Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 06.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Fare for ustabile nysnøflak i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Under ca 1000 moh der snøoverflaten er våt og myk er det mulighet for noen våte løssnøskred, over nysnøgrensa vil nysnøflakene i enkelte leområder være mulig å løse ut for en skiløper.
Etter mildværet fredag regnes snødekket som stabilisert nesten helt til topps. Bare på de høyeste toppene over 13-1400 har nedbøren kommet som snø. Der vil det finnes nysnøflak i noen leheng, som med de milde temperaturene også vil stabiliseres fortløpende. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Vi har ikke full oversikt over skred som gikk høyt til fjells under mildværet, men rapporter tyder på at det gikk færre skred enn forventet, i hvert fall i skredløp hvor det har vært mulig å få sikt.
Lørdag er det fortsatt mildt høyt til fjells og lett regn.
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt synkende snøgrense utover dagen (1000-1200 m)

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-7 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 300 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.01.2019 kl. 14:51

1120 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh I dag gikk kun små skred i størrelse 1. Det har gått mange skred i løpet av helgen i alle aspekter, men mesteparten er små, størrelse 1 og 2. Jeg så noen skred på vei hjem, i Strandadalen, som var av størrelse 3 og kanskje 4.

Vær

-0,8 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Vinden tiltok her på ryggen, lett snøfokk

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 950 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Fuktig Det ligger 40-50 cm snø i dalen ved 320 moh. Dette øker til omtrent en meter rett over skoggrensen. Snødekket er helt omdannet opp til rundt 8-900 moh. På 1100 moh er hele snødekket fuktig eller vått men det er ikke helt omdannet til grovkornet snø, det er fortsatt over 1 m med fokksnø. Nysnøen kommer med vind og legger seg i leformasjoner men den er fuktig og binder seg svært godt til underlaget på 1100moh. Det er store variasjoner i snøgrense og temperatur i regionen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøen som faller blir avsatt i leformasjoner. På 1100moh er snøen så fuktig at den blir svært godt bundet til underlaget.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket opp til 1100moh er preget av regn og er grovkornet våt snø eller fuktig finkornet snø i høyden. Dette er nå svært stabilt men vil fortsette å gi små naturlig utløste skred i svært bratte fjellsider. Ellers er det meget vanskelig å utløse noe i dette. Under 100 moh vil jeg si det er FG1. Man må nok opp til rundt 13-1400 moh før snøen som falt i dag er tørr nok til å kunne bli utløst i flak og da sannsynligvis kun i små skred i få bratte heng. Det vil fortsette komme en del nedbør med gradvis synkende temperatur. Fokksnøproblemet vil da kunne trekke seg nedover men vil kun være dårlig binding i fokksnøen og vil sannsynligvis kun gi mindre skred. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Svært god stabilitet. Får brudd i pakken med vekslende skarelag og grovkornet snø på omtrent 130cm hvis jeg tar i med stor kraft og knekker ut blokka.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm M, 19 cm 1F MF 1 mm/2 mm W, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm W, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm W, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm W, 12 cm P MFcr/MFcl 2 mm/0 mm W, 115 cm P RG 0 mm/0 mm M, 10 cm K MF 1 mm/0 mm M -0,3 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 140 cm, -0,1 °C @ 160 cm

ObsID: 174317

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.01.2019 kl. 13:46

974 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt kald te forsterker lagdelingen

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 950 moh. Grense for lagdelt snø er på 950 moh Våt løssnø Våt Her, på omtrent 1000moh består snødekket av vekslende våt grovkornet men litt sammenfrosset snø og fuktig finkornet snø. Alt er fuktig til vått. Nysnøgrensen går på omtrent 950 moh og her ligger det 1 cm fuktig nysnø på toppen

ObsID: 174301

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.01.2019 kl. 12:37

840 moh

OscarAlmgren (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OscarAlmgren

Skredhendelse

5. jan 12:38 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1161 moh Brattheng Ukjent når Skredet gått.

ObsID: 174295

Sunnmøre / STRANDA

Snø

06.01.2019 kl. 11:59

322 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Regn 1 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

ObsID: 174280

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

05.01.2019 kl. 20:43

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del nedbør som regn i stor høgde. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mindre nedbør, samt litt fallende temperaturer..

ObsID: 174201

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 14:56

75 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Viddal (10moh) kl 15:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). I dei skredutsette fjellsidene er det no på det næraste bart.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøen minkar enda meir..

ObsID: 174017

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 14:25

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 6 °C Standal (800moh) kl 14:26

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tomme fonnhjøl,må høgt til fjells for å finne snø,lite snø så langt sikta går. Minkende skredfare neste døgn: Snøen smeltar og avtagande nedbørsmengde.

ObsID: 174009

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 12:17

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del nedbør som regn i stor høgde. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mindre nedbør, samt litt fallende temperaturer..

ObsID: 173965

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 14:52

75 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 1 °C Osdalen (300moh) kl 14:30 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen skredobservasjoner og små snømengder i fjellsidene på desse vegstrekningane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 173833

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 14:34

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen fare for skred når veg. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Må veldig langt til fjells for å finne snø,tomme fonnhjøl.

ObsID: 173827

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

03.01.2019 kl. 13:29

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ over 800 moh Test gir ECTX, men det er tendensar til brudd på 12 og 17 cm på lille blokktest. Det ser ut til å vere nedføyka laussnø som gir moglegheit til brudd her. I og med at snødekket her er fuktig så er det også liten forplantningsevne. I og med at eg var på 700 moh og det var sludd her, så kjem nedbøren som snø over ca 750. Det er derfor sannsynleg at det er tørre leheng i austlege sektorar med vind frå SV frå den høgda. Kor vanskelege skreda er å løyse ut er vanskeleg å seie, men med tørrare snø er det kanskje "lett". Med dei snømengdene som ligg i østvendt sektor, (150-200 cm i søkk og renner) så snakkar vi kanskje om opp mot str 3. I matrisa får eg "mulig" og dermed str 3. og FG3. Eg må presisere at lokalt trur eg det er FG2, men med ein "SSU-oppskalering" vurderar eg det til at for regionen er resonnementa mine over sannsynlege, særleg i indre delar av regionen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flakskred i austlege sektorar over ca 800 er hovudproblem. Sjå resonnement i "skredproblem". Det er venta store nedbørsmengder i morgon, der det meste ser ut til å komme som regn bortsett frå på dei høgaste toppane. Ein kan nok derfor vente aukande skredfare ned naturleg utløyste skred. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 173811

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

03.01.2019 kl. 12:59

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173807

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

03.01.2019 kl. 12:12

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173796

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 11:22

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mer nedbør som snø i høyden, venter betydelige menger regn i stor høgde. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør som regn, og litt stigende temperatur kommende døgn..

ObsID: 173775

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 10:01

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
ObsID: 173751

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 09:34

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Avblåst rabb med lehalar

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Sludd 1 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lågt skydekke. Regn/sludd.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø Våt Avblåst på ryggar og rabbar. Det ligg meir i søkk og renner. Det kan sjå ut som om et ligg meir i Ø enn i V.

ObsID: 173733

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 08:43

290 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Vær

Yr 1 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 173723

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org