Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 10.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Under 1200 moh kan temperaturstigning og regn føre til naturlig utløste skred. Kraftig vindøkning utover dagen gir fare for flakskred i høyden.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Raskt temperaturstigning og regn i snøen vil første del av døgnet gi fare for naturlig utløste skred under 1200 moh. Det kan forventes middels store våte skred i mange bratte heng. Spesielt bratte områder med løs, ubunden snø er utsatt. Utover dagen vil kraftig vindøkning fra SV føre til stor snøtransport i fjellet og gi ustabile fokksnøflak, fortrinnsvis i leheng mot Ø-N og i formasjoner på tvers av vindretningen. I høyden kan det forventes stor pålagring i leheng og det vil være fare for middels store naturlig utløste skred i noen heng og store skred i noen få heng som samler ekstra mye snø. Fokksnøflak fra mandag og tirsdag i S og Ø ventes gradvis å stabilisere seg og det skal mer til for å løse ut skred her.
Det gamle snødekket regnes som stabilisert opp til ca 1200 moh etter kraftig mildvær og regn før helgen. Det har siden kommet litt ny snø i høyden med synkende temperatur og det gamle snødekket har fått en hard overflate. Over dette ligger det 20-30 cm nysnø fra mandag og tirsdag. Fra skoggrensen og oppover er den nye snøen vindpåviket i ulik grad og det er mange steder flakdannelser av varierende hardhet og størrelser. Rygger og kuler er avblåst ned på hard, gammel snø.
Under skoggrensen og på plasser der vinden ikke har fått tak ligger det mange steder 20-30 cm ubunden snø. Onsdag formiddag var det overskyet og lette byger, rolige vindforhold i høyden.
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere snøgrense om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2019 kl. 11:25

598 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps

Vær

Regn 3 °C 100% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Regn og aukande temperatur fører til større sannsynlegheit for naturleg utløyste våte laussnøskred i lavare område og flakskred i fokksnøen over 0 grensa der nedbøren kjem som snø Snødekket ser ut til å drenere vatn relativt bra i lågare område. Usikker korleis fokksnøen i høgda over 0grensa vert påverka no. Skredfaren vil nok minke gradvis under 1000moh pga temperatur og smelteomforming av snøen. Over 1000moh vil vêr og temperatur kunne halde skredfaren oppe gjennom fortsatt skredproblem med fokksnø og nysnø Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av forholda. Kanskje er temperaturutviklinga litt saktare stigande enn vêrmeldinga slik at grensa for våte laussnøskred truleg ligg litt lågare enn varsla

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Snøundersøking relativt lavt (etter høgde over havet) i terrenget viser framleis potensielle svake lag innad i nysnøen, Men her er snødekket utsatt for mildvær og regn slik at det mest truleg ikkje er eit skredproblem før du kjem høgare opp i høgda og til lågare temperaturar. Slik det ser ut på skyene i dag ligg 0 grensa rundt 1000-1200 moh og frå denne høgda og opp er det grunn til å tru at vindtransport av snø og nedbør som meir snø utgjer eit skredproblem både i forhold til naturleg utløyste skred og skiløperutløste skred i noen brattheng

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Mykje nedbør som regn og stigande temperatur utover formiddagen. Snøen drenerer relativt godt der snødekket er tjukt. Det er størst sjanse for naturlig utløste laussnøskred der snødekket er tynt og heile snødekket blir gjennomfuktig av nedbør som regn og temperatur over 0 grader

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Meget våt Nysnøen har i lavare området tatt i seg nedbøren som regn til eit cm tjukt sørpelag. Under dette er nysnøen kram og finkornet til det gamle grovkorna snølaget. Den gamle grovkorna snøen har ca5cm med hold (blyant) før restemat snølage er utan hald i det heile. Laus graut. Det er i ferd med å danne seg smeltefurer i lavare område og snøen drenerer godt

Tester

Enkel blokktest viser lagdeling inysnøen som kan indikere svake lag i nysnøen ihøgda

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Dårlig til ingen sikt gjer at eg ikkje får observert skredaktivitet.Høyrde noko romling som kan vere isfall eller eit skred

ObsID: 174916

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

10.01.2019 kl. 09:36

363 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C 100% skyer Lave regn og tåkeskyer. Periodevis lite sikt

ObsID: 174884

Sunnmøre / VOLDA

Snø

10.01.2019 kl. 09:04

252 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C 100% skyer Regn på 270 moh og lavt skydekke

ObsID: 174878

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

08.01.2019 kl. 11:01

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Veirvurdering.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174546

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

08.01.2019 kl. 10:33

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Standal Fv70 (0moh) kl 10:38

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Liten fare for at snøras når veg,tomme fonnhjøl og ein må høgt til fjells for å finne mengder med snø. Uforandret skredfare neste døgn: Minimalt økende først pga økende nedbørsmengde for så å avta då nedbørsintensiteten avtar.

