Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 21.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på fare for våte skred i solutsatte brattheng og der det ligger flak av tørr fokksnø høyt til fjells. Unngå områder under sigesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør som regn og generelt høge temperaturar vil svekke bindingar i snødekket under 900 meters høgde. Ein kan forvente hovedsakleg mykje våte laussnøskred, men og enkelte våte flakskred, spesielt i bratt terreng. Nedbøren aukar òg faren for glideskred. Over 900 moh vil nedbøren komme som snø i sterk vind frå vest og gje pålagring i austlege renner, søkk og lesider. Her kan ein forvente oppbygging av fokksnøflak. Det kan framleis finnast djupe vedvarande svake lag i nord- og skuggesider i høgda, men desse skal mykje til for å påvirkast.
Snøoverflata består stort sett av våt omvandla snø. Det har vore plussgrader 1300 moh siste døgnet, og lite nattefrost. Snødekket er generelt påvirka av den høge temperaturen dei siste dagane og det er mykje vatn i snøen. Snøgrensa varierer noko og ligg mellom 100 - 400 moh, lågast i nordsider og indre strok.
Djupt i snødekket finst det godt utvikla kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Desse laga reknast for å vere nøytralisert i lågareliggande- og bratt solvendt terreng til topps, men kan framleis vere intakte i høgda og i skuggesider.
Det har gått mange våte laussnøskred, våte flak skred og glideskred dei siste dagane.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / Indreeidsdalen

Snø

21.04.2018 kl. 22:43

490 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv Kommentar:  Plott av infralydsignal siste 6 timer.

Faretegn

Ferske skred Ett skred detektert vha. infralyd 2018-04-21, UTC 20:40:03

ObsID: 160909

Sunnmøre / Volda

Snø

21.04.2018 kl. 20:20

838 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Flakskred og laussnøskred.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har gått nokre våte flakskred og laussnøskred str. 2-3. Enkelte av dei har gått i samband med skavlbrot. Dei som er observert er i vest og nordvestvendte fjellsider.

ObsID: 160895

Sunnmøre / Volda

Snø

21.04.2018 kl. 13:58

850 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Vått flakskred mest truleg utløyst av skavlbrot

Skredaktivitet

21. apr. 0-6 Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 900 moh Vått flakskred ca str 3 Mest truleg utløst av skavlbrot. Eit str 2 skred som er utløst av skavlbrot

ObsID: 160887

Sunnmøre / Indreeidsdalen

Snø

21.04.2018 kl. 12:42

490 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv Kommentar:  Plott av infralydsignal siste 6 timer.

Faretegn

Ferske skred Ett skred detektert vha. infralyd 2018-04-21, UTC 08:14:15

ObsID: 160832

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

21.04.2018 kl. 10:58

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har gått litt ned. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det blir kaldere..

ObsID: 160806

Sunnmøre / Indreeidsdalen

Snø

21.04.2018 kl. 01:00

490 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

20. apr 01:00 - 21. apr 01:00 Ingen skredaktivitet Ingen skred er automatisk detektert i maleomradet siste 24 timer.

ObsID: 160739

Sunnmøre / Stavbrekka

Snø

20.04.2018 kl. 20:23

1332 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredhendelse

20. apr 20:23 Glideskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1332 moh og sluttet på 928 moh Svaberg Stavbrekkfonna, austflanken

ObsID: 160943

Sunnmøre / Ørsta

Snø

20.04.2018 kl. 18:55

818 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jsb

Skredaktivitet

20. apr. 18-24 Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø Raset gjekk kl 1800. Starta som glideskred frå svaberg og dro med seg meir snø frå sida under. Kryssa den mykje brukte turvegen inn i Vikeskåla

ObsID: 160710

Sunnmøre / Ørsta

Snø

20.04.2018 kl. 18:41

769 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jsb Kommentar:  Ser ut som om deler av skavlen har losna og løyst ut eit flakskred under. Bruddkant ca 1 m på det høgaste.

