Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 26.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Faren øker med mildvær og regn. Unngå løsneområder og utløpsområder for skred. Høyere til fjells finnes ustabile fokksnø- og nysnøflak i leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye nysnø kombinert med kraftig vind har ført til ustabile fokksnøflak i østvendte leheng i høyden. Temperaturstigning og regn vil svekke bindingene i snødekket utover dagen. Det kan føre til naturlig utløste våte flakskred. Over mildværsgrensa finnes fokksnø- og nysnøflak i mange østvendte heng som trenger tid på å stabilisere seg. Vekten av en skiløper er nok til å løse ut skred i fokksnøen. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til vedvarende svake lag nede i snødekket.
I høyden er nysnøen som har kommet de siste dagene preget av vind fra vest. Det har gitt en ujevn fordeling av snøen og mange steder en ujevn snøoverflate som varierer i hardhet. Under tregrensa er snøen mindre vindpåvirket, og preget av mildvær tirsdag opp til omkring 900 moh. Det gamle snødekket er generelt hardpakket over skogen, mykere nede i skogen. Det er mer snø i indre deler enn i ytre deler av regionen.
Det er observert begynnende kantkorndannelse under skarelag i snødekket, men det er usikkert hvor utbredt dette er.
Søndag ble det observert noen små løssnøskred i område rundt Ørsta.
Det har stedvis kommet opp mot 40 mm nedbør tirsdag morgen, for det meste som snø over 800-1000 moh.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 - 12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-2 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til sørvestlig liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

24.12.2018 kl. 13:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø på utsatte strekninger.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 172502

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.12.2018 kl. 13:09

666 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna Kommentar:  Dette var akkurat her. Dobbelt så djupt 3 meter til sides. 10 cm djupt 3 meter andre vegen. Det smelteomvandla laget mellom 12 og 18 cm var delvis smelteomvandla kantkorn. Mulig dette kan vere eit problem høgre oppe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Hagefonna
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. des. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 0 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Kom ca 10 cm snø igår. Rart med så lav faregrad i dag då. Men kan vere det stemte likevel. Var lite spor etter vind i nysnøen. Men ryggar var avblesne Over ca 800. Såg ikkje ut som det hadde lagt seg opp så voldsomt med snø i aust likevel. Såg et lite overflate laussnøskred skred under austrennene ned frå saudehornet mot skytjådalen. Vil rase ein del laussnøskred når mildværet kjem. Men verken dei eller eventuelle falskred vil bli særleg store i denne snøen då det fortsatt ikkje er mykje snø i fjellet. Vil tru det er mest den nye nysnøen som vil lage problem når den kjem med vind, intenst nedbør og temperaturauke. Då vil eg tru det fort vert ein 3. Varslet faregrad er for lav Eg tenkjer at 1 var muligens rett i går før snøen kom. På eit tidspunkt vart det opp i 2 i går kveld. Men at 3 vil vere rett med den varsla værmeldinga.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 2500 moh Vil tru ein kan finne kantkorn i alle eksposisjonar, men hovedsakelig i aust det har eit lag oppå seg.

Notater

Batteriet gjekk svikta på fjellet. Fullført heime

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 650 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig nysnø opp til 400. Den gamle snøen er svært ujamt fordelt

ObsID: 172427

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.12.2018 kl. 13:00

991 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 70% skyer Lørdag snødde der, og snømengde blei større mot høgda. Nede i dalane/fjordane kom det 5-10 cm, i høgda 10-15 cm. Søndag Var det opphald, med litt skyer, og det var litt skodde. Det var heilt vindstille i fjellet på tur og det låg også snø på alle tre i dalane, så har vore lite vind frå og med siste snøfall.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det var ca. 15 cm tørr laussnø, som har stabilisert deg relativt godt. I bratte heng løyste ein ut små laussnøskred. Det er generelt lite snø i fjellet, og vindutsette ryggar er avblåst frå før siste snøfall. Det er meir snø i indre del av regionen enn i ytre.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Såg nokre få små (str 1) tørre laussnøskred. I veldig bratt terreng såg eg eit som str 2.

Skredaktivitet

23. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV Såg det i sørvendte sider, men det var nok mest tilfeldig, og det var truleg like stor utbredelse i alle eksposisjonar.

ObsID: 172479

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org