Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 07.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med vedvarende svake lag under den vindtransporterte snøen. Sprekker og drønnelyder i snødekket er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På grunn av skiftende vindretning sist uke finnes det fokksnøflak i de fleste himmelretninger, fokksnøen vil bli fastere over tid slik at underliggende lag vil bli vanskeligere å påvirke. Men det kalde været kan fører til at vedvarende svake lag utvikler seg. Det kan enkelte steder være lett å løse ut snøskred, vær spesielt oppmerksom der fokksnøen er myk og i overganger mellom tynt og tykt snødekke. Fokksnøen kan ligge på et vedvarende svakt lag av kantkorn og/eller rim. Vær oppmerksom på drønn og sprekker, det kan være tegn på et aktivt vedvarende svakt lag.
I forrige uke førte vind fra nordlig og senere sørlig retning til vindpåvirket snøoverflate i de fleste himmelretninger over skoggrensa. Snøfordelinga er ujevn og i områder der det ikke ligger vindtransportert snø er det fremdeles mye terreng og fremstikkende steiner. I skogen ligger 20-40 cm løssnø, mange steder rett på bar bakke.
I kuldeperioden i slutten av november ble det dannet et svakt lag av overflaterim og kantkorn. Forrige ukes vind har i en del området herjet med dette svake laget. Men nedbør og vind har også ført til flakdannelser som har lagt seg over dette svake laget i lune formasjoner. Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av smelteomvandla snø.
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
-20 °C til -5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.
Mest nedbør i ytre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org