Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 17.03.2017

4
Stor
Publisert:

Unngå alt terreng i og i nærheten av leområder med fersk fokksnø. Vær obs på lange skredbaner, som starter høyt til fjells, her kan skred løsne naturlig.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågående kraftig vind med opp til storm styrke fra vestlig retning og store nedbørsmengder vil føre stor pålagring av ferske fokksnøflak i leområder. Her må en forvente mange naturlig utløste skred av str. 3, enkelte steder større skred. Eldre flak i høyden vil også trenge tid på å stabilisere seg. Vær oppmerksom på at høyt til fjells kan vedvarende svake lag i snødekket få stor tilleggsbelastning og gå til brudd som følge av store nedbørsmengder. Omfanget av skredproblemet kantkornet snø er forbundet med usikkerhet. I lange skredbaner med stor høydeforskjell kan det forventes enkelte naturlig utløste skred av str. 4. Disse skredene vil starte som tørre flakskred høyt oppe og kunne nå dalbunnen med innslag av våtere snø. Ferdsel i og i nærheten av skredterreng frarådes. Skredfaren vurderes til 4 – stor.
Nedbør vind har preget siste døgn fram til torsdag morgen. Det er observert kraftig vindtransport i høyden og flere naturlig utløste våte skred i lavereliggende strøk. Observasjoner sier at snøen generelt er ujevnt fordelt i terrenget; rygger og oppstikkende formasjoner har lite snø. Snøoverflaten i høyden varierer mellom harde fokksnøflak og gammel skare på vindutsatte steder. Det er observert dannelse av kantkorn i snødekket under siste kuldeperiode. Observasjoner fra sør i Sunnmørsalpane indikerer at kantkornlaget kan være mest aktivt mellom 800 og 1200 moh der overliggende skare er tynn og/eller i ferd med å forsvinne. Og det er få observasjoner på aktivitet. Det gamle snødekket anses som stabilt etter flere runder med mildvær helt til topps tidligere i vinter.

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / STRANDA

Snø

17.03.2017 kl. 10:57

7 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Snøskred ved Homlung

Skredhendelse

17. mar 05:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1061 moh Homlung Fått fortalt om skredet av entreprenør og lest i Sunmørsposten. Ukjent løsnehøyde. Løsnet sannsynligvis som tørst flakskred og ble fuktig på veg nedover. http://www.smp.no/nyheter/2017/03/17/Isolert-p%C3%A5-grunn-av-ras-14460192.ece?cx_front_click=baseline_test&cx_front_click_place=0&cx_front_click_articles=1

ObsID: 119656

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

17.03.2017 kl. 10:03

184 moh

drift@svv (**)

Observert skredaktivitet(2011)

17. mar 10:08 (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke gitt Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Lite snø. Anser det som lite trulig noke kjem på veg.

ObsID: 119642

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

17.03.2017 kl. 10:03

411 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Verforhold og snømengde i kontrakts området. Uforandret skredfare neste døgn: Veret skal roe seg og bli kaldere..

ObsID: 119643

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

17.03.2017 kl. 09:20

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet ennå mer tung snø i høyden - kommet 50-60 cm i høyden siste døgnet, dette kombinert med til dels sterk vind og høyere temperatur gjør det meget utrygt for skredhendelse. . FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt fortsatt dårlig vær med nedbør som snø og regn kombinert med en del sterk vind og litt stigende temperatur. Vi antar .

Observert skredaktivitet(2011)

17. mar 09:28 (+01:00) Ikke gitt 3 - Store Ø 1200 moh Naturlig utløst Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal (Oppskredfonna til dalbunnen)

ObsID: 119627

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

16.03.2017 kl. 19:36

411 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 119549

Sunnmøre / VOLDA

Snø

16.03.2017 kl. 12:12

695 moh

Frida@Friluftsliv-Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frida@Friluftsliv-Hivolda

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Det overliggende laget er mykt. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig SØ, S, SV 5 cm grovkornet snø, fasthet 4fingre, 50 cm nedi snødekket.

