Snøskredvarsel for Salten onsdag 14.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økt skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og vind gir ustabil fokksnø i leheng mot nordøst. For en skiløper kan det være lett å løse ut skred. Indre deler av regionen får mest nedbør og skredfaren vil være størst der. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn under skare. Det er usikkert i hvor store deler av regionen dette finnes. Vær oppmerksom der faretegn som feks drønn i snøen indikerer at det svake laget er lett å påvirke. I bratte hellinger med sterk solinnstråling kan det løsne våte løssnøskred.
I løpet av den siste uken har det kommet mye nysnø, og tidvis kraftig vind har ført til stor snøtransport. I leområder ligger det myke og hardere flak av fokksnø, mens det i skjermede formasjoner fremdeles kan finnes litt ubunden/lett bunden snø. På vindutsatte steder er det avblåst ned til gammel fokksnø og skare.
Observasjoner fra Kistrandtind mandag viser at det ligger et svakt lag av kantkorn under skarelag høyt i snødekket. Drønn i snøen indikerer at det svake laget kan påvirkes.
Søndag løsnet det et skred naturlig øst for Kistrandtind. Mandag løsnet det mange små våte løssnøskred i sol og klarvær.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-19 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

13.04.2021 kl. 11:10

698 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Blåfjellet til høyre i bildet. Eiteråskartind helt til venstre.

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø Flere løssnøskred i østsiden av Blåfjellet ned mot Olånsådalen, sannsynligvis løsnet ila siste døgnet pga solpåvirkning. Flere liknende skred i fjellene omkring i ø,sø og s retning.

ObsID: 267351

Salten / FAUSKE

Snø

13.04.2021 kl. 11:07

546 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@60cmQ2 Middels til stor kraft. Brudd ved noe hagel i fokksnøen, dårlig binding i fokksnøen.

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snøen blir fuktigere utøver dagen når sola ligger på. Typisk vår snø, noe tørr snø i høyden som blir påvirket underdagen når sola står på og fryser på natten.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

2 cm F PP 1 mm M, 3 cm 1F MFcr 1 mm M, 17 cm 4F RG 1 mm D, 26 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm P MFcr 1 mm D, 30 cm P MF 1 mm D, 10 cm K MFcr/PPco M, 5 cm I MFcr 1 mm M -1,8 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 90 cm

Vær

Ikke nedbør 1,6 °C 0 m/s 10% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile vår forholdene. Det ventes noe nederbørd og vind, finns en del tilgjengelig snø for transport. Faren øker der vinden legger ifra seg snø. Varslet faregrad er riktig Stemmer godt med de jeg observert idag.

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 267281

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

13.04.2021 kl. 07:24

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 0 °C -Fauske (100moh) kl 07:24

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

ObsID: 267228

Salten / Eiteråga

Snø

12.04.2021 kl. 14:34

552 moh

Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Steinar
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Steinar
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Steinar

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng Flere naturlig utløste skred i heng og under skavler. Ett mindre skred utløst av skikjører. Solpåvirket, våt, tyngre snø også i høyden.

ObsID: 267192

Salten / FAUSKE

Snø

12.04.2021 kl. 14:03

960 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, 960 m.o.h., nær toppen av Kistrandtind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Innsynking på høyfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Innsynking ved tregrensen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd i avrundede kantkorn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kvalhornet sett fra Kistrandryggen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Stedvis mye vindtransportert snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt mot V. Kistrandtind og Mjønestindan i forgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt mot N.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunk, 960 m.o.h.

Tester

ECTP7@10cmQ1 Middels

Snødekke

Fuktige (M) og myke flak til godt over tregrensen, derfra fastere og tørre flak (D). Innsynking med ski hele veien fra havnivå til 1000 m.o.h., rundt 10 cm i skogen og knappe 5 cm på høyfjellet. Skavler og store dyner med et par dager gammel vindtransportert snø i SØ-helninger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Faretegn

Drønn i snøen Ett drønn, 775 m.o.h., se egen registrering.

Snøprofil

1 cm F PPgp/PP 3 mm D, 6 cm 1F-P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm F-4F FCxr 1 mm D Vanskelig å avgjøre om det er fasetterte avrundede partikler (RGxf) eller avrundede fasetterte partikler (FCxr). , 4 cm I MF, 15 cm P RG 1 mm D, 15 cm K MF Hardt lag videre ned. Snødekket totalt 100 cm på gravepunkt. -4,8 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snødekket 100 cm på gravepunkt. Valgte punkt med tynt snødekke og tynt overliggende fokksnø for å se etter kantkorn under skare. Nederste halvdel hard/isete og ble ikke gravd frem.

