Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 09.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes mange ferske nysnøflak i fjellet og snødekket trenger tid til å stabilisere seg. Unngå terrengfeller og bratte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil mange steder finnes flakdannelser fra mandag og tirsdag som vil trenge tid for å stabilisere seg. Samtidig vil fortsatt vind og nye snøbyger lokalt gi ytterligere pålagring. Det ventes at det vil være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred i noen heng. I enkeltheng som har fått ekstra stor pålagring vil det også være mulig å løse ut store skred. Snødekket vil være mest følsomt for skredutløsning når været står på og kort tid etter. Problemet vil være størst over tregrensen i leheng mot S og terrengformasjoner som har samlet mye snø de siste dagene. Faren for naturlig utløste skred er synkende etter hvert som bygeaktiviteten avtar. Bygevær gjør at det er store lokale variasjoner i hvor mye snø som har kommet og som kommer på onsdag. Faregraden ventes å holde seg på 3 betydelig første del av døgnet.
Det gamle snødekket regnes som stabilisert opp til ca 1200 moh etter kraftig mildvær og regn før helgen. Det har siden kommet litt ny snø i høyden med synkende temperatur. Fra mandag ettermiddag har det gått kraftige snøbyger med synkende snøgrense til ca 200 moh.
Tirsdag formiddag var det kraftige snøbyger i høyden. Det blåste kuling fra N i fjellet.
12 mm i døgnet, opp mot 22 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nord.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

08.01.2019 kl. 11:01

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Veirvurdering.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174546

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

08.01.2019 kl. 10:33

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Standal Fv70 (0moh) kl 10:38

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Liten fare for at snøras når veg,tomme fonnhjøl og ein må høgt til fjells for å finne mengder med snø. Uforandret skredfare neste døgn: Minimalt økende først pga økende nedbørsmengde for så å avta då nedbørsintensiteten avtar.

ObsID: 174541

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

08.01.2019 kl. 10:27

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skytande sprekk i heng uten understøtte. ca 700 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Laus, litt bunden snø i skogen. ca 500 moh. varierande mengde. stort sett var det mindre enn dette.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bunden snø i skoggrensa. ca 650 moh
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Det er vanskelig å seie at profilen er representativ i forhold til snømengde og og med at snømengda er så varialbel. Men det er i alle fall nysnøflak (4F-1F) med lausare lag innimellom som går til brudd etter litt hamring. Det varierar litt kva lag som går til brudd og, men det er uansett nysnø som er svakt lag.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra N ↓ 100% skyer Lett snøver frå 300 moh og oppover. 0 grader på 300. På 700 moh -2. Vind frå skiftande N retning. NØ-NV. Skiftande styrke, frå 1 ms til 5 ms.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Mi vurdering frå morgontimane i dag er at det er nysnøflak i S-V eksposisjonar som er mest utsatt. Kombiasjonar av "mulig v/liten", "noen" og str 2 gir FG2. Nedbør og vind ila dagen kan ha gitt høgare FG. Det skal blåse opp mot 12 ms utover dagen i dag og dette vil flytte snø dersom det er nok tilgjengeleg - i følge xgeo skal det vere opp mot 50 mm på det meste i regionen siste døgn. Varslet faregrad er riktig I og med at det har vore meir vind (stiv kuling) og meir nedbør er det sannsynleg at varselet stemmer for mest utsatt tidspunkt og område i regionen.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite "relevant" snødekke under 300. 3-4 cm tørr nysnø på 300 moh. Aukande med høgda. I nokre kast var det teikn til snøtransport frå N. Oppover i skogen ligg snøen urørt, men i mot toppen av skoggrensa (600) var det teikn til bunden snø (sørside). Snøen vart meir og meir bunden lenger opp. Teikn til sprekkar mellom skia, og hul lyd frå snødekket enkelte plassar. Ingen drønn. Framprovoserte skytande sprekkar i små skavlar uten understøtte. Det ligg nysnøflak i S, SV og V-vendte heng. Lite teikn til dette i Ø. Varierande tjukkelse på nysnøflak, frå 1cm til opp mot 60. Ryggar og toppar er avblåst ned på isen/skaren

Tester

ECTN11@27cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 700 moh Ingen veldig gode utslag på testar, men det er ikkje usannsynleg at dette er tydelegare høgare opp i terrenget.

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Lite sikt, så vanskelig å sjå

ObsID: 174534

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

07.01.2019 kl. 14:58

7 moh

Christer@obskorps (*****)

Vær

Regn 3 °C 100% skyer Bygevær med varierande intensitet. Snøgrense ca 600moh i ytre deler og mest truleg noko lavare i indre deler av regionen. Kaldare i natt med lågare snøgrense. I morgentimene var det sikt og synleg fokk frå nokre fjell med leområder i nordlig sektor

ObsID: 174448

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

07.01.2019 kl. 12:38

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør pt. , kjøligere - forholdene ser ut til å ha stabilisert seg. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mindre nedbør, samt litt fallende temperaturer..