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels SØ, S, SV Tynt lag med haggel 30 cm nedi snødekket.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tester

ECTP30Gikk ikke til brudd Middels Fikk først brudd ved å sette spaden bak og dra godt til oss. Gikk brudd i ett tynt lag med haggel 30 cm fra snøoverflaten. Bruddkvalitet Q2. Fortsatte og fikk brudd på samme måte i ett 5 cm tjukt grovkornet lag, fasthet 4 fingre. Bruddkvalitet Q3.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Fuktig Ujevn snøfordeling, avblåste rygger. Stor forskjell i snømengde på le og lo side. Vindparker snø.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Yr 2 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Sterkere vindkast. Høye temperaturer, regnbyger og oppmot 15 m/sek i kastene.

ObsID: 119469

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2017 kl. 12:11

93 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Snøgrense har flytta seg litt oppover med auka temperatur i løpet av dagen. Regn nede og snø over ca 1200 MOH

Vær

Regn 8 °C 100% skyer Meir nedbør som byger og vind. Temperaturen har økt med 2-3grader og nysnøen på 300moh er smelta vekk

ObsID: 119465

Sunnmøre / Indreeidsdalen

Snø

16.03.2017 kl. 12:00

490 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Oppskredfonna kom ned til dalen 16.3 (uvisst når, men før kl 14:40)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Oppskredfonna kom ned til dalen 16.3 (uvisst når, men før kl 14:40)

Skredhendelse

17. mar 04:07 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1449 moh og sluttet på 559 moh Brattheng Oppskredfonna Basert på infralydmålinger er det grunn til å tro st skredet gikk kl 04:07. Basert på målingene varte skredet i 63 sekund, gjennomsnitt asimut 205.8, asimutbevegelse -0.2, amplitude 1343 MPa.

ObsID: 119692

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2017 kl. 11:25

765 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Representativt snødekke opptil ca 900 moh. Har gjort ein liten feil i registreringa av profilen. Vått topplag på omlag 1 cm (der W skulle vist til) Så omlag 10 cm finkorna fuktig snø over delvis nedbrutt kald og tørr nysnø. Det har vore og er mykje vind og snødekket er ujevnt fordelt. I leområder vil det fuktige finkorna snølaget vere vesentleg tjukkare. Det som er under 85 cm er IKKJE undersøkt og heller ikkje så mjukt! (Veit ikkje kvifor dette laget blir med)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christer Kommentar:  Skredtunga og nedre del av skredløpet.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Liten tilleggsbelastning Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 1200 moh Ikkje observert skredproblem fordi eg ikkje kom høgt nok på obsturen. Men på bakgrunn av vind og synlig snøtransport i høgda er dette eit skredproblem ein kan forvente over 1200 moh i regionen. Vindretning vil styre eksposisjonen/himmelretning til skredproblemet

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø mellom 1200 moh og 600 moh I nokre få spesielle heng med mykje innblåst snø kan skredstørrelse også kunne blir middels store.

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 1200 moh Ukjent tidsrom for middels stort vått flakskred. Brotkant og øvre del av skredbana var føyka igjen. Nytt skred som har gått i omlag same skredbane som innrapportert tidlegare i RegObs.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket opptil 900 moh er blitt fuktig på overflata på grunn av temperaturstigning. Trass periodevis sterke vindkast var det lite til ingen fokk under 900 moh. Men i perioder er det stor fokk over 1200 moh. Litt lokale påverknader av vinden gir lokale variasjonar i kva himmelretning vinden legg att snø i høgda. Det har kome ein del snø dei siste dagane som er flytta på av vind. Temperaturstigning og nedbør som regn kan endre skredproblem til våte flakeskred og auke faregraden til 3 eller 4 på grunn av potensiale for større skred og utbredelse i mange heng og renneformasjonar. Vert temperaturen kaldare vil det fungere stabiliserande på snødekket under 900 mog Varslet faregrad er for høy Mykje ver med periodevis sterk vind, byger med varierande intensitet og varierande temperatur og snøgrense gir eit vanskelig varsel med til dels store lokale forskjellar i regionen. Der eg var på obstur i dag meiner eg at varselet er for høgt. Men eg ser ikkje bort i frå at indre/høgare stader i regionen kan varselet stemme.

ObsID: 119458

Sunnmøre / VOLDA

Snø

16.03.2017 kl. 11:05

648 moh

Frida@Friluftsliv-Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frida@Friluftsliv-Hivolda

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere våte løssnøskred

ObsID: 119448

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

16.03.2017 kl. 10:25

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del mer snø i høyden, dette kombinert med til dels sterk vind og høyere temperatur gjør det utrygt for skredhendelse. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt fortsatt dårlig vær med nedbør som snø og regn kombinert med en del sterk vind o glitt stigende temperatur..

