Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 01.11.2018

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

31.10.2018 kl. 09:46

1016 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  40 m bredt og 1,5 m høyt. Skredtidspunktet er noe usikkert

Skredhendelse

30. okt 17:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Brattheng Skredene Fersk vindtransportert snø gav skred, mulig rim som svakt lag

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 168331

Sunnmøre / SKJÅK

Snø

30.10.2018 kl. 20:00

960 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

30. okt 20:00 Snø på FV. 63 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 63 mellom 30.10.2018 kl. 20:00 og 13.11.2018 kl. 16:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 169251

Sunnmøre / SKJÅK

Snø

30.10.2018 kl. 20:00

966 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

30. okt 20:00 Snø på FV. 63 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 63 mellom 30.10.2018 kl. 20:00 og 13.11.2017 kl. 16:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 169252

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org