Snøskredvarsel for Salten mandag 26.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Der snøbygene treffer kan det være ustabile fokksnøflak. Vær varsom.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av nysnø i byger og vind ventes å gi lokalt ustabile forhold. Det vil trolig være variasjoner i hvor mye og hvor det kommer nedbør. Skulle sola titte frem kan det gå enkelte små våte løssnøskred. De gamle vedvarende svake lagene ventes nå å være inaktive.
Det har kommet et lite påfyll med nysnø de siste dagene, snøoverflaten består generelt av 5-15 cm myk nysnø på eldre skare. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger.
Det finnes observasjoner på kantkorn høyt i snødekket under skarelag på Kistrandtind. Disse antas være bedre bevart etter mildværet i nordlige heng. Observasjoner mangler, men det antas å finnes dype svake lag i snødekket høyt til fjells i indre strøk.
Det er observert glidesprekker etter mildværet i midten av april.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokale variasjoner i nedbørmengde og vind ifm. snøbyger.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokale variasjoner i nedbørmengde og vind ifm. snøbyger.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

26.04.2021 kl. 10:32

554 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ca 10 cm fokksnø. God binding til smelteomvandlet underlag. SØ helling på ca 600 moh.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Lille blokktesten skaper brudd i nedføyket lag med nysnø. Må påvirke blokken med stor kraft. Q3 brudd.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde fra 400 moh. SØ helling
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde fra 500 moh. SØ helling
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot Eitråskardtind.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot nø. Blåfjellet. Overskyet, men med gløtt av opplett og godt kjørelys.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot vest. Kvalhornet i hø kant.

Tester

LBT@5cmQ3 Stor kraft må til. Fokksnøen fremstår som stabil.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Snødekket er generelt hardt smelteomvandlet med ca 1 cm ny snø. Det finnes fokksnø i noen heng (ø-s), men i beskjedene mengder. Fokksnøen binder godt til gammelt underlag. Innad i fokksnøen finnes nedføyket løs snø, men det skal mye til for å skape brudd. Ref lille blokk test.

Vær

Ikke nedbør -2,8 °C 3 m/s fra N ↓ 90% skyer Stille i fjellet. Noen få snøfjon i korte byger. Kun et par minusgrader på 750 moh. Varierende sikt på de høyeste toppene. Glimt av blå himmel.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekket er generelt homogent smelteomvandlet. Lite vindtransportert snø.

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 500 moh Det er i observasjonsområdet lite fokksnø. Det som er fremstår som godt stabilisert. Små skred kan løses ut i enkelte heng.

Skredfarevurdering

1 Liten I observasjonsområdet vurderes skredfaren som lav (FG1). Snødekket fremstår som stabilt smelteomvandlet og det er lite fokksnø i området. Temperaturen er relativt lav så problematikk i forhold til varme (solpåvirkning og/eller temperatur) gjelder i liten grad pr nå. Lite/ingen nedbør i sikte og fortsatt lave temperaturer vil gjøre at forholdene i fjellet holder seg stabilt. Solen kan påvirke snødekket i bratte solvendte (sø-v) heng, men kald vind fra nord vil nok holde snødekket kaldt enda en stund. Skarejern kan være lurt på endel turer. Varslet faregrad er for høy Min observasjon og foreslåtte FG knytter seg til omr Valnesfjord og kystnære fjell.

ObsID: 270236

Salten / SØRFOLD

Snø

24.04.2021 kl. 15:23

650 moh

Emil-andré (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emil-andré
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emil-andré

Vær

Snø 1 °C Overskyet delvis sol

Skredhendelse

24. apr 13:23 (+02:00) Glideskred 3 - Store Skredet startet på 682 moh og sluttet på 682 moh

Ulykke/hendelse

Skredtidspunkt er ca observasjon Snø

ObsID: 270043

Salten / FAUSKE

Snø

23.04.2021 kl. 11:18

722 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Sør helling ca 750 moh Nordre Nattmålstuva.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm 4F RG D, 25 cm P MF D, 15 cm 1F MF W, 60 cm P RG M -3,1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm

ObsID: 269901

Salten / FAUSKE

Snø

23.04.2021 kl. 11:05

743 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Profilgrop i nordhelling på 750 meter. Tørr snø hele veien.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Løse våtsnø skred i bratte solpåvirkede sider.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Øst flanken på Eitråskardtind skinner blålig og vitner om hard smelteoverflate.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Profilgrop i sørhelling. Tørr snø øverste 25 cm. Så et parti med fuktig/våt snø som går over til fuktig snø lenger ned.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Kantkorn under skare, men godt beskyttet av solid skarelag med et 10 cm tykt MF over det igjen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Kantkorn u skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God Det øverste laget (10 cm)er hardt smelte/frys med et underliggende skarelag (2-3 cm). Under skarelaget er det kantkorn, men ikke mulig å påvirke.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Snødekket er generelt hardt. Kjølig vind fra nord gjør at overflaten holder seg kald og hard (snelte/frys overflate). Innslag av fokksnø i øst og sør hellinger, men i beskjedent omfang. Kan gi litt ok styresnø i flekkene, men ikke noe reelt skredproblem. Under 400 meter er luft tempen høyere og når solen titter frem er det nok til å myke opp snødekket i solhengene.

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 8 m/s fra N ↓ 60% skyer Solen titter frem i kortere perioder. Nok til å påvirke snødekket under 400 meter. Over dette er det fortsatt kaldt og den kjølige nordavinden gjør at snødekket holder seg hardt også i solvendt terreng. Solen er ikke fremme lenge nok til å skape varme over 400 meter.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. Snødekket fremstår hardt og solid over det meste. Unntak er Solpåvirkning i de bratteste hellingene og mest under 400 meter.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter N, NØ, Ø, NV over 500 moh Kantkornlaget finnes i nordlig sektor og er godt beskyttet under et solid skarelag. Finner ikke dette i sør helling samme høyde.

Skredfarevurdering

2 Moderat I observert omr finner jeg kantkorn under skarelag i nord helling (finner ikke dette i sør helling). Skarelaget er solid og det må stor tilleggsbelastning for å skape brudd i dette. Fokksnø er det lite av og da bare i noen få heng/lommer. Snødekket fremstår solid. Solen kan i bratte heng svekke snødekket, men nå og de nærmeste dagene er det kaldt i fjellet og solen tar ikke hardt over 500 meter. Varslet faregrad er riktig Det er fristende å si FG1 for observert område, men for regionen er FG2 det riktige.

Snøprofil

10 cm P MF D, 3 cm I IF, 3 cm 1F FC 1 mm D, 37 cm K MF D -3,5 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm Ca 50 cm ned i snødekket treffer jeg på is.

ObsID: 269900

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org