Observert skredaktivitet(2011)

16. mar 10:26 (+01:00) Løssnøskred Ikke gitt 3 - Store Ø 1400 moh Naturlig utløst Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad, Skred nådde dalbunn o gslo stein og snø opp på vegbanen.

ObsID: 119435

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2017 kl. 10:23

599 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Varmere temperatur på slutten av uværet gir kram snøflak med brot mot kaldere nysnø under

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Våt overflate, med nysnø under løsner på litt kaldere nysnø. På denne høgda kun i isolerte små lommer

ObsID: 119436

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2017 kl. 10:00

530 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Periodevis stor snøfokk frå mange fjell over ca 1100 MOH

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Periodevis stor snøfokk frå mange fjell over ca 1100 MOH

ObsID: 119428

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2017 kl. 09:56

473 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Ett harmløst vått løssnøskred. Mange ferske snøballer som ruller pga vind og våt nysnø

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 0 moh Ett vått harmløst løssnøkred. Fleire våte snøballer

ObsID: 119425

Sunnmøre / Indreeidsdalen

Snø

16.03.2017 kl. 09:17

490 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredmasser. Usikkert hva som kommer fra skred 15.3 og hva som kommer fra skred 16.3
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredmasser. Usikkert hva som kommer fra skred 15.3 og hva som kommer fra skred 16.3
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredmasser. Usikkert hva som kommer fra skred 15.3 og hva som kommer fra skred 16.3
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Markering av bruddkant på ca. 1000 moh. Den hende hendelsen hadde trolig løsnområde høyere oppe.

Skredhendelse

16. mar 09:17 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1043 moh og sluttet på 573 moh Brattheng Breiskreda/Hestskreda To deteksjoner i infralydanlegget: 15.3.2017 kl 05:48 og 16.3.2017 kl 09:17. På grunn av dårlig sikt 15.3 er det vanskelig å vite hvilket som gikk først. Alle bildene er derfor lastet opp på sistnevnte dato. Skredet 15.2 hadde amplitudeverdi 1120 MPa, azimut 274,1, azimutbevegelse 9,91 og varighet 49 sekund. Skredet 16.2 hadde amplitudeverdi 1572 MPa, azimut 272,6, azimutbevegelse 6,12 og varighet 49 sekund. Alle parametere bortsett fra amplitudeverdi tyder på at det største skredet gikk 15.3. Se også http://www.regobs.no/Registration/119239

Faretegn

Ferske skred Skreddeteksjon fra østvendt heng i Indreeidsdalen kl 09:17 16.3.2017.

ObsID: 119515

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2017 kl. 09:10

350 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  3cm våt nysnø/slaps på ca 350 MOH. Periodevis sterk vind og byger. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget

Vær

Regn 5 °C 100% skyer 3cm våt nysnø på slaps på denne høgda. Vonaleg meir nysnø høgare oppe. Periodevis sterke vindkast og byger.

ObsID: 119412

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

15.03.2017 kl. 08:34

308 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del snø i høyden, dette kombinert med til dels sterk vind gjør det utrygt for skredhendelse. . FV655 Fivelstad - Skylstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt fortsatt dårlig vær med nedbør som snø og regn kombinert med en del sterk vind..

Observert skredaktivitet(2011)

15. mar 08:42 (+01:00) Løssnøskred Ikke gitt 3 - Store Ø 1400 moh Naturlig utløst Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad, Skred nådde dalbunn o gslo stein og snø opp på vegbanen.

ObsID: 119238

Sunnmøre / Indreeidsdalen infralydanlegg

Snø

15.03.2017 kl. 05:48

816 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Snøtemperaturprofil fra Eidshornet (1540 moh) 15. mars kl 6:00
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Temperaturer EIdshornet (1540 moh)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødybdemålinger fra Korsmyra

Snødekke

100 cm totalt 20 cm nysnø Data fra Korsmyra 620 moh

Faretegn

Ferske skred Utslag i infralydålinger på Breiskredfonna (østvendt) kl 05:48. Skredet varte i 49 sekund og løsna trolig høyt. Les mer info basert på observasjoner neste dag: http://www.regobs.no/Registration/119515

Vær

-2 °C 20 m/s fra V → Temperaturmålinger fra Korsmyra, 640 moh (-2 grader kl 6:00). Eidshornet (1540 moh) ca. -5 grader. Vinddata fra Kvitenova SVV opp i full storm siste natt. Dreining til fra SV til V like før kl 6.