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst V

ObsID: 160709

Sunnmøre / Volda

Snø

20.04.2018 kl. 18:04

512 moh

Trygve@friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Trygve@friluftsliv_Hivolda

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Våte løssnøskred går der terrenget er bratt nok. Mye regn de neste dagene vil nok øke frekvensen av disse skredene

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 350 moh Våt Mye våt snø. Stor variasjon på snødybden på sørsiden av fjellet, mange områder med tynt snødekke, mens det er masse snø i renner osv.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tester

ECTX God Ingen funn av svakelag i profilen vi gravde. Våt grovkornet snø gjennom hele snødekket. Snøen er ganske fast. Men blir enda fastere jo dypere en kommer. Nederste 10cm er veldig bløtt. Tynt islag (3cm tykt) 28cm ned i snødekket

Vær

Regn 5 °C 6 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye våt snø, observert to små våte løssnøskred, uten å kunne si noe om når de har gått. Med mye nedbør og varmere temperaturer fremover kan vi vente flere slike skred. Vi gravde profil relativt lavt i fjellet. Vi kan derfor ikke si noe om det fortsatt er svake lag høyere oppe, eller om de er smeltet bort. Mye regn de kommende dagene og fortsatt mildt vær øker faren for våte løssnøskred. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

ObsID: 160724

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.04.2018 kl. 11:55

361 moh

Christer@obskorps (*****)

Skredaktivitet

20. apr. 0-6 Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng Litt skredaktivitet i terrenget i fleire himmelretninger. Str 1-2 av glideskred og isfall som starter våte laussnøskred i terrenget under

ObsID: 160619

Sunnmøre / Skjåk

Snø

20.04.2018 kl. 11:36

968 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Webkamera fra tunellmunning
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Bilde fra kamera mens skredet går

Skredhendelse

20. apr 11:09 Glideskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1402 moh og sluttet på 939 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken 2 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Stavbrekkfonna, vestflanken

ObsID: 160613

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.04.2018 kl. 11:32

638 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Isoterm snødekke på denne høgda. Fortsatt spor av einskilde kantkorn i den grovkorna snøen på 100cm. Undersøkte kun øverste 100cm. Total snødjup 230cm

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Naturlig utløst Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 1000 moh Eg kom ikkje høgt nok under dei værforholda som var i dag til å få verifisert dette skredproblemet. Men på 600 moh i sørvest vendt helling var snødekket isoterm, men med tydelige lagdelingar i grovkorna snø. Det er og mogleg å sjå einskilde kantkorna krystalla inn i mellom den grovkorna snøen. Noko som gir grunn til å tru at kantkorn fortsatt kan vere svake lag i nordlig sektor i høgda

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Snødekket i lavare området er isoterm og grovkorna. Det drenerer vatnet relativt godt. Over 600 moh er snødekket grovkorna - men lagdelt med ulik hardheit i grovkorna snø og med ulike kornstorleik.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget. Det har vore relativt stor snøsmelting. Ryggar og område med lite snø frå tidlegare i vinter har starta å smelte fram. Men i forseinkingar og opne sider ligg det mykje snø. Det er skiføre frå omlag 250 moh

