Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 14.01.2019

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande sterk vind med aukande styrke frå NV, og stadvis mykje ny nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot S-Ø. Dette auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 400 moh. Det vil ligge eldre ustabile fokksnøflak mot N-S-Ø over 600 moh, og med auka pålagring på desse kan ein forvente skred opp i storleik 4. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Det har kome 15 - 30 cm snø siste døgnet med store lokale skilnadar. Nedbøren har kome i sterk vind frå SV-NV. Det har generelt vore mykje vind frå NV-V-SV i det siste som har lagt snø inn i austlege leområder. Det gamle djupe snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1000-1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Det er observert svakt lag kantkorn over 1000 moh i nordaustleg del av Indre Fjordane , so det er ikkje usannsynleg at det òg er å finne i denne regionen.
Observatørar melder sundag om at det har kome 40-50 cm snø i leheng (stort sett bunden) i området rundt skianlegget i Stranda. Kraftig snøfokk og små flak som løsnar i bratte heng. Sundag føremiddag er det snøveir til havnivå og aukande vindstyrke i fjella.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

14.01.2019 kl. 11:52

75 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøfall,vind og snøfokk siste døgn,men vinden har vore gunstig med tanke på rasfaren pådei mest utsette strekningane. I høgda skavlar snøen seg ,og legg seg i søkk og fonngjøl. Sikta er svært begrensa,ser berre 200m opp i fjelsidene.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vind og nedbør skal avta men rasfaren er fortsatt betydelig..

Vær

Snø 0 °C Viddal (10moh) kl 11:45 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 175621

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

14.01.2019 kl. 11:19

184 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Ingen fare for skred

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen stor mengde med nedbør,snø,siste døgnet..

Vær

Ikke nedbør 2 °C Ingen observasjon om fare for skred. (1000moh) kl 11:19 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175608

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

14.01.2019 kl. 11:17

474 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. jan 11:28 - 13. jan 11:28 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Stoppa i ura i Indrreidsdalen, gikk over vegen v Sildesteinen i Geiranger.

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komt mye snø siste døgn kombinert med til dels sterk vind. Fersk skredaktivitet i områdene.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt jevnlig mer nedbør kombinert med fortsatt kraftig vind..

ObsID: 175606

Sunnmøre / Norddal

Snø

14.01.2019 kl. 10:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 10:00 Snø på FV. 92 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 181788

Sunnmøre / Norddal

Snø

14.01.2019 kl. 09:30

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 09:30 Snø på FV. 92 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 179604

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

13.01.2019 kl. 17:15

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tomme fonnhjøl,må høgt til fjells for å inne skavler og større mengder snø. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt vind og noko snø som vil bygge skavler høgt til fjells.

Vær

Snø 0 °C Standal (0moh) kl 17:16 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 175478

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

13.01.2019 kl. 15:36

795 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ThomasN
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ThomasN

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Vind over snøgrensa

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20 cm løs nysnø i skogen, mer vindpåvirket over skoggrensa.

Vær

Snø -2 °C 100% skyer Bygevær

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt.

ObsID: 175481

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

13.01.2019 kl. 14:31

99 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og vind i høyden. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 175455

Sunnmøre / STRANDA

Snø

13.01.2019 kl. 13:47

361 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv

Snødekke

20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Bra med laussnø (15-25 cm) på Indre Sunnmøre og i Indre Nordfjord - observert frå biltur heimover (stoppa bilen). Fekk same inntrykket over Ørskogfjellet.

ObsID: 175480

Sunnmøre / STRANDA

Snø

13.01.2019 kl. 12:42

450 moh

martin@svv (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Spesielit i tregrensa.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kontinuerlig snøtransport med vind. Flaker srg opp rundt skiene mange steder, spesielt utsatt i tregrensa, også bundet snø litt nedover i skogen. Løsner små flak i små bratte heng her utenfor anlegget. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng

Snødekke

Kommet opp mot ca. 40-50 cm i leheng. Stort sett bundet.

ObsID: 175425

Sunnmøre / VOLDA

Snø

13.01.2019 kl. 11:29

653 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Periodevis kraftig snøfokk. Nysnøen ligg i leområder

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Periodevis litentil kraftig snøfokk

ObsID: 175404

Sunnmøre / VOLDA

Snø

13.01.2019 kl. 10:34

317 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Nedbør som regn i lavlandet i natt. Men temperaturen har gått raskare ned enn meldt og nysnøgrense ligg no på omlag 100moh. Bygevær med periodevis stor intensitet og lite sikt

ObsID: 175386

Sunnmøre / Stranda

Snø

13.01.2019 kl. 07:00

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

13. jan 07:00 Snø på FV. 63 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 63 mellom 14.01.2019 kl. 07:00 og 15.01.2019 kl. 14:35.

ObsID: 175939

Sunnmøre / Auskjeret, Sykkylven

Snø

12.01.2019 kl. 12:06

1201 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken

Snødekke

Vindpakket myk 10 cm tørr løssnø ved parkeringsplassen. Mykt vindpakket og noe skare fra midtpartiet til topps. Fulgte normal rute.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra NØ ↙

ObsID: 175369

Sunnmøre / Ørsta

Snø

12.01.2019 kl. 03:13

31 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

12. jan 03:13 Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 12.01.2019 kl. 03:30 og 13.01.2019 kl. 09:45.

ObsID: 179597

Sunnmøre / STORDAL

Snø

11.01.2019 kl. 18:56

709 moh

SonSten (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SonSten

Snødekke

Tre fokksnølag i skavel, SØ retning. Går lett i brudd

ObsID: 175176

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

11.01.2019 kl. 15:53

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen sikt så vanskelig å se

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Litt fersk vindtransportert snø, men ikke nok til å bli et problem akkurat her enda.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøflak i Ø-heng er problemet med dagens snø og vind. Problemet er nok økende med høyden og lenger inn i regionen der det har kommet mer snø. ingen store endringer for morgendagen, men på søndag ser det ut til å komme mer nedbør og vind fra N Varslet faregrad er riktig

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø i dag med vind har gitt nysnøflak i Ø-heng. Foreløpig for lite til å kunne bli noe særlig fare akkurat her, men med større henteområder og kraftigere vind høyere opp, er det nok mer utsatt. Ellers en del smelting siste dager. Rygger og rabber er fortsatt lite snø på og med is/skare.

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Lavt skydekke, snøbyger, vind fra vest. På det mest nok til å flytte snø på bakken. (700moh)

Tester

ECTX Tegn til brudd, men ingen rene og gode nok til å kunne gi noe resultat. verken lille blokktest eller ECT/CT.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh Der jeg var kunne ikke skred bli større enn str 1. Men med mer vind i høyden og med mer snø i indre strøk er nok str 2 sannsynlig. Ingen rene brudd på tester, men et tørrere snødekke vil nok være mer potent. I og med at denne snøen er så fersk, så tror jeg det vil være lett å løse ut. Problemet er nok da altså større i høyden og i indre strøk. Det var lite snø(transport) på 600, så jeg tror en må over 700.

Snøprofil

6 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 6 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 32 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 45 cm P MF 2 mm/0 mm M -2,4 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 60 cm

ObsID: 175149

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org