ObsID: 119239

Sunnmøre / Fv 655 Norangsdalen mellom Lyshol bru og Stavberdsvatn

Snø

14.03.2017 kl. 19:15

272 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. mar 19:15 (+01:00) -vendt Skredet startet på 272 moh og sluttet på 248 moh Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 14.03.2017 kl. 20:00 og 15.03.2017 kl. 07:30. Tidspunkt for skredhendelsen kan være usikkert.

ObsID: 119243

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.03.2017 kl. 13:03

1059 moh

Ingrid@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøprofil, nordvendt side. På rygg ca. 1000 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Nordvendt side, ca 750 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels over 0 moh I høgareliggande område med tynt snødekke er det framleis eit kantkornlag. Dette har begynt å bli smelteomdanna, men det gir framleis utslag på stabilitetstestar og ligg på eit hardt underlag. Eg er litt usikker på utbreiinga av laget, så det er moglegens eit mindre problem, men vil ikkje ignorere det heilt. Såg det i NØ, og det er også denne retninga nysnøen blir transportert no.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst Sannsynlig 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 0 moh Det er mykje vatn i snøen som gir ekstra vekt og dårlege bindingar mellom korn. Mange stadar er det grovkorna, fryst, smelteomdanna snø nede i lagpakken som vatn ikkje får dreneret gjennom, og det blir opphoping av vatn på dette, som kan gi flakskred. Dette er mest aktuelt i lavareliggande områder. Våte laussnøskred kan også forekomme.

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S Såg nokre mindre skred frå ein fjellvegg med sva i nærleiken av fjellsetra. Usikker på rastidspunkt, men truleg i samband med temperaturstigning og nedbør, så tidlegast søndag.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt Snøen er ujamne fordelt i terrenget då rygger og oppstikkande formasjonar har lite snø. Snøen er veldig våt og grovkorna i lavereliggende område og blir gradvis tørrare mot høgda. På 1050 moh er snøen kram, men på grensa til å bli tørr. Dette gjer også at snøoppbygginga er varierande i ulike høgdeintervall, då temperaturstigningen og regn har påverka snøen i ulik grad. Høgt oppe er det framleis kantkorn der snødekket er tynt, medan lenger nede er det meste smelteomvandla (sjå profilar).

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Over ca. 900 moh er snøen tørr nok til vindtransport i dei tidvis sterke vindkasta. På turen var det ikkje meir enn nokre få cm som hadde samla seg opp forløbig, men om nedbøren held fram, og stadar med meir snø tilgjengeleg, kan dette utgjere eit problem etterkvart.

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det er regn og mykje vatn i snøen under ca. 800 moh. Over dette er snøen kram opptil 1050 iallefall (som var høgaste punkt eg var på).

Vær

3 °C 11 m/s fra SV ↗ 95% skyer Etter mykje klart og kaldt vær i starten av sist veke kom det ca. 10 cm nysnø på torsdag. Dette la seg opp på ca. 10 cm laussnø dei stadane som var skjerma for vinden førre helg. Etter finvær også på laurdag skya det over og vinden (sv) auka utover ettermiddagen som ga snøtransport på toppane. Søndag steig temperaturane og på mandag var det noko nedbør. I dag har det vore mykje vær. På parkeringa på stranda skisenter var det 3 grader og regn. Frå ca. 650 moh gjekk dette over til sludd, og høgare oppe blei dette snø og tidvis hagl. Innimellom kunne sola skimtast. Vinden er varierande og kjem i kast.

Skredfarevurdering

Med høge temperaturar og mykje nedbør i form av regn i lavareliggande områder kan det komme våte flak- og laussnøskred, særskildt der vatn hoper seg opp på fryst, smelteomdanna snø ned i snødekket. I høgda eksisterer det framleis kantkornlag opp på skare. Forløbig er det ikkje nok snø til å gi nysnøflak i høgda, men dette kan endre seg utover dagen, ettersom nedbøren og vinden skal halde fram. På føremiddagen var det snøtransport over 900 moh.

ObsID: 119128
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.