ObsID: 174427

Sunnmøre / STRANDA

Snø

07.01.2019 kl. 11:59

996 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  1 cm nysnø over10 cm smelt-frys skare. 80 cm snødybde. Nederste 55 cm fuktig fokksnø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 3 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Litt vær på veg inn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Overflata er prega av mildvær og gjenfrysing med smelteriller stort sett bærende skare. 1 cm nysnø i natt.Det er svær stor forskjell i snømengder på ytre strøk og her i indre. Nærmer seg nok normalen over 1000 m her inne. Snødekke er isotermt iallefall opp til 1000 der jeg var i dag, men ikke omdanna i hele pakka. Tele i bakken. Ikke ugunstig lagdeling her, men over 1400 er nok forholdene helt forskjelling. Der er nysnø som vil gi skredproblem når den kommer. I praksis ikke skredproblem under 1000 i dag. Økende med nedbør og det er kun nedbørsmengder og vind som styrer dette fremover Varslet faregrad er riktig

Notater

Det ble observert svært mange løssnøskred som sannynligvis har gått fredag-søndag i alle himmelretninger. Stort sett str 1 og 2 og mest rundt 1000-1200. Ingenting over 1300 og heller ingen bruddkanter å se

Tester

CTM22@10cmQ3 God Løsna under skaren, og snødekket er stabilt

Snøprofil

1 cm F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 4 mm/0 mm D, 3 cm 1F MF 3 mm/0 mm M, 20 cm P MF 2 mm/0 mm M, 50 cm 1F RGlr 1 mm/0 mm M -3,5 °C @ 0 cm, -1 °C @ 7 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 174416

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.01.2019 kl. 14:51

1120 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

-0,8 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Vinden tiltok her på ryggen, lett snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøen som faller blir avsatt i leformasjoner. På 1100moh er snøen så fuktig at den blir svært godt bundet til underlaget.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket opp til 1100moh er preget av regn og er grovkornet våt snø eller fuktig finkornet snø i høyden. Dette er nå svært stabilt men vil fortsette å gi små naturlig utløste skred i svært bratte fjellsider. Ellers er det meget vanskelig å utløse noe i dette. Under 100 moh vil jeg si det er FG1. Man må nok opp til rundt 13-1400 moh før snøen som falt i dag er tørr nok til å kunne bli utløst i flak og da sannsynligvis kun i små skred i få bratte heng. Det vil fortsette komme en del nedbør med gradvis synkende temperatur. Fokksnøproblemet vil da kunne trekke seg nedover men vil kun være dårlig binding i fokksnøen og vil sannsynligvis kun gi mindre skred. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 950 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Fuktig Det ligger 40-50 cm snø i dalen ved 320 moh. Dette øker til omtrent en meter rett over skoggrensen. Snødekket er helt omdannet opp til rundt 8-900 moh. På 1100 moh er hele snødekket fuktig eller vått men det er ikke helt omdannet til grovkornet snø, det er fortsatt over 1 m med fokksnø. Nysnøen kommer med vind og legger seg i leformasjoner men den er fuktig og binder seg svært godt til underlaget på 1100moh. Det er store variasjoner i snøgrense og temperatur i regionen.

Tester

ECTX God Svært god stabilitet. Får brudd i pakken med vekslende skarelag og grovkornet snø på omtrent 130cm hvis jeg tar i med stor kraft og knekker ut blokka.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh I dag gikk kun små skred i størrelse 1. Det har gått mange skred i løpet av helgen i alle aspekter, men mesteparten er små, størrelse 1 og 2. Jeg så noen skred på vei hjem, i Strandadalen, som var av størrelse 3 og kanskje 4.

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm M, 19 cm 1F MF 1 mm/2 mm W, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm W, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm W, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm W, 12 cm P MFcr/MFcl 2 mm/0 mm W, 115 cm P RG 0 mm/0 mm M, 10 cm K MF 1 mm/0 mm M -0,3 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 140 cm, -0,1 °C @ 160 cm

ObsID: 174317

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.01.2019 kl. 13:46

974 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt kald te forsterker lagdelingen

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 950 moh. Grense for lagdelt snø er på 950 moh Våt løssnø Våt Her, på omtrent 1000moh består snødekket av vekslende våt grovkornet men litt sammenfrosset snø og fuktig finkornet snø. Alt er fuktig til vått. Nysnøgrensen går på omtrent 950 moh og her ligger det 1 cm fuktig nysnø på toppen

ObsID: 174301

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.01.2019 kl. 12:37

840 moh

OscarAlmgren (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OscarAlmgren

Skredhendelse

5. jan 12:38 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1161 moh Brattheng Ukjent når Skredet gått.

ObsID: 174295

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.01.2019 kl. 11:59

322 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Regn 1 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

ObsID: 174280

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org