Vær

Ikke nedbør -6,3 °C 4 m/s fra SV ↗ 40% skyer Enkelte byger på formiddagen, etterhvert bare delvis skyer og en god del sol. Store variasjoner i temperatur, se registreringer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn under skare er tilbake som uttalt skredproblem. Krystallene også ved 1000 m.o.h. er riktignok avrundede, men laget kan påvirkes der det overliggende flaket er mykt og/eller tynt. Skavler og store ansamlinger med fokksnø særlig i SØ-helninger, men fokksnøen i seg selv virker relativt stabil. Solen tar tidvis godt i bratte og solvendte heng og kan gi våte skred. Store temperaturforskjeller i ulike høyder. Mildværet vil bryte ned svake lag der dette er gjeldende, men i høyfjellet og i sider som ikke eksponeres for solstråling vil svake lag kunne vedvare. Mildt vær gjør at skredproblemene avtar og vi er tilbake på FG2.

ObsID: 267171

Salten / BODØ

Snø

12.04.2021 kl. 13:34

961 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt mot nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt mot vest, Kistrandtind og Mjønestindan i forgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt mot øst. Eitråskartind og Kvalhornet.

Snødekke

ObsID: 267155

Salten / FAUSKE

Snø

12.04.2021 kl. 12:58

774 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  RGxr under skare. Flak med fokksnø oppå.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 267140

Salten / BODØ

Snø

12.04.2021 kl. 12:27

911 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Bilde tatt fra Yttertind mot nord. Fra venstre: Heggmotind, Storvikfjellet, Ånsvikfjellet, Småtindan, Breiviktind.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra NØ ↙ 30% skyer Delvis skyer som ligger på ca 1000moh. Solen varmer og flere små solskred kan ses i fjellsidene mot sør.

ObsID: 267137

Salten / FAUSKE

Snø

12.04.2021 kl. 11:53

364 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gårsdagens skred i IS1, Kistrandryggen. Større enn antatt, mulig størrelse 2.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Våte skred i bratt solvendt terreng.
ObsID: 267123

Salten / FAUSKE

Snø

12.04.2021 kl. 11:13

317 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, drøye 300 m.o.h. på Kistrandryggen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Her går bruddet under ECT.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Bruddflaten etter ECT (til høyre). Overliggende flak deler seg når det løftes vekk langs et lag med sprøhagl (til venstre).

Tester

ECTP5@38cmQ1 Dårlig

Skredfarevurdering

Se egen oppsummerende observasjon.

Snøprofil

3 cm F PPgp 3 mm M, 12 cm F-4F/4F DF 2 mm M, 20 cm 1F DF/RG 2 mm M, 0,5 cm K MF, 3,5 cm 4F FCxr 2 mm Vanskelig å avgjøre om oppbyggende (RGfc) eller nedbrutt (FCxr)., 11 cm K MF, 15 cm 1F MF M, 20 cm 4F MF M-W, 35 cm 1F MF M-W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravepunkt omtrent på høyde med flakskred som løsnet i går i IS1. Gravepunkt noen hundre meter lenger øst.

ObsID: 267119

Salten / BODØ

Snø

12.04.2021 kl. 11:04

281 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noen vindskavler etter siste dagers vind i fjellet kan ses på bilder. Skavlene vender mot sø.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s 60% skyer Ila siste 30 min har skydekket brutt opp og sola varmer godt.

ObsID: 267113

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 10:40

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 3 °C -Fauske (100moh) kl 10:17

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

ObsID: 267106

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

12.04.2021 kl. 10:17

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

ObsID: 267100

Salten / FAUSKE

Snø

11.04.2021 kl. 19:40

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Skred, Kistrandryggen. Naturlig utløst? Observert fra Valnesfjord mellom to byger. Vanskelig å tidfeste. Flakskred, mulig størrelse 2.
ObsID: 266993

Salten / FAUSKE

Snø

11.04.2021 kl. 18:32

430 moh

Bjørn-Hallvard (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn-Hallvard

Notater

ObsID: 266980

Salten / FAUSKE

Snø

11.04.2021 kl. 18:27

365 moh

Bjørn-Hallvard (Ukjent)

Skredhendelse

11. apr 18:28 (+02:00) 2 - Middels Leområder

ObsID: 266979

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

11.04.2021 kl. 13:34

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

ObsID: 266923

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org