Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 11.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt kraftig vind og lokalt noe ny nedbør ventes å gi pålagring og ferske flakdannelser noen steder. Mest utsatt er østvendte heng og terreng som samler snø på tvers av vindretningen i og over tregrensen. Det vil være lett å løse ut skred i helt ferske fokksnøflak. Skredstørrelsene ventes generelt opp til middels store, men kan i noen utsatte heng komme opp i store. Eldre fokksnøflak ventes å stabilisere seg raskt og det skal generelt mer til for å løse ut skred her.
Det gamle snødekket regnes som stabilisert opp til ca 1200 moh etter kraftig mildvær og regn 4.jan. Dette har nå en hard snøoverflate. Mandag og tirsdag kom det 30-40 cm ny snø i store deler av regionen. Fra skoggrensen og oppover er denne snøen vindpåvirket i ulik grad og det er mange steder flakdannelser av varierende hardhet og størrelser. Rygger og kuler er avblåst ned på hard, gammel snø.
Torsdag formiddag var det kraftig temperaturstigning med plussgrader til ca 1200 moh og regnbyger. Det blåste kuling fra V i fjellet.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere snøgrense om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Fjord

Snø

11.01.2019 kl. 18:56

709 moh

SonSten (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SonSten

Snødekke

Tre fokksnølag i skavel, SØ retning. Går lett i brudd

ObsID: 175176

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

11.01.2019 kl. 15:53

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Lavt skydekke, snøbyger, vind fra vest. På det mest nok til å flytte snø på bakken. (700moh)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Litt fersk vindtransportert snø, men ikke nok til å bli et problem akkurat her enda.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø i dag med vind har gitt nysnøflak i Ø-heng. Foreløpig for lite til å kunne bli noe særlig fare akkurat her, men med større henteområder og kraftigere vind høyere opp, er det nok mer utsatt. Ellers en del smelting siste dager. Rygger og rabber er fortsatt lite snø på og med is/skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøflak i Ø-heng er problemet med dagens snø og vind. Problemet er nok økende med høyden og lenger inn i regionen der det har kommet mer snø. ingen store endringer for morgendagen, men på søndag ser det ut til å komme mer nedbør og vind fra N Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh Der jeg var kunne ikke skred bli større enn str 1. Men med mer vind i høyden og med mer snø i indre strøk er nok str 2 sannsynlig. Ingen rene brudd på tester, men et tørrere snødekke vil nok være mer potent. I og med at denne snøen er så fersk, så tror jeg det vil være lett å løse ut. Problemet er nok da altså større i høyden og i indre strøk. Det var lite snø(transport) på 600, så jeg tror en må over 700.

Tester

ECTX Tegn til brudd, men ingen rene og gode nok til å kunne gi noe resultat. verken lille blokktest eller ECT/CT.

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen sikt så vanskelig å se

Snøprofil

6 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 6 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 32 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 45 cm P MF 2 mm/0 mm M -2,4 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 60 cm

ObsID: 175149

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2019 kl. 11:25

598 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps

Vær

Regn 3 °C 100% skyer

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Meget våt Nysnøen har i lavare området tatt i seg nedbøren som regn til eit cm tjukt sørpelag. Under dette er nysnøen kram og finkornet til det gamle grovkorna snølaget. Den gamle grovkorna snøen har ca5cm med hold (blyant) før restemat snølage er utan hald i det heile. Laus graut. Det er i ferd med å danne seg smeltefurer i lavare område og snøen drenerer godt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Regn og aukande temperatur fører til større sannsynlegheit for naturleg utløyste våte laussnøskred i lavare område og flakskred i fokksnøen over 0 grensa der nedbøren kjem som snø Snødekket ser ut til å drenere vatn relativt bra i lågare område. Usikker korleis fokksnøen i høgda over 0grensa vert påverka no. Skredfaren vil nok minke gradvis under 1000moh pga temperatur og smelteomforming av snøen. Over 1000moh vil vêr og temperatur kunne halde skredfaren oppe gjennom fortsatt skredproblem med fokksnø og nysnø Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av forholda. Kanskje er temperaturutviklinga litt saktare stigande enn vêrmeldinga slik at grensa for våte laussnøskred truleg ligg litt lågare enn varsla