Vær

Regn 6,2 °C 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vore stor skredaktivitet i den siste tida, men det er vanskeleg å vurdere kva som er nye skred - med mindre ein høyrer og ser dei. Eg såg eit truleg skavlbrot og nokre mindre isfall som løyste ut str 2 våte laussnøskred i både nordlig og austlig sektor. Snødekket drenerer vatn relativt godt opp til 700 moh. Snødekket er isoterm på 600 moh, men består av lagdelt grovkorna snø og einskilde islag. Det er fortsatt spor av einskilde kantkorn i den grovkorna snøen i denne høgda - noko som fortsatt gjer det truleg med kantkorn som svake lag i høgda, spesielt i nordleg sektor. Både glideskred og skavlbrot er mulig så lenge været er varmt. Det var dårlig sikt med mykje skyer i dag - men dei få gangane det var sikt så såg eg ikkje spor av nysnø opptil 1400 moh. Men det kan ikkje utelukkast Varme og regn gir auka sannsyligheit for skavlbrot og glideskred. Snødekket drenerer relativt bra i lavare område. Men det er islag som kan samle opp vatn i høgare område, pluss at kantkorn fortsatt kan vere svakt lag i nordleg sektor i høgda. Fortsett det med mildvær og regn vil skredproblem og skredfare fortsette på omlag same nivå. Kaldare vær vil føre til rask stabilisering av det grovkorna snødekket. Men evt stjerneklare netter og utstråling vil truleg raskt føre til danning av rim og kantkorn pga svært fuktig snødekke opp til i allefall 1400 moh Varslet faregrad er riktig

ObsID: 160612

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

20.04.2018 kl. 11:28

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturstigning utover dagen. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det blir varmere..

ObsID: 160606

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.04.2018 kl. 10:56

729 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Str 2 vått laussnøskred som mest truleg starta pga skavlbrot på ca 1000moh

Skredaktivitet

20. apr. 6-12 Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Observerte ett skred akkurat no. Løsneområdet ligg i tåke. Men skredet starta med eit brak som tyder på skavlbrot

ObsID: 160572

Sunnmøre / Volda

Snø

20.04.2018 kl. 08:55

252 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Bygevær med regn

Vær

Regn 7 °C 100% skyer Vanskelig å tyde vindretning pga tette skyer og lite referansepunkt. Men frå Sørlig til vestlig. Bygevær med større nedbørsmengder som regn enn meldt i vervarselet

ObsID: 160437

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.04.2018 kl. 16:30

1303 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Velutvikla glideskred (like før skred).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Etter glideskred. Gjekk va 15:30.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Vått flakskred i strandadalen, nø-vendt side.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Eitt større og tre mindre flakskred i NØ-vendt side i strandadalen. Har også gått skogen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Vått laussnøskred i strandadalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Sjikt med veldig våt snø. Det er framleis ulike lag i snødekket.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Tilskyande vær
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Flak og laussnøskred i sørvendt side i nordangsdalen.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Meiner dette som glideskred. Kunne ikkje velge det som skredtype. Det har gått fleire, og det er mange glidesprekker og godt deformert glideskred.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Slike går i mange bratte heng, men størrelsen vil variere. Det er så varmt at slike går i alle himmelretningar.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Det er stadvis mykje vatn i snøen, litt avhengig av kvar sol og vind har fått påverka. Innsynking ski 10 cm i nedre del.

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Det er store temperaturendringar iløp av døgnet. Det var frå 2-7 grader mellom volda og stranda i dag tidleg, 13-19 grader på ettermiddagen.

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Sjå skredaktivitet. Sjekk nokre medan eg gjekk på tur, og observerte i tillegg ferske skredavsetningar.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Snøgrensa varierer i regionen. Den er høgast i ytre strøk, langs fjordane og i solvendte heng. Generelt ligg det mellom 100-400 moh, men det har vore mykje snøsmelting dei siste dagane så i bratte sørvendte heng kan den vere langt høgare. Elver er store. Snødekket er i hovudsak ein smeltepakke av veldig våt grovkorna snø til fuktig finkorna snø. Dette variere også med høgde og eksposisjon. Den varme vinden i ettermiddag har tørka ut overflata litt. Ca. 30 cm under snøoverflata er det eit sjikt der vatn samlar seg, og det er veldig våt snø. Det er nok dette sjiktet, som kanskje er det gamle kantkornlaget, flakskreda har gått. Gravde ikkje heilt ned i dag.

