Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 24.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ver forsiktig i leområder med mjuk fokksnø. Det finst også områder med vedvarande svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak danna i vind frå søraust kan løysast ut, med størst sjanse for det der flaka er mjuke. Enkelte stader kan fokksnøflaka ligge på svake lag av kantkorn. Sjansen for å løyse ut skred i desse flaka er størst der flaka er tynne.
Snøoverflata over skoggrensa er prega av landvinden frå søraust. I skjerma terrengformasjonar og i skogen kan det vere mjukare flak og laus snø. Ryggformasjonar er avblåst. Det er snø ned til fjorden, og brukbart skiføre frå 2-300 moh.
Kantkorn og rim i overflata danna rett etter nyttår er mange stadar dekka av fokksnø. I tillegg finst det kantkorn kring skarelag djupt i snødekket.
7 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Skyet.
Lavere temperatur mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Sørlig frisk bris i utsatte områder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

23.01.2021 kl. 16:20

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 1 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 16:20

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i skredløp so kan nå veg.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 251484

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.01.2021 kl. 14:58

762 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Vær

Snø -1,5 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Lette snøbyger

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fortsatt tynt for året. No snøar oppstikkande stein ned med lett tørr nysnø. Fuktig nysnø opp til ca 500. Underlaget er varierande hardheit på, men fokksnøen har siste veka tørka ut før mildværet kom. Den er derfor mjukare enn for ei veke sidan. Mest 1f noko 4f. Mildværet har mange stader laga eit tynt skarelag før nysnøen kom no. Skiføre er godt, men litt uforutsigbart mtp oppstikkande stein, sastrugi og litt ujamt varierande underlag. Nysnøen har kome med lite vind. Berre delvis bunden i toppen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tidvis grei sikt opp mot 1000

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Vanskelig å vite kvar er, str og kor lett det er å påverke. Pga stor variasjon i snødekket. =svært vanskeleg å handtere= ha stor margin om du beveger deg nær store sider.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Denne snøen vil sette seg raskt pga temperatur rundt null når d snøva, og i tida framover.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt komplekst snødekke, men ting har roa seg ned. Ingen drønn i d siste. Men kantkornet ligg der og ein kan ikkje sjå vekk i frå at det einkvan plass kan produsere opptil eit fjernutløyst str 3 skred. Men få plasser heilt klart. Snøen som har kome lagar foreløpig lite problem. Pass på ved første vindauke, nok snø tilgjengeleg for transport til str 2 og 3 ved moderat vind. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 251474

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

23.01.2021 kl. 14:02

673 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN23@41cmQ3 God

ECTN19@26cm God

Snøprofil

7 cm F PP D-M, 8 cm 4F/1F RG D Uttørka fokksnø uten spenining., 14 cm 1F RG D Uttørka fokksnø uten spenining., 15 cm 1F/1F-P RG D, 4 cm 4F/F RGxf/RG D, 2 cm P MF/RGxf D, 4 cm F/1F FC/RGxf 2 mm, 7 cm P MF, 4 cm F/4F RGxf/FC, 4 cm P MFcr 2 mm D -1,7 °C @ 1 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 251463

Sunnmøre / D1501(45141) 1501 Søre Sunnmøre 2019-2024

Snø

22.01.2021 kl. 18:19

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Kontraktsområdet (0moh) kl 18:19

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Oppservasjoner gjort i løpet av dagen.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 251336

Sunnmøre / STRANDA

Snø

22.01.2021 kl. 16:08

679 moh

Helgehamster (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Gjekk ikkje i brudd ved ECT. Gjennomførte SSU med 40x40cm blokk, då gjekk blokka i eit fint brudd i kankornlag med stor belastning.

Snøprofil

40 cm 1F DF, 10 cm 4F FC 2 mm, 15 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251354

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snø

22.01.2021 kl. 14:11

864 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

0 grader på parkeringa og vindstille. Ca 7 m/s på toppen.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Stedvis vindpakket og hard overflate og stedvis fin snø. Mange som har vært på langfjella i det siste så mye spor i overflata. D

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM19@25cmQ2 Middels Brudd rett over skarelag. Så ut som en tendens til kanting over skarelag, men vanskelig å se uten lupe.

Snøprofil

25 cm 4F RG D, 3 cm K MFcr, 30 cm 4F FC D, 5 cm K MFcr, 10 cm 4F MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251344

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org