Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 12.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg fokksnøflak i renner søkk og lesider mot N-Ø-S som vil trenge tid til å stabilisere seg. Dei mindre ferske flaka er lette for ein skiløpar å løyse ut, mens dei eldre vil krevje større belastning.
Det har komme opptil 25 cm snø over ca 1000 moh siste døgnet, under denne høgda som regn. Nedbøren har kome i sterk vind frå NV. Snøoverflata er generelt prega av kraftig vind, og snø som har kome denne veka er fordelt rundt i terrenget som flak av varierande hardheit og storleik. Rygger og kuler er avblesne. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Fredag føremiddag er det plussgrader til 200 moh, opphaldsveir og kuling frå NV i fjellet.
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / Auskjeret, Sykkylven

Snø

12.01.2019 kl. 12:06

1201 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Vindpakket myk 10 cm tørr løssnø ved parkeringsplassen. Mykt vindpakket og noe skare fra midtpartiet til topps. Fulgte normal rute.

ObsID: 175369

Sunnmøre / Ørsta

Snø

12.01.2019 kl. 03:13

31 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. jan 03:13 Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 12.01.2019 kl. 03:30 og 13.01.2019 kl. 09:45.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 179597

Sunnmøre / STORDAL

Snø

11.01.2019 kl. 18:56

709 moh

SonSten (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SonSten

Snødekke

Tre fokksnølag i skavel, SØ retning. Går lett i brudd

ObsID: 175176

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

11.01.2019 kl. 15:53

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 6 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 32 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 45 cm P MF 2 mm/0 mm M -2,4 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 60 cm

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Lavt skydekke, snøbyger, vind fra vest. På det mest nok til å flytte snø på bakken. (700moh)

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen sikt så vanskelig å se

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø i dag med vind har gitt nysnøflak i Ø-heng. Foreløpig for lite til å kunne bli noe særlig fare akkurat her, men med større henteområder og kraftigere vind høyere opp, er det nok mer utsatt. Ellers en del smelting siste dager. Rygger og rabber er fortsatt lite snø på og med is/skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh Der jeg var kunne ikke skred bli større enn str 1. Men med mer vind i høyden og med mer snø i indre strøk er nok str 2 sannsynlig. Ingen rene brudd på tester, men et tørrere snødekke vil nok være mer potent. I og med at denne snøen er så fersk, så tror jeg det vil være lett å løse ut. Problemet er nok da altså større i høyden og i indre strøk. Det var lite snø(transport) på 600, så jeg tror en må over 700.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøflak i Ø-heng er problemet med dagens snø og vind. Problemet er nok økende med høyden og lenger inn i regionen der det har kommet mer snø. ingen store endringer for morgendagen, men på søndag ser det ut til å komme mer nedbør og vind fra N Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Litt fersk vindtransportert snø, men ikke nok til å bli et problem akkurat her enda.

Tester

ECTX Tegn til brudd, men ingen rene og gode nok til å kunne gi noe resultat. verken lille blokktest eller ECT/CT.

ObsID: 175149

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2019 kl. 11:25

598 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps

Vær

Regn 3 °C 100% skyer

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Dårlig til ingen sikt gjer at eg ikkje får observert skredaktivitet.Høyrde noko romling som kan vere isfall eller eit skred

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Meget våt Nysnøen har i lavare området tatt i seg nedbøren som regn til eit cm tjukt sørpelag. Under dette er nysnøen kram og finkornet til det gamle grovkorna snølaget. Den gamle grovkorna snøen har ca5cm med hold (blyant) før restemat snølage er utan hald i det heile. Laus graut. Det er i ferd med å danne seg smeltefurer i lavare område og snøen drenerer godt

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Snøundersøking relativt lavt (etter høgde over havet) i terrenget viser framleis potensielle svake lag innad i nysnøen, Men her er snødekket utsatt for mildvær og regn slik at det mest truleg ikkje er eit skredproblem før du kjem høgare opp i høgda og til lågare temperaturar. Slik det ser ut på skyene i dag ligg 0 grensa rundt 1000-1200 moh og frå denne høgda og opp er det grunn til å tru at vindtransport av snø og nedbør som meir snø utgjer eit skredproblem både i forhold til naturleg utløyste skred og skiløperutløste skred i noen brattheng

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Mykje nedbør som regn og stigande temperatur utover formiddagen. Snøen drenerer relativt godt der snødekket er tjukt. Det er størst sjanse for naturlig utløste laussnøskred der snødekket er tynt og heile snødekket blir gjennomfuktig av nedbør som regn og temperatur over 0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig Regn og aukande temperatur fører til større sannsynlegheit for naturleg utløyste våte laussnøskred i lavare område og flakskred i fokksnøen over 0 grensa der nedbøren kjem som snø Snødekket ser ut til å drenere vatn relativt bra i lågare område. Usikker korleis fokksnøen i høgda over 0grensa vert påverka no. Skredfaren vil nok minke gradvis under 1000moh pga temperatur og smelteomforming av snøen. Over 1000moh vil vêr og temperatur kunne halde skredfaren oppe gjennom fortsatt skredproblem med fokksnø og nysnø Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av forholda. Kanskje er temperaturutviklinga litt saktare stigande enn vêrmeldinga slik at grensa for våte laussnøskred truleg ligg litt lågare enn varsla

Tester

Enkel blokktest viser lagdeling inysnøen som kan indikere svake lag i nysnøen ihøgda

ObsID: 174916

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2019 kl. 09:36

363 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C 100% skyer Lave regn og tåkeskyer. Periodevis lite sikt

ObsID: 174884

Sunnmøre / VOLDA

Snø

10.01.2019 kl. 09:04

252 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C 100% skyer Regn på 270 moh og lavt skydekke

ObsID: 174878

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org