Snøskredvarsel for Salten fredag 03.12.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vedvarende svake lag i snødekket kombinert med sterk vind gir en komplisert situasjon som kan føre til skred. Unngå leområder med fersk fokksnø..

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke i takt med at vinden øker. Enkelte steder vil det trolig være lett å løse ut flakskred, og naturlig utløste skred kan ikke utelukkes. Det er nedføyket overflaterim og kantkorn i snødekket som kan påvirkes. Fjernutløsning av skred er også mulig. Skredfaren vil bli størst i områder hvor det dannes myke og ferske fokksnøflak, disse vil typisk dannes i de områdene som har og har hatt mye løs snø tilgjengelig for transport. Dette gjelder først og fremst områdene som fikk mye snø første del av uka.
Det er store variasjoner i snødekket etter vindøkning de siste dagene. Skjermete områder har tørr ubunden snø. Mens mer utsatte steder har generelt hard vindpåvirket overflate. Under skoggrensen ligger den løse nysnøen stort sett rett på bakken. Høyere i terrenget er det en liten såle av skaresnø fra tidligere i høst.
Det er observert vedvarende svake lag i snødekket av både overflaterim og godt utviklete kantkorn.
Det er observert skytende sprekker flere steder i varslingsregionen. Snødekket er fortsatt svært tynt og det er mye oppstikkende steiner. Det er snø til havnivå.
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Liten kuling fra sørøst.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

03.12.2021 kl. 14:15

677 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Profil i vestvendt heng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Vanskelige forhold for fotografering. Foto av krystaller i kritisk lag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Det er få faretegn. Fremprovoserte sprekker i fokksnø (se tidligere obs.)

Vær

Ikke nedbør -10 °C 10 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Heggmotinden er en forblåst plass. Det har vært mye vind fra SØ-NØ siden snøen som kom søndag og mandag. Andre steder i regionen har det vært mindre vind.

Tester

ECTP7@25cmQ2 Bruddet går i tykt lag med små kantkorn. Antar det er nedføyket overflatekantkorn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Før snøværet i helgen kom det snø som avsluttet som regn/fuktig snø. Det var også stor utbredelse av rim. Det kom mye snø søndag og mandag i ytre strøk. Videre utover uken har det blåst kraftig på utsatte steder fra NØ-Sø sektor. Det har også vært kaldt og relativt tynt snødekket som i tillegg til fukt nede i snødekket har gitt grunnlag for kankornutvikling både på overflaten og lengre nede. Det har imidlertid ikke vært mange fartegn/skredaktivitet de siste dagene. Det vurderes at det kan være lett å løse ut skred enkelte steder, men det vurderes at det er få plasser disse vil bli store. Hovedproblemet nå er at forholdene er uforutsigbare. Fortsatt kaldt vær gir vedvarende skredfare Varslet faregrad er for høy

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Det er en såle med smelteovandlet snø. I skogen er det løs snø, med små overflatekantkorn. Over skogsgrensen varierer snødekket. Det er mange rygger som er avblåst. Flere steder i snødekket er det registrert kankorn eller tendenser til kankorn. Ut fra det som er registrert på denne turen, virker ikke lagene å være spesielt kritiske.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Ikke registrert på denne turen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 300 moh

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F/F FC 1 mm D Nedre del Små kantkorn. Muligens for små til å kalles kantkorn, men de er løse, blanke og kantete. Antar det er overlatekantkorn som er nedføyket., 12 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MF -12 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 47 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 279149

Salten / BODØ

Snø

03.12.2021 kl. 11:45

305 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  V vendt bratt heng. Sva under snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  Små kantkorn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk ved hard tramp. Test utført i samme område.

Snøprofil

45 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm F FC 1 mm D Hele laget, 8 cm 4F FC 1 mm D -9 °C @ 0 cm, -8,2 °C @ 5 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 55 cm

ObsID: 279142

Salten / BODØ

Snø

03.12.2021 kl. 11:10

271 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk Kommentar:  En av flere gravplasser i dette område.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk I skoggrensen er det ca. 50 cm. 5 cm smeltfrys såle, med begynnende kantkorn utvikling mot bakken. 45 cm 4f fast pakke med DF/RG med overgang til kant. Vindskare på toppen i eksponerte området. Er på leting etter nedflyket rim, men har ikke funnet svake lag ennå.