Vær

Ikke nedbør 15 °C 20 m/s fra SV ↗ 60% skyer Det var overskya på morgonkvisten, lettskya midt på dag, og det er no blitt overskya igjen. Det er varmt, opptil 18 grader nokre stadar. I fjellet er det kraftig kastevind. På tur i dag blei eg nesten blåst over ende nokre gongar og solbrillene fekk seg en god flytur. Snøen er våt, så det er ikkje snøtransport av betydning, men i dei kraftigste kasta blei til og med denne flytta på. Vinden var varm og i dalane er den terrengstyrt, så det er «sv-vind frå alle kantar».

Skredfarevurdering

3 Betydelig Høg temperatur og sol har ført til at det har gått både våte flakskred, laussnøskred og glideskred av betydeleg størrelse fleire stadar. Vinden gjer at snøoverflata har blitt noko tørrare, så faregrada opplevast som moderat, men lenger nede i snøen er det framleis mykje vatn, sjølv om dette varierer noko med høgde og eksposisjon. På dei mest utsatte områda vurderer eg skredfaren som betydeleg. Skredfara vil variere gjennom dagen, og vere størst når det er varmast og mest sol. Det er meldt noko kaldare i morgon, men med nedbør i form av regn vil svekke bindingar i snødekket, og skredfaren vil vedvare. Generelt greit, men den høge temperaturen har vore nok til å gi skred utan solinnstråling og flakskred har starta heilt ned på 500-600 moh.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det har gått mange våte laussnøskred. Størrelsen varierer frå små til middels store.

19. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 600 moh Det har gått flakskred iløp av dagen. Dei er i str 2-3. Har dei siste dagane sett slike i dei fleste himmelretningar.

19. apr. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det har gått ein god del glideskred i regionen, nokre har gått i dag. I tillegg er det glidesprekker mange stadar. Det verka som temperaturen i seg sjølv var nok til å gi glideskred i dag, sidan det gjekk glideskred i skyggesider.

ObsID: 160380

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

19.04.2018 kl. 10:05

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturstigning utover dagen. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det blir varmere..

ObsID: 160238

Sunnmøre / Indreeidsdalen

Snø

19.04.2018 kl. 09:10

490 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv Kommentar:  Plott av infralydsignal siste 6 timer.

Faretegn

Ferske skred Ett skred detektert vha. infralyd 2018-04-19, UTC 05:54:03

ObsID: 160215

Sunnmøre / STRANDA

Snø

19.04.2018 kl. 07:30

98 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst NØ, Ø, SØ Har kjørt volda-stranda. Har sett nokre skred som har gått etter tirsdags ettermiddag. Str 2-3. Flatt lys og litt skodde gjor at eg ikkje såg løsneområdet, og veit difor ikkje om dei starta som flak- eller laussnøskred. Såg skreda i markert eksposisjon, men finst nok også ferske skred i andre retningar.

ObsID: 160281

Sunnmøre / Indreeidsdalen

Snø

19.04.2018 kl. 01:00

490 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

18. apr 01:00 - 19. apr 01:00 Ingen skredaktivitet Ingen skred er automatisk detektert i maleomradet siste 24 timer.

ObsID: 160168

Sunnmøre / Volda

Snø

18.04.2018 kl. 11:20

604 moh

Trygve@friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Trygve@friluftsliv_Hivolda

Skredproblem

Våte løssnøskred Stor tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Vi gravde ikke høyere 650 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt

Tester

ECTX God Ingen utslsag på stabilitetstest

Vær

Regn 6 °C 4 m/s fra NØ ↙ 80% skyer

Skredfarevurdering

Fant ikke svakt lag som er observert høyere opp i terrenget. Snøen er våt gjennom hele snødekket. Kan være fare for våte løssnøskred i bratte heng Mer regn de kommende dagene og fortsatt mildt vær, vil nok føre til at det vil fortsette å gå mange våte løssnøskred. Vi var ikke over 1000m så vi kan ikke si noe om de svake lagene som er observert.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 160005

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

18.04.2018 kl. 10:29

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturstigning utover dagen. FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det blir varmere..

ObsID: 159956

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org