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Snøundersøking relativt lavt (etter høgde over havet) i terrenget viser framleis potensielle svake lag innad i nysnøen, Men her er snødekket utsatt for mildvær og regn slik at det mest truleg ikkje er eit skredproblem før du kjem høgare opp i høgda og til lågare temperaturar. Slik det ser ut på skyene i dag ligg 0 grensa rundt 1000-1200 moh og frå denne høgda og opp er det grunn til å tru at vindtransport av snø og nedbør som meir snø utgjer eit skredproblem både i forhold til naturleg utløyste skred og skiløperutløste skred i noen brattheng

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Mykje nedbør som regn og stigande temperatur utover formiddagen. Snøen drenerer relativt godt der snødekket er tjukt. Det er størst sjanse for naturlig utløste laussnøskred der snødekket er tynt og heile snødekket blir gjennomfuktig av nedbør som regn og temperatur over 0 grader

Tester

Enkel blokktest viser lagdeling inysnøen som kan indikere svake lag i nysnøen ihøgda

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Dårlig til ingen sikt gjer at eg ikkje får observert skredaktivitet.Høyrde noko romling som kan vere isfall eller eit skred

ObsID: 174916

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2019 kl. 09:36

363 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C 100% skyer Lave regn og tåkeskyer. Periodevis lite sikt

ObsID: 174884

Sunnmøre / Volda

Snø

10.01.2019 kl. 09:04

252 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C 100% skyer Regn på 270 moh og lavt skydekke

ObsID: 174878

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

08.01.2019 kl. 11:01

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Veirvurdering.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174546

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

08.01.2019 kl. 10:33

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Standal Fv70 (0moh) kl 10:38

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Liten fare for at snøras når veg,tomme fonnhjøl og ein må høgt til fjells for å finne mengder med snø. Uforandret skredfare neste døgn: Minimalt økende først pga økende nedbørsmengde for så å avta då nedbørsintensiteten avtar.

ObsID: 174541

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

08.01.2019 kl. 10:27

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skytande sprekk i heng uten understøtte. ca 700 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Laus, litt bunden snø i skogen. ca 500 moh. varierande mengde. stort sett var det mindre enn dette.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bunden snø i skoggrensa. ca 650 moh
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Det er vanskelig å seie at profilen er representativ i forhold til snømengde og og med at snømengda er så varialbel. Men det er i alle fall nysnøflak (4F-1F) med lausare lag innimellom som går til brudd etter litt hamring. Det varierar litt kva lag som går til brudd og, men det er uansett nysnø som er svakt lag.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra N ↓ 100% skyer Lett snøver frå 300 moh og oppover. 0 grader på 300. På 700 moh -2. Vind frå skiftande N retning. NØ-NV. Skiftande styrke, frå 1 ms til 5 ms.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite "relevant" snødekke under 300. 3-4 cm tørr nysnø på 300 moh. Aukande med høgda. I nokre kast var det teikn til snøtransport frå N. Oppover i skogen ligg snøen urørt, men i mot toppen av skoggrensa (600) var det teikn til bunden snø (sørside). Snøen vart meir og meir bunden lenger opp. Teikn til sprekkar mellom skia, og hul lyd frå snødekket enkelte plassar. Ingen drønn. Framprovoserte skytande sprekkar i små skavlar uten understøtte. Det ligg nysnøflak i S, SV og V-vendte heng. Lite teikn til dette i Ø. Varierande tjukkelse på nysnøflak, frå 1cm til opp mot 60. Ryggar og toppar er avblåst ned på isen/skaren

Skredfarevurdering

2 Moderat Mi vurdering frå morgontimane i dag er at det er nysnøflak i S-V eksposisjonar som er mest utsatt. Kombiasjonar av "mulig v/liten", "noen" og str 2 gir FG2. Nedbør og vind ila dagen kan ha gitt høgare FG. Det skal blåse opp mot 12 ms utover dagen i dag og dette vil flytte snø dersom det er nok tilgjengeleg - i følge xgeo skal det vere opp mot 50 mm på det meste i regionen siste døgn. Varslet faregrad er riktig I og med at det har vore meir vind (stiv kuling) og meir nedbør er det sannsynleg at varselet stemmer for mest utsatt tidspunkt og område i regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 700 moh Ingen veldig gode utslag på testar, men det er ikkje usannsynleg at dette er tydelegare høgare opp i terrenget.

Tester

ECTN11@27cmQ3 God

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Lite sikt, så vanskelig å sjå

ObsID: 174534

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org