Snøskredvarsel for Salten søndag 25.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Vedvarende svake lag finnes i snødekket og kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket oppleves generelt sett som stabilt. Men tilstedeværelse av vedvarende svake lag opprettholder skredfaren. Det er få faretegn, men om et skred løses ut kan det bli stort. Bygevær gjør at det i enkelte områder kan ha dannet seg ustabile fokksnøflak. Hvis sola kikker frem og får tak i bratte heng kan det gå enkelte våte løssnøskred fra steiner og klipper.
Det har kommet et lite påfyll med nysnø de siste dagene, snøoverflaten består generelt av 5-15 cm myk nysnø på eldre skare. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger.
Det finnes observasjoner på kantkorn høyt i snødekket under skarelag på Kistrandtind. Disse antas være bedre bevart etter mildværet i nordlige heng. Observasjoner mangler, men det antas å finnes dype svake lag i snødekket høyt til fjells i indre strøk.
Det er observert glidesprekker etter mildværet i midten av april.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokale variasjoner i nedbørmengde og vind ifm. snøbyger.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / SØRFOLD

Snø

24.04.2021 kl. 15:23

650 moh

Emil-andré (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emil-andré
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emil-andré

Ulykke/hendelse

Skredtidspunkt er ca observasjon Snø

Vær

Snø 1 °C Overskyet delvis sol

Skredhendelse

24. apr 13:23 Glideskred 3 - Store Skredet startet på 682 moh og sluttet på 682 moh

ObsID: 270043

Salten / FAUSKE

Snø

23.04.2021 kl. 11:18

722 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Sør helling ca 750 moh Nordre Nattmålstuva.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm 4F RG D, 25 cm P MF D, 15 cm 1F MF W, 60 cm P RG M -3,1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm

ObsID: 269901

Salten / FAUSKE

Snø

23.04.2021 kl. 11:05

743 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Profilgrop i nordhelling på 750 meter. Tørr snø hele veien.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Løse våtsnø skred i bratte solpåvirkede sider.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Øst flanken på Eitråskardtind skinner blålig og vitner om hard smelteoverflate.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Profilgrop i sørhelling. Tørr snø øverste 25 cm. Så et parti med fuktig/våt snø som går over til fuktig snø lenger ned.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Kantkorn under skare, men godt beskyttet av solid skarelag med et 10 cm tykt MF over det igjen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Kantkorn u skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God Det øverste laget (10 cm)er hardt smelte/frys med et underliggende skarelag (2-3 cm). Under skarelaget er det kantkorn, men ikke mulig å påvirke.

Skredfarevurdering

2 Moderat I observert omr finner jeg kantkorn under skarelag i nord helling (finner ikke dette i sør helling). Skarelaget er solid og det må stor tilleggsbelastning for å skape brudd i dette. Fokksnø er det lite av og da bare i noen få heng/lommer. Snødekket fremstår solid. Solen kan i bratte heng svekke snødekket, men nå og de nærmeste dagene er det kaldt i fjellet og solen tar ikke hardt over 500 meter. Varslet faregrad er riktig Det er fristende å si FG1 for observert område, men for regionen er FG2 det riktige.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter N, NØ, Ø, NV over 500 moh Kantkornlaget finnes i nordlig sektor og er godt beskyttet under et solid skarelag. Finner ikke dette i sør helling samme høyde.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Snødekket er generelt hardt. Kjølig vind fra nord gjør at overflaten holder seg kald og hard (snelte/frys overflate). Innslag av fokksnø i øst og sør hellinger, men i beskjedent omfang. Kan gi litt ok styresnø i flekkene, men ikke noe reelt skredproblem. Under 400 meter er luft tempen høyere og når solen titter frem er det nok til å myke opp snødekket i solhengene.

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 8 m/s fra N ↓ 60% skyer Solen titter frem i kortere perioder. Nok til å påvirke snødekket under 400 meter. Over dette er det fortsatt kaldt og den kjølige nordavinden gjør at snødekket holder seg hardt også i solvendt terreng. Solen er ikke fremme lenge nok til å skape varme over 400 meter.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. Snødekket fremstår hardt og solid over det meste. Unntak er Solpåvirkning i de bratteste hellingene og mest under 400 meter.

Snøprofil

10 cm P MF D, 3 cm I IF, 3 cm 1F FC 1 mm D, 37 cm K MF D -3,5 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm Ca 50 cm ned i snødekket treffer jeg på is.

ObsID: 269900

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org