Snøskredvarsel for Salten fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata kan gi våte skred og skavelbrudd. Vinterlige forhold i høyden med tilstedeværelse av vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med solinnstråling kan føre til våte løssnøskred i bratte solsider. Våte flakskred og skavelbrudd kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye sola får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola gjennom døgnet. Selv om det nå er seint på sesongen, er det fortsatt vinterlig lagdeling i fjellet. Under snøen som kom forrige uke, kan det finnes et vedvarende svakt lag i overgangen mellom gammel skare og fokksnø. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er noe usikkert, men der laget finnes, tar stabiliseringsprosessen lang tid.
Snøoverflaten har store variasjoner avhengig av høyde, himmelretning og tid på døgnet. Over ca. 500 moh er snødekket tørrere og fokksnø preger overflaten, mens i solsider kan overflaten være mer solpåvirket. Vestre del av regionen fikk mer snø forrige uke enn indre strøk.
I høyden er det er observert kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø fra forrige uke. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. Hvor dette laget er begravd, og fortsatt intakt, kan variere med himmelretning og høyde. I høyfjellet over 800moh kan det fortsatt være vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Over skoggrense er den gamle snøpakken i S og V smelteomvandlet og frosset opp til fjelltopphøyde. I Ø og N er det bare deler av den gamle snøpakken som er smelteomvandlet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-16 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-17 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / SØRFOLD

Snø

06.05.2021 kl. 11:53

226 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tuh@nve
ObsID: 271420

Salten / FAUSKE

Snø

05.05.2021 kl. 07:11

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kald natt. Skyfritt.

Snødekke

ObsID: 271293

Salten / FAUSKE

Snø

04.05.2021 kl. 11:36

644 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 8 m/s fra SV ↗ 70% skyer Under 500 moh ca. 4 m/s. Vinden økte utøver turen, som mestca. 10 m/s. Nesten klart ved turstart, lette skyer kommer inn utøver dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt. Begrenset mengd snø for vindtransport. Varslet faregrad er riktig Oppleves som noe høy, kantkorn lagret er ikke observert i høyden rundt 600 moh trolig må man høyere. Tror ikke vindøkningen gir en spesielt høyere skredfare da mengden snø tilgjengelig for vindtransport er relativt liten.

Tester

LBT@33cmQ2 Middels kraft for brudd. Fokksnøen har begynne å stabilisere seg, ved utgraving bildes noe flak, disse er relativt ustabile men prosessen er på gang.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Delvis lett snøfokk over 500 moh. Spår fra antatt igår er delvis nedføket. Overflaten er ikke påvirke av sola over 400 moh, under er den noe slush i toppen. Ved fra 500 moh og oppover der overflaten noe hardare, vindpåvirket middels hard, fra 500-400 moh noe mykere, vindpåvirket myk. Ca. 50 cm snødybde i skogen. Ved gravepunkt over 2 meter.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Usikker på eksponeringen da kun undersøkt et heng på min tur. Men vurderer de som sannsynligvis med samme forhold i mange heng.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

8 cm 4F DF 1 mm D, 18 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm P RG 1 mm M, 8 cm K MFcr 1 mm D, 55 cm P MFcr 2 mm D -0,5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 271231

Salten / SALTDAL

Snø

04.05.2021 kl. 11:17

565 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fuktige begerkrystaller ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Tetthetsmåling
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøstasjonen på Storstilla ndf Balvatn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Begerkrystaller ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Våt løssnø Fuktig Hele snøpakken er fuktig, men fortsatt bærende pga tykke skarelag. Tydelig lag med begerkrystaller ved bakken.

Snøprofil

10 cm 4F DF M, 38 cm P MFcr M, 22 cm 1F RG M, 10 cm P MFcr M, 20 cm 1F MF M, 20 cm F+ DH M 275,08 kg/m³ (68,77 mm) @ 0 cm, 392,98 kg/m³ (98,24 mm) @ 25 cm, 373,33 kg/m³ (93,33 mm) @ 50 cm, 373,33 kg/m³ (93,33 mm) @ 75 cm, 180,98 kg/m³ (34,39 mm) @ 100 cm

ObsID: 271653

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org