Snøskredvarsel for Salten onsdag 05.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområde der det har samla seg fersk fokksnø. Fare for våte, naturlige utløste skred i bratte sider hvor sola får tak. Skavelbrekk kan forekomme

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind tirsdag kveld kan ha ført til snøtransport og dannelse av ustabile fokksnøflak. Det forventes mest snøtransport i de deler av regionen hvor det kom mest snø forrige uke. Fokksnøflak vil hovedsakelig finnes i vest- og nordvendt terreng i høyden, hvor snødekket er kaldere. Solinnstråling gjør at våte skred kan løsne av seg selv. Våte flakskred og skavelbrekk kan forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet på dagen. Mest utsatte himmelretninger følger sola gjennom døgnet. Det kan finnes et nyutviklet kantkornlag i overgangen mellom gammel skare og nyere snø. Enkelte steder kan det være mulig å påvirke dette laget av en enkelt skiløper. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli store. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av problemet i regionen.
Snøoverflaten har store variasjoner avhengig av høyder, himmelretning og tid på døgnet. Over ca. 600 moh finnes tørr, myk fokksnø, mens i solsider kan snødekket være mer preget av sol. Den gamle snødekket har blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger etter tidligere mildvær og regn høyt til fjells.
I høyden er det er observert kantkorn i overgangen mellom skare og nysnø. Dette ligger under snøen som kom forrige uke. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet over 800moh er det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Søndag gikk det et personutløst, middels stort skred ved Åselitindan. Sola har de siste dagene ført til litt skredaktivitet av våte løssnøskred i solsider.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-11 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-14 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

05.05.2021 kl. 07:11

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kald natt. Skyfritt.

Snødekke

ObsID: 271293

Salten / FAUSKE

Snø

04.05.2021 kl. 11:36

644 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt. Begrenset mengd snø for vindtransport. Varslet faregrad er riktig Oppleves som noe høy, kantkorn lagret er ikke observert i høyden rundt 600 moh trolig må man høyere. Tror ikke vindøkningen gir en spesielt høyere skredfare da mengden snø tilgjengelig for vindtransport er relativt liten.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@33cmQ2 Middels kraft for brudd. Fokksnøen har begynne å stabilisere seg, ved utgraving bildes noe flak, disse er relativt ustabile men prosessen er på gang.

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 8 m/s fra SV ↗ 70% skyer Under 500 moh ca. 4 m/s. Vinden økte utøver turen, som mestca. 10 m/s. Nesten klart ved turstart, lette skyer kommer inn utøver dagen.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Delvis lett snøfokk over 500 moh. Spår fra antatt igår er delvis nedføket. Overflaten er ikke påvirke av sola over 400 moh, under er den noe slush i toppen. Ved fra 500 moh og oppover der overflaten noe hardare, vindpåvirket middels hard, fra 500-400 moh noe mykere, vindpåvirket myk. Ca. 50 cm snødybde i skogen. Ved gravepunkt over 2 meter.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Usikker på eksponeringen da kun undersøkt et heng på min tur. Men vurderer de som sannsynligvis med samme forhold i mange heng.

Snøprofil

8 cm 4F DF 1 mm D, 18 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm P RG 1 mm M, 8 cm K MFcr 1 mm D, 55 cm P MFcr 2 mm D -0,5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 271231

Salten / SALTDAL

Snø

04.05.2021 kl. 11:17

565 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fuktige begerkrystaller ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Tetthetsmåling
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøstasjonen på Storstilla ndf Balvatn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Begerkrystaller ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Våt løssnø Fuktig Hele snøpakken er fuktig, men fortsatt bærende pga tykke skarelag. Tydelig lag med begerkrystaller ved bakken.

Snøprofil

10 cm 4F DF M, 38 cm P MFcr M, 22 cm 1F RG M, 10 cm P MFcr M, 20 cm 1F MF M, 20 cm F+ DH M 275,08 kg/m³ (68,77 mm) @ 0 cm, 392,98 kg/m³ (98,24 mm) @ 25 cm, 373,33 kg/m³ (93,33 mm) @ 50 cm, 373,33 kg/m³ (93,33 mm) @ 75 cm, 180,98 kg/m³ (34,39 mm) @ 100 cm

ObsID: 271653

Salten / FAUSKE

Snø

03.05.2021 kl. 12:48

933 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  De to lagene som går i brudd samtidig. Det øverste bruddet går primært i sprøhagl PPgp, det nederste i begynnende kantkorn RGxf.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begynnende kantkorn, RGxf.

Snøprofil

Rask spadeprøve i fokksnøen i sørhelning nær toppen av Kvalhornet, ca 950 moh. Bryter i nedføyket sprøhagl og begynnende kantkorn *over* skarelag ved moderat belastning. Q2.

