Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 05.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Høyt vanninnhold i snøen gir fare for noen våte skred i lavlandet. I høyfjellet forventes det ferske nysnøflak i noen leområder.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil avta når nedbørintensiteten roer seg og temperaturen går litt ned. Over snøgrensa vil det være ferske nysnøflak i leområder, særlig mot Ø og S. Nysnøflakene vil ha begrenset størrelse og omfang og ventes å stabilisere seg fort pga de milde temperaturene. Vann bruker gjerne litt tid på å trenge ned i snødekket etter mildvær og regn, enkelte naturlig utløste våte flakskred kan forekomme.
Fram til torsdag var det svært varierende snødekke i regionen. Mange steder var det avblåst og tynt snødekke. I leområder høyt til fjells, særlig i indre deler av regionen, hadde det samlet seg mye snø etter stormen rundt nyttår. Torsdag steg temperaturen med plussgrader og regn opp til ca 8-900 moh.
Fredag er det plussgrader til 13-1400 moh og kraftig regn.
45 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-3 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt synkende snøgrense utover dagen (1000-1200 m)

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

05.01.2019 kl. 20:43

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del nedbør som regn i stor høgde. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mindre nedbør, samt litt fallende temperaturer..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 174201

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 14:56

75 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Viddal (10moh) kl 15:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). I dei skredutsette fjellsidene er det no på det næraste bart.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøen minkar enda meir..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174017

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 14:25

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 6 °C Standal (800moh) kl 14:26

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tomme fonnhjøl,må høgt til fjells for å finne snø,lite snø så langt sikta går. Minkende skredfare neste døgn: Snøen smeltar og avtagande nedbørsmengde.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 174009

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 12:17

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del nedbør som regn i stor høgde. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mindre nedbør, samt litt fallende temperaturer..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 173965

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 14:52

75 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 1 °C Osdalen (300moh) kl 14:30 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen skredobservasjoner og små snømengder i fjellsidene på desse vegstrekningane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173833

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 14:34

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen fare for skred når veg. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Må veldig langt til fjells for å finne snø,tomme fonnhjøl.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 173827

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

03.01.2019 kl. 13:29

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ over 800 moh Test gir ECTX, men det er tendensar til brudd på 12 og 17 cm på lille blokktest. Det ser ut til å vere nedføyka laussnø som gir moglegheit til brudd her. I og med at snødekket her er fuktig så er det også liten forplantningsevne. I og med at eg var på 700 moh og det var sludd her, så kjem nedbøren som snø over ca 750. Det er derfor sannsynleg at det er tørre leheng i austlege sektorar med vind frå SV frå den høgda. Kor vanskelege skreda er å løyse ut er vanskeleg å seie, men med tørrare snø er det kanskje "lett". Med dei snømengdene som ligg i østvendt sektor, (150-200 cm i søkk og renner) så snakkar vi kanskje om opp mot str 3. I matrisa får eg "mulig" og dermed str 3. og FG3. Eg må presisere at lokalt trur eg det er FG2, men med ein "SSU-oppskalering" vurderar eg det til at for regionen er resonnementa mine over sannsynlege, særleg i indre delar av regionen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flakskred i austlege sektorar over ca 800 er hovudproblem. Sjå resonnement i "skredproblem". Det er venta store nedbørsmengder i morgon, der det meste ser ut til å komme som regn bortsett frå på dei høgaste toppane. Ein kan nok derfor vente aukande skredfare ned naturleg utløyste skred. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 173811

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

03.01.2019 kl. 12:59

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173807

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

03.01.2019 kl. 12:12

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173796

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 11:22

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mer nedbør som snø i høyden, venter betydelige menger regn i stor høgde. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør som regn, og litt stigende temperatur kommende døgn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 173775

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 10:01

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
ObsID: 173751

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 09:34

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Avblåst rabb med lehalar

Vær

Sludd 1 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lågt skydekke. Regn/sludd.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø Våt Avblåst på ryggar og rabbar. Det ligg meir i søkk og renner. Det kan sjå ut som om et ligg meir i Ø enn i V.

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173733

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 08:43

290 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Vær

Yr 1 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 173723

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

02.01.2019 kl. 16:59

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173710

Sunnmøre / STRANDA

Snø

02.01.2019 kl. 13:33

877 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C fra V → 100% skyer

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Målt på ryggformasjon

ObsID: 173657

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

02.01.2019 kl. 12:35

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør som snø i høyden, kombinert med vind på toppene. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt litt nedbør og litt stigende temperatur kommende døgn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173602

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.