ObsID: 279097

Salten / FAUSKE

Snø

02.12.2021 kl. 12:13

464 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Variasjon i snødekket I
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Variasjon i snødekket II
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Noen tilfeller av sprekker der overliggende flak er særlig mykt og/eller tynt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd i lag med et betydelig innslag av overflaterim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, Østerkløftfjellet. De klassiske Valnesfjord-fjellene i bakgrunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  To ECT'er kun halvmeter imellom, men med to helt forskjellige resultat. Ingen brudd der overliggende flak er tykkest, brudd med forplanting (ECTP7) der flaket er tynnere. Brudd i nedføyket rim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Litt kantete også nede ved bakken, men klassifisert som MF p.g.a. hardhet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn mellom hard MF-pakke mot bakken og overliggende, vindpåvirket snø.

Faretegn

Ferske sprekker Skyter (korte) sprekker enkelte steder der overliggende flak er mykt og/eller tynt.

Vær

Ikke nedbør -5,1 °C 6 m/s fra NØ ↙ 75% skyer

Tester

ECTP7@45cmQ2 Middels NB. Testen ble foretatt i en søyle i umiddelbar nærhet (0,5 m) til denne profilen, og overliggende flak var da noe tynnere enn angitt her (se bilde). I denne profilen ECTX.

Skredfarevurdering

Flak har lagt seg oppå overflaterim flere steder i fjellet. Det kan være lett å løse ut mindre skred, og særlig der det overliggende flaket er mykt og/eller tynt. Vanskeligere å løse ut skred der flaket er tykt/hardt, men til gjengjeld kan skred da bli store. Størst fare for å løse ut store flakskred der hvor overliggende flak går fra tynt/mykt til tykkere. Fortsatt noe snø tilgjengelig for vindtransport i flere høyder. Utsikter til kalde og klare dager fremover. Svake lag knyttet til rim og kantkorn vil vedvare.

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Store variasjoner i snødekket nå, også innenfor samme helninger og høyder. Varierer fra tørr ubunden snø til hardt vindpåvirket -- og alt i mellom. Tørr snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 44,5 cm P RG 1 mm D Gode bindinger innad i dette laget., 1 cm F-4F SH/DF 2 mm/1 mm D, 14 cm 1F RG/DF 1 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm K MF -6 °C @ 0 cm, -11,5 °C @ 10 cm, -12,4 °C @ 20 cm, -11,5 °C @ 30 cm, -9,7 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 278949

Salten / FAUSKE

Snø

02.12.2021 kl. 12:01

329 moh

Schoning (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Schoning Kommentar:  ca 10 meter sprekk, etter belastning

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

ObsID: 278946

Salten / FAUSKE

Snø

02.12.2021 kl. 11:06

361 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mykt og fersk flak på nedføyket nysnø, muligens kantkorn. Beskjeden forplantning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk på toppene. Snøen begynner å falle av trærne i lavere terreng.

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 278938

Salten / FAUSKE

Snø

01.12.2021 kl. 12:30

738 moh

Schoning (Ukjent)

Vær

-17 °C 1 m/s

Tester

LBT@30cmQ3 Brudd på slag 16, 30 cm fra toppen på svakt lag av nysnø.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Sørøst-vendt heng

ObsID: 278826

Salten / FAUSKE

Snø

30.11.2021 kl. 13:27

455 moh

FAA@Forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FAA@Forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FAA@Forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FAA@Forsvaret

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C fra S ↑ 70% skyer Vindstille opp til ca 400moh, deretter litt trekk fra SØR. Ca 2-3ms

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen virker stabil og fin i slake heng. Siden det er lite snø i terrenget, så er bekkedaler og raviner mer utsatt. Flere terrengfeller enn vanlig er observert på turen. 20cm ubundet nysnø stortsett i dette området.

Notater

Snødypde og type på merket sted i kartet 10cm nysnø ubundet 55cm fokksnø RG Tynt lag med icecrust 25cm snølag, sjekket ikke type. Totalt 90cm

ObsID: 278703

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org