Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 22.12.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men vær likevel forsiktig i bratt terreng der det finnes myke fokksnøflak som kan være lette å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet finnes i fokksnøflakene som ble dannet sist helt eller heng som fikk pålagring onsdag. Flakene er generelt harde og det vil være vanskelig å påvirke eventuelle svake lag under. Samtidig har fokksnøen hatt flere dager til å stabilisere seg og temperaturen har vært mild og gunstig. Det er lettest å påvirke svake lag der flakene er myke, for eksempel rundt skoggrensa. Det finnes kantkorn og noen steder bevart rim under fokksnøen, men med svært begrenset utbredelse. Dette blir ikke vurdert som skredproblem nå. Husk at mange steder har lite snø og mye oppstikkende stein. Selv små skred kan gjøre stor skade.
Forrige helg flytta kraftig vind fra SØ mye snø over i heng mot N og V. Vindutsatte rygger over skoggrensa ventes nå å være snøfrie. Det har ikke kommet nedbør av betydning siden 8.-10. desember da det kom opptil 1 m, mest i Sunnmørsalpene og videre innover i regionen. Snøoverflata er hard og ujevn som følge av vinden, men i skjermede formasjoner og i skogen ligger løsere snø som etter hvert har blitt fastere og mer bærende.
Observasjoner forteller generelt lite snø, og om hard, bærende overflate som viser liten evne til bruddforplantning. Det er begrenset med løs snø tilgjengelig for vindtransport.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Høyest temperatur i ytre strøk. Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.12.2018 kl. 12:25

834 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindherjet over skoggrensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst på rygger eksponerte for søndagens vind fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fortsatt mye snø i terrenget. Trenger ikke å bruke steinski hvis man bare velger turene riktig

Skredfarevurdering

1 Liten Søndagens vind fra SØ har herjet med snøen over skoggrensen og lagt igjen fokksnø i leheng mot NV. Fokksnøen er hard og har god binding til underliggende lag. Svært vanskelig å løse ut noe. Lettest å løse ut der fokksnøen er myk. Ser heller ingen tegn til forplantingsevne. Tipper det finnes renner og deler av fjellsider i de mer alpine toppene der vinden ikke har tatt like mye og fokksnøen er myk. Her kan det være lettere å løse ut skred. Stabilisering av snødekket. Lite snø tilgjengelig for vindtransport nå så vind vil ikke påvirke veldig mye. Varslet faregrad er riktig Faregraden idag er nok 2 synkende til 1. Riktig som varslet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, SØ, V, NV over 600 moh Størrelsen er usikkert. 1 eller 2.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Generelt vindherjet over skoggrensen med P hardhet snø. Bærende med bare skisko. Noen lommer med mykere snø finnes men den bra skikjøringen finnes i skogen. Rygger og formasjoner eksponert for vind fra SØ er avblåst. Snøen har lagt seg i leformasjoner mot NV men fokksnøen ser ut til å være godt bundet til lagene under. Hardheten til snøen gjør at det er vanskelig å påvirke nedover i snødekket. Jeg ser heller ingen tegn til at brudd har evne til forplantning. Meget vanskelig å løse ut noe.

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 5 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Vekslende vindstyrke fra rundt 5 m/s med lett snøfokk til nesten vindstille

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

19. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt men flatt lys

ObsID: 172009

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.12.2018 kl. 11:14

675 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Snødekket over skoggrensen er vindherjet og hardt. Rundt P hardhet med innslag av 1F. I et lite leheng fikk jeg ut 30-40cm tykt lag med P snø oppå 1F snø ved bruk av lille blokktesten. Men ECTX.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

Tester

ECTX God Fikk ikke ut blokken på 30 slag. 45cm P hardhet snø kommer med Q3 brudd når jeg drar det ut med hendene.

ObsID: 171976

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.12.2018 kl. 10:05

360 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 4F snø i skogen. Rimkrystallene som finnes i bunn av dalene har nå lagt seg ned

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

ObsID: 171950

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.12.2018 kl. 07:49

100 moh

Ingrid@NVE (*****)

Faretegn

Rimkrystaller Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kjørt volda-stranda. Ulik temperatur i regionen. +2 grader i ytre, - 3 i strandadalen. I heile strandadalen er det rimkrystallar, både på snø, tre osv. Litt varierande størrelse. Dette var ikkje tilfelle på resten av kjørestrekket. Det er også meir snø i indre strøk enn ytre strøk.

ObsID: 171928

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org