Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 04.01.2019

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og mye regn gir stor skredfare i fjellet. Unngå skredterreng. I områder med mindre snø vil skredfaren være lavere.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye regn på snødekket vil føre til en del naturlig utløste skred, mest våte løssnøskred men også en del våte flakskred. Leområder som tidligere har samlet mye snø er mest utsatt. Det vil løsne flest flakskred over skoggrensa, løssnøskred kan løsne også lenger ned. Det anbefales å holde seg unna skredterreng. Det vil gå flest skred i områder med mye snø, i deler av regionen som har mindre snø vil skredfaren være lavere.
Det varierer hvor mye snø som ligger i terrenget. Nede ved fjorden er det lite snø, men i fjellet har det stedvis kommet mye. Snødekket er delvis vindherja og ujevnt fordelt over skoggrensa, det meste ligger i leområder mot S og Ø. Det regnet nesten helt til topps på nyttårsaften, i løpet av 1.nyttårsdag krøp snøgrensa ned til havnivå og stedvis kom det mye nysnø. Torsdag kom det nye 5-20 cm i fjellet. Det er mest snø i indre deler av regionen.
Torsdag er det plussgrader til ca 1000 moh og byger fra V.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
45 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-3 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 14:56

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). I dei skredutsette fjellsidene er det no på det næraste bart.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøen minkar enda meir..

Vær

Regn 4 °C Viddal (10moh) kl 15:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174017

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 14:25

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tomme fonnhjøl,må høgt til fjells for å finne snø,lite snø så langt sikta går. Minkende skredfare neste døgn: Snøen smeltar og avtagande nedbørsmengde.

Vær

Regn 6 °C Standal (800moh) kl 14:26

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 174009

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

04.01.2019 kl. 12:17

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del nedbør som regn i stor høgde. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mindre nedbør, samt litt fallende temperaturer..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 173965

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 14:52

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen skredobservasjoner og små snømengder i fjellsidene på desse vegstrekningane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Sludd 1 °C Osdalen (300moh) kl 14:30 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173833

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 14:34

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen fare for skred når veg. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Må veldig langt til fjells for å finne snø,tomme fonnhjøl.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 173827

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

03.01.2019 kl. 13:29

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flakskred i austlege sektorar over ca 800 er hovudproblem. Sjå resonnement i "skredproblem". Det er venta store nedbørsmengder i morgon, der det meste ser ut til å komme som regn bortsett frå på dei høgaste toppane. Ein kan nok derfor vente aukande skredfare ned naturleg utløyste skred. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ over 800 moh Test gir ECTX, men det er tendensar til brudd på 12 og 17 cm på lille blokktest. Det ser ut til å vere nedføyka laussnø som gir moglegheit til brudd her. I og med at snødekket her er fuktig så er det også liten forplantningsevne. I og med at eg var på 700 moh og det var sludd her, så kjem nedbøren som snø over ca 750. Det er derfor sannsynleg at det er tørre leheng i austlege sektorar med vind frå SV frå den høgda. Kor vanskelege skreda er å løyse ut er vanskeleg å seie, men med tørrare snø er det kanskje "lett". Med dei snømengdene som ligg i østvendt sektor, (150-200 cm i søkk og renner) så snakkar vi kanskje om opp mot str 3. I matrisa får eg "mulig" og dermed str 3. og FG3. Eg må presisere at lokalt trur eg det er FG2, men med ein "SSU-oppskalering" vurderar eg det til at for regionen er resonnementa mine over sannsynlege, særleg i indre delar av regionen.

ObsID: 173811

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snø

03.01.2019 kl. 12:59

730 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173807

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

03.01.2019 kl. 12:12

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173796

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

03.01.2019 kl. 11:22

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mer nedbør som snø i høyden, venter betydelige menger regn i stor høgde. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør som regn, og litt stigende temperatur kommende døgn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 173775

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 10:01

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps
ObsID: 173751

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 09:34

731 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Avblåst rabb med lehalar

Vær

Sludd 1 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lågt skydekke. Regn/sludd.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø Våt Avblåst på ryggar og rabbar. Det ligg meir i søkk og renner. Det kan sjå ut som om et ligg meir i Ø enn i V.

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173733

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

03.01.2019 kl. 08:43

290 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Vær

Yr 1 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 173723

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

02.01.2019 kl. 16:59

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173710

Sunnmøre / STRANDA

Snø

02.01.2019 kl. 13:33

877 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C fra V → 100% skyer

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Målt på ryggformasjon

ObsID: 173657

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

02.01.2019 kl. 12:35

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør som snø i høyden, kombinert med vind på toppene. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt litt nedbør og litt stigende temperatur kommende døgn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173602

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

01.01.2019 kl. 15:17

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173459

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

01.01.2019 kl. 10:21

308 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør som snø i høyden, kombinert med stek vind. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt minkende vind og litt kaldere temperaturer..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173422

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org