Snøskredvarsel for Salten lørdag 24.04.2021

2
Moderat
Publisert:

I de mest snøsamlende formasjonene er det lett å løse ut fokksnøflak. Høyt til fjells kan det og finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Små byger kan gi noe pålagring i de mest snøsamlende formasjonene. Særlig utsatte er inngangen til bratte renner og heng i sydøstlig sektor. Hvis sola kikker frem og får tak i bratte heng kan det gå enkelte våte løssnøskred fra steiner og klipper. Selv små skred kan få store konsekvenser i eksponert terreng. Det er stor usikkerhet knuttet til vedvarende svake lag høyt i snødekket. De er generelt vanskelig å påvirke etter mildværet, men i nordvendt terreng er det mulig at det er lettere å løse ut skred på disse lagene.
Det har kommet et lite påfyll med nysnø de siste dagene, snøoverflaten består generelt av 5-15 cm myk nysnø på eldre skare. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. Over skoggrensen er det gamle snødekket solpåvirket opp til ca. 1000 moh., mens det i skyggesider kan være vintersnø ned til ca. 500 moh.
Det finnes observasjoner på kantkorn høyt i snødekket under skarelag på Kistrandtind. Disse antas være bedre bevart etter mildværet i nordlige heng. Observasjoner mangler, men det antas finnes dype svake lag i snødekket høyt til fjells i indre strøk.
Det er observert glidesprekker etter mildværet i midten av april.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / SØRFOLD

Snø

24.04.2021 kl. 15:23

650 moh

Emil-andré (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emil-andré
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emil-andré

Vær

Snø 1 °C Overskyet delvis sol

Skredhendelse

24. apr 13:23 Glideskred 3 - Store Skredet startet på 682 moh og sluttet på 682 moh

Ulykke/hendelse

Skredtidspunkt er ca observasjon Snø

ObsID: 270043

Salten / FAUSKE

Snø

23.04.2021 kl. 11:18

722 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Sør helling ca 750 moh Nordre Nattmålstuva.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm 4F RG D, 25 cm P MF D, 15 cm 1F MF W, 60 cm P RG M -3,1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm

ObsID: 269901

Salten / FAUSKE

Snø

23.04.2021 kl. 11:05

743 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Profilgrop i nordhelling på 750 meter. Tørr snø hele veien.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Løse våtsnø skred i bratte solpåvirkede sider.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Øst flanken på Eitråskardtind skinner blålig og vitner om hard smelteoverflate.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Profilgrop i sørhelling. Tørr snø øverste 25 cm. Så et parti med fuktig/våt snø som går over til fuktig snø lenger ned.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Kantkorn under skare, men godt beskyttet av solid skarelag med et 10 cm tykt MF over det igjen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Kantkorn u skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat I observert omr finner jeg kantkorn under skarelag i nord helling (finner ikke dette i sør helling). Skarelaget er solid og det må stor tilleggsbelastning for å skape brudd i dette. Fokksnø er det lite av og da bare i noen få heng/lommer. Snødekket fremstår solid. Solen kan i bratte heng svekke snødekket, men nå og de nærmeste dagene er det kaldt i fjellet og solen tar ikke hardt over 500 meter. Varslet faregrad er riktig Det er fristende å si FG1 for observert område, men for regionen er FG2 det riktige.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter N, NØ, Ø, NV over 500 moh Kantkornlaget finnes i nordlig sektor og er godt beskyttet under et solid skarelag. Finner ikke dette i sør helling samme høyde.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. Snødekket fremstår hardt og solid over det meste. Unntak er Solpåvirkning i de bratteste hellingene og mest under 400 meter.

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 8 m/s fra N ↓ 60% skyer Solen titter frem i kortere perioder. Nok til å påvirke snødekket under 400 meter. Over dette er det fortsatt kaldt og den kjølige nordavinden gjør at snødekket holder seg hardt også i solvendt terreng. Solen er ikke fremme lenge nok til å skape varme over 400 meter.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Snødekket er generelt hardt. Kjølig vind fra nord gjør at overflaten holder seg kald og hard (snelte/frys overflate). Innslag av fokksnø i øst og sør hellinger, men i beskjedent omfang. Kan gi litt ok styresnø i flekkene, men ikke noe reelt skredproblem. Under 400 meter er luft tempen høyere og når solen titter frem er det nok til å myke opp snødekket i solhengene.

Tester

CTN God Det øverste laget (10 cm)er hardt smelte/frys med et underliggende skarelag (2-3 cm). Under skarelaget er det kantkorn, men ikke mulig å påvirke.

Snøprofil

10 cm P MF D, 3 cm I IF, 3 cm 1F FC 1 mm D, 37 cm K MF D -3,5 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm Ca 50 cm ned i snødekket treffer jeg på is.

ObsID: 269900

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org