Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 28.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med ferske nysnøflak, særlig høyt til fjells.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er få observasjoner av snødekket de siste dagene. Nysnø kombinert med vind fra SV-V vil fortsette å gi ustabile nysnøflak i leheng vendt mot NØ-Ø. Skredproblemet er mest utbredt høyt til fjells, og her kan det være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred. Eldre snø har stort sett stabilisert seg etter mildvær og gjenfrysing. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men det ventes ikke å være et problem nå.
I høyden har vind fra vest gitt en ujevn fordeling av snøen og mange steder en ujevn snøoverflate med varierende hardhet. Snødekket er i varierende grad påvirket av mildvær og gjenfrysing mellom ca 800-1300 moh, med noe nysnø på overflaten. Lavere i terrenget er snødekket mange steder gjennomvått. Det er mer snø i indre deler enn i ytre deler av regionen.
Det er observert begynnende kantkorndannelse under skarelag i snødekket, men det er usikkert hvor utbredt dette er.
Ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
Lokalt hadde det kommet 10-12 mm nedbør torsdag morgen, og det var rundt null grader på Roaldshornet (1050 moh).
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.12.2018 kl. 15:51

784 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

I ytre har mildveret tatt opp til minst 800 og her er snødekket gjennomfukta og uten svake lag. Det er lite snø V for Ørsta /Volda, men ser ut til å auke mot Ø. Det ser ut til at det kan ligge tørr snø på dei øverste hundre meterane opp mot dei høgaste toppane østover, men eg veit ikkje noko om korleis snøforholda er der. Med vind frå s/sv vil det vere leheng i n/nø -heng. Eg veit derimot for lite til at eg tørr å omsette dette til eit varsel med faregrad.

ObsID: 173018

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

28.12.2018 kl. 15:24

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173012

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

28.12.2018 kl. 14:04

68 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot N.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Fuktig snødekke uten svake lag

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra S ↑ 100% skyer

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Skare Fuktig

Skredaktivitet

28. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Nokre laussnøskred str 1. Kom skkert med nedbøren sist.

Skredfarevurdering

NB. Gps'en i appen sender meg frå hus til hus i ørsta sentrum. Men eg er på Melshornet. Heilt sant:)

Tester

ECTX

ObsID: 173002

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org