ObsID: 271087

Salten / BODØ

Snø

03.05.2021 kl. 12:24

946 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, i N-vendt side på 950 m.o.h., nær toppen av Kvalhornet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn på begge sider av skarelag. Bruddet ved ECT følger primært i kantkorn under skaren, som er mer fasettert og utviklet enn kantkorn over skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn under skarelag som går i brudd på ECT.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn dypere i profilen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Bruddflaten etter ECT. Bruddet følger primært kantkorn under skare også stedvis i kantkorn over det samme skarelaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Spadetest. Brudd i kantkorn under skare etter moderat press, STM.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Ikke observert annen skredaktivitet enn slike små (str 1) løssnøskred i SØ- og Ø-vendte heng. Disse kan være fra i går. Også noen beskjedne skavlbrudd her og der.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke på rundt 600 m.o.h., rundt grensen mellom tørr snø og smeltefrys-dekke. Kistrandryggen i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Myk fokksnø ned fra Kvalhornet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begynnende lenker med fasetterte krystaller under skaren også under tregrensen, der snødekket er (svært) tynt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, Eitråskartind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mange lagdelinger i snøen nå, og store variasjoner i snøen mellom høyder, sol/skygge, natt/dag, lo/le. Kantkorn finnes i flere høyder og himmelretninger men er på denne turen ikke observert i kombinasjon med et spesielt ugunstig overliggende flak. Testene (i henholdsvis N- og S-vendte sider) viser grei stabilitet og ingen forplantning. Samtidig er det kaldt i høyfjellet -- kantkorn har gode kår og fokksnøen kan trenge litt mer tid på å stabilisere seg. En kald bris i høyfjellet bidrar til å dempe effekten fra solen og faren for våte skred over 600 m.o.h. Fokksnø avtar som skredproblem. Kantkorn har en god natt i vente, med forventet kulde og klarvær. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN22@36cmQ2 God Bruddflaten går gjennom kantkornlagene på begge sidene av skaren, men primært i kantkorn under skare.

Vær

Ikke nedbør -6,3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Delvis skyet. Kaldt vinddrag i høyden, men glimtvis godt og varmt når solen dukker frem i kombinasjon med le.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Myk og tørr fokksnø over ca. 600 m.o.h., stedvis hard is/skare. Under 600 m.o.h. et aktivt smeltefrys-dekke som varierer gjennom døgnet. Hardt på morgenen, mykt og fuktig+ midt på dagen. Smeltefrys-såle på alle høyder. Relativt lite snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S

Snøprofil

1 cm F-4F DF/SH 2 mm D, 16 cm 4F/4F- RG 2 mm D, 8 cm 1F+ RG 2 mm D, 1,5 cm I IF, 6 cm P MF D, 1,5 cm 4F-1F FCxr 2 mm D, 1 cm I MFcr, 2 cm F FC 2 mm D, 20 cm P-K MF D, 3 cm F-4F FC 2 mm D, 4 cm K MF D, 2 cm I IF, 44 cm K MF, 10 cm K-I MF -5,6 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 70 cm, -2,3 °C @ 90 cm, -1,7 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravepunkt forsøkt etablert i nordvendt terreng i høyfjellet, med både tynt snødekke og fersk(ere) fokksnø. 120 cm ble det tynneste jeg fant på denne høyden. Separat gravepunkt på samme høyde, men i sørvendt terreng, se egen registrering.

ObsID: 271080

Salten / FAUSKE

Snø

03.05.2021 kl. 11:17

963 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps

Snødekke

Snødekke på omkringliggende fjell. Observert fra Kvalhornet,

ObsID: 271069

Salten / BODØ

Snø

02.05.2021 kl. 15:49

625 moh

Politiops (Ukjent)

Skredhendelse

2. mai 15:49 Skredet startet på 889 moh

ObsID: 270969

Salten / BODØ

Snø

02.05.2021 kl. 15:13

987 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  André@obskorps

Skredhendelse

2. mai 15:13 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 10 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Raketten Skuff eller flakskred. Løsnet med skicutt ca 10m.

Ulykke/hendelse

Muling kneskade i møte med sluff Snø Annet Topptur

ObsID: 270960

Salten / BODØ

Snø

02.05.2021 kl. 15:00

986 moh

Hilmo (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hilmo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hilmo

Ulykke/hendelse

Utløst av skikjører. Svært lite vindpåvirket nysnø, dårlig bundet til skarelag. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

2. mai 15:47 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 984 moh og sluttet på 834 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy og 40 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 270998

Salten / FAUSKE

Snø

02.05.2021 kl. 07:51

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Valnesfjord nå. Flere cm med nysnø også ved havnivå.

Faretegn

Rask temperaturstigning Særlig aktuelt der solen titter frem og tar tak.

Stort snøfall Bare 10 cm ved havnivå i løpet av natten, antagelig mer i fjellet.

Vær

ObsID: 270892

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org