13 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Bles frå Nord-aust på Nivane platået. Også nokre ferske laussnøskred i Vollagjølet. Dei må ha gått i dagtidleg/formiddag trur eg.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

16. jan. 6-12 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Over 900 moh

ObsID: 175981

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

16.01.2019 kl. 13:26

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Ikke nedbør 1 °C Viddal (10moh) kl 13:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Opphaldsver og rolige verforhold for øyeblikket. Lavt skydekke,men ser ca 500m opp i fjellsidene. Observerer ingen skredaktivitet.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er ,meldt lavare temperaturar og moderatt skredfare..

ObsID: 175972

Sunnmøre / Volda

Snø

16.01.2019 kl. 12:40

249 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Lette snøbyger i dag tidleg, men opplett no. Enkelte flekkar med blå himmel, ellers låge tåkeskyer. Vindstille og ingen snøtransport på toppane. Ca 20- cm laussnø her i skogen.

ObsID: 175948

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

16.01.2019 kl. 11:50

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. jan 11:53 (+01:00) - 15. jan 11:53 (+01:00) Tørre løssnøskred Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Stoppa i ura i Indrreidsdalen, gikk over vegen v Sildesteinen i Geiranger.

ObsID: 175925

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

16.01.2019 kl. 11:50

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis stabile forhold, litt lett snøfall siste døgn. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kommer litt mer nedbør som lett snø, men forholdsvis stabile og kalde forhold pt..

ObsID: 175926

Sunnmøre / Sætrefjellet

Snø

15.01.2019 kl. 20:08

837 moh

Sindre@nortind (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Det ikke ikke blåst, og jeg har ikke observert noe snøfokk i dag. Har hatt sikt til alle topper rundt toppen av Fursettrekket på Strandafjellet og fra toppen av Sætrefjellet. Det ligger 20-40cm nysnø uten noe vind i seg i alle himmelretninger over skoggrensa, fra i natt og i dag tidlig. Med andre ord mye som kan flyttes på om det kommer mer vind.

Faretegn

Rimkrystaller Klarvær og begynnende rim på snøoverflaten på kvelden.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke observert noen skred rundt Strandafjellet skisenter eller Sætrefjellet.

ObsID: 175839

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.01.2019 kl. 19:06

402 moh

Christer@obskorps (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Stjerneklart og utstråling. Allereie begynnende rimdanning , foreløpig svært små krystaller

ObsID: 175830

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

15.01.2019 kl. 13:48

184 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Ingen aktivitet (100moh) kl 13:52 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Ingen store nedbørsmengder det siste døgnet. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile forhold.

ObsID: 175794

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 13:47

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 0 °C Standalvegen Fv70 (0moh) kl 13:59 20 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). God sikt for rasvurdering,ingen tegn etter snøskred langs Fv70 men pga vindtransportert snø og nedbør som snø som har lagt seg som skavla i høgden velger vi faregra 2. Minkende skredfare neste døgn: Avtagende fare pga mindre nedbørsmengde,snøen får tid til å stabilisere seg og noko lågare tempratur.

ObsID: 175799

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 12:12

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Snø 0 °C Viddal (10moh) kl 12:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har kome meir snø siste døgn,vind og snøfokk i fjellet.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Nedbør og vind skal avta neste døgn,og temperaturen skal gå litt opp. Vurderer det slik at snøen vil stabilisere seg og rasfaren vil minke litt..

ObsID: 175770

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 11:28

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. jan 11:34 (+01:00) - 14. jan 11:34 (+01:00) Tørre løssnøskred Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Stoppa i ura i Indrreidsdalen, gikk over vegen v Sildesteinen i Geiranger.

ObsID: 175757

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 11:28

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt en del nedbør som snø i områdene. Stedvis en del vind.. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøen som kom i går vil nok komprimere og stabilisere seg. Vinden dreier og avtar. Temperatur er synkende, nedbør i dag faller som lettere dekke over det som kom i går..

ObsID: 175758

Sunnmøre / Stranda

Snø

15.01.2019 kl. 06:00

326 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. jan 06:00 (+01:00) Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 15.01.2019 kl. 06:00 og 15.01.2019 kl. 10:31.

ObsID: 186841

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

14.01.2019 kl. 11:52

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Snø 0 °C Viddal (10moh) kl 11:45 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøfall,vind og snøfokk siste døgn,men vinden har vore gunstig med tanke på rasfaren pådei mest utsette strekningane. I høgda skavlar snøen seg ,og legg seg i søkk og fonngjøl. Sikta er svært begrensa,ser berre 200m opp i fjelsidene.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vind og nedbør skal avta men rasfaren er fortsatt betydelig..

ObsID: 175621

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

14.01.2019 kl. 11:19

184 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Ingen observasjon om fare for skred. (1000moh) kl 11:19 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen stor mengde med nedbør,snø,siste døgnet..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Ingen fare for skred

ObsID: 175608

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

14.01.2019 kl. 11:17

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komt mye snø siste døgn kombinert med til dels sterk vind. Fersk skredaktivitet i områdene.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt jevnlig mer nedbør kombinert med fortsatt kraftig vind..

Skredaktivitet

14. jan 11:28 (+01:00) - 13. jan 11:28 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Stoppa i ura i Indrreidsdalen, gikk over vegen v Sildesteinen i Geiranger.

ObsID: 175606

Sunnmøre / Norddal

Snø

14.01.2019 kl. 10:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 10:00 (+01:00) Snø på FV. 92 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 181788

Sunnmøre / Norddal

Snø

14.01.2019 kl. 09:30

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 09:30 (+01:00) Snø på FV. 92 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 179604

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org