ObsID: 174541

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

08.01.2019 kl. 10:27

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skytande sprekk i heng uten understøtte. ca 700 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Laus, litt bunden snø i skogen. ca 500 moh. varierande mengde. stort sett var det mindre enn dette.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bunden snø i skoggrensa. ca 650 moh
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Det er vanskelig å seie at profilen er representativ i forhold til snømengde og og med at snømengda er så varialbel. Men det er i alle fall nysnøflak (4F-1F) med lausare lag innimellom som går til brudd etter litt hamring. Det varierar litt kva lag som går til brudd og, men det er uansett nysnø som er svakt lag.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra N ↓ 100% skyer Lett snøver frå 300 moh og oppover. 0 grader på 300. På 700 moh -2. Vind frå skiftande N retning. NØ-NV. Skiftande styrke, frå 1 ms til 5 ms.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Mi vurdering frå morgontimane i dag er at det er nysnøflak i S-V eksposisjonar som er mest utsatt. Kombiasjonar av "mulig v/liten", "noen" og str 2 gir FG2. Nedbør og vind ila dagen kan ha gitt høgare FG. Det skal blåse opp mot 12 ms utover dagen i dag og dette vil flytte snø dersom det er nok tilgjengeleg - i følge xgeo skal det vere opp mot 50 mm på det meste i regionen siste døgn. Varslet faregrad er riktig I og med at det har vore meir vind (stiv kuling) og meir nedbør er det sannsynleg at varselet stemmer for mest utsatt tidspunkt og område i regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 700 moh Ingen veldig gode utslag på testar, men det er ikkje usannsynleg at dette er tydelegare høgare opp i terrenget.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite "relevant" snødekke under 300. 3-4 cm tørr nysnø på 300 moh. Aukande med høgda. I nokre kast var det teikn til snøtransport frå N. Oppover i skogen ligg snøen urørt, men i mot toppen av skoggrensa (600) var det teikn til bunden snø (sørside). Snøen vart meir og meir bunden lenger opp. Teikn til sprekkar mellom skia, og hul lyd frå snødekket enkelte plassar. Ingen drønn. Framprovoserte skytande sprekkar i små skavlar uten understøtte. Det ligg nysnøflak i S, SV og V-vendte heng. Lite teikn til dette i Ø. Varierande tjukkelse på nysnøflak, frå 1cm til opp mot 60. Ryggar og toppar er avblåst ned på isen/skaren

Tester

ECTN11@27cmQ3 God

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Lite sikt, så vanskelig å sjå

ObsID: 174534

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.01.2019 kl. 14:58

7 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Regn 3 °C 100% skyer Bygevær med varierande intensitet. Snøgrense ca 600moh i ytre deler og mest truleg noko lavare i indre deler av regionen. Kaldare i natt med lågare snøgrense. I morgentimene var det sikt og synleg fokk frå nokre fjell med leområder i nordlig sektor

ObsID: 174448

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

07.01.2019 kl. 12:38

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør pt. , kjøligere - forholdene ser ut til å ha stabilisert seg. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mindre nedbør, samt litt fallende temperaturer..

ObsID: 174427

Sunnmøre / STRANDA

Snø

07.01.2019 kl. 11:59

996 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  1 cm nysnø over10 cm smelt-frys skare. 80 cm snødybde. Nederste 55 cm fuktig fokksnø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 lagdelinger observert 4 temperaturpunkter observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Litt vær på veg inn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Overflata er prega av mildvær og gjenfrysing med smelteriller stort sett bærende skare. 1 cm nysnø i natt.Det er svær stor forskjell i snømengder på ytre strøk og her i indre. Nærmer seg nok normalen over 1000 m her inne. Snødekke er isotermt iallefall opp til 1000 der jeg var i dag, men ikke omdanna i hele pakka. Tele i bakken. Ikke ugunstig lagdeling her, men over 1400 er nok forholdene helt forskjelling. Der er nysnø som vil gi skredproblem når den kommer. I praksis ikke skredproblem under 1000 i dag. Økende med nedbør og det er kun nedbørsmengder og vind som styrer dette fremover Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM22@10cmQ3 God Løsna under skaren, og snødekket er stabilt

Notater

Det ble observert svært mange løssnøskred som sannynligvis har gått fredag-søndag i alle himmelretninger. Stort sett str 1 og 2 og mest rundt 1000-1200. Ingenting over 1300 og heller ingen bruddkanter å se

ObsID: 174416
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.