Snøskredvarsel for Salten lørdag 01.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold pga. snøbyger og vind. Vær varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt bygevær kan føre til at det kan raskt bygger seg opp ustabile fokksnøflak i høyden. Det ventes store lokale variasjoner i skredfaren på grunn av ulike mengde nedbør i forskjellige deler av regionen. Der hvor det kommer mest nedbør og vind vil det trolig dannes ustabile fokksnøflak, mens områder uten fersk fokksnø beregnes som generelt stabile. Gunstige temperaturer gjør at fokksnøen trolig vil stabilisere seg raskt.
Bygevær de siste dagene har gitt store lokale variasjoner i nedbørsmengde. Enkelte steder består overflaten av smelteomvandlet snø, mens andre steder ligger det >20cm myk fokksnø på eldre skare. Tidligere i april var det vært plussgrader og regn høyt til fjells.
Det finnes observasjoner på kantkorn i snødekket i høyden. Det ligger godt beskyttet av opptil flere lag med is og vil være svært vanskelig å påvirke, men det kan aktiveres ut på våren når/hvis det blir varmere og bindingene i de overliggende lagene svekkes.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

28.04.2021 kl. 19:13

493 moh

mortenh@obskorps (*****)

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 270483

Salten / FAUSKE

Snø

28.04.2021 kl. 07:39

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Litt nysnø også ved havnivå.

Snødekke

ObsID: 270421

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org