Snøskredvarsel for Salten onsdag 07.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Enkelte steder kan det løses ut svært store skred i høyfjellet på grunn av nedføyket kantkorn eller rim.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind fra NV, senere V vil fortsette å laste fersk fokksnø inn i leheng, men i noe mindre omfang. Det kan fortsatt være lett for en enkelt skiløper å løse ut middels store skred i noen heng. Eldre fokksnø ventes å stabiliseres ganske raskt. Enkelte steder høyt til fjells og i indre strøk kan vedvarende svake lag gi svært store skred. Det skal generelt mye til for å påvirke de svake lagene.
I høyfjellet har det vært stor pålagring av fokksnø de siste dagene. Særlig leområdene mot øst har mye snø. Snøoverflaten vil mange steder bestå av fokksnø av varierende hardhet, men også løs snø i områder der vinden ikke har tatt. Under skoggrensen er det sparsomt med snø for årstiden og det meste er grovkornet våt snø.
Høyt til fjells og i indre strøk over 800-1000 moh kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn eller nedføyket rim. Men det er få bekreftende observasjoner på dette.
Mandag ble det meldt om et stort naturlig utløst skred i østvendt heng på Korsviktinden. Løsnetidspunkt noe usikkert.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

07.04.2021 kl. 14:04

388 moh

Emil Bakken (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Emil Bakken Kommentar:  Skytende sprekk på 10 meter + drønn i 30 graders sørlig helning. Fokket mye så sprekken tettet seg fort
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Emil Bakken
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Emil Bakken
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Emil Bakken

Tester

ECTP30@25cmQ2 Middels

Vær

Snø

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 266111

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

07.04.2021 kl. 08:33

318 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 266024

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

06.04.2021 kl. 12:37

318 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

ObsID: 265873

Salten / FAUSKE

Snø

06.04.2021 kl. 10:47

516 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tattmot øst (sørøst)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  På ca. 350 moh begynner de å strikke noe rundt skiene, bryter på ca. 3 cm der det er noe nedføket nysnø (som har delvis blitt rundet)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Det er også mulig å finne noe nysnøe kristaller i fokksnøen men ikke noe lag.

Vær

Ikke nedbør 0,4 °C 10 m/s fra NV ↘ 90% skyer Mye vind, nesten så at solen kommer igjennom skyene. Noe lett regn ved start tur og avslutt tur.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø har lagt seg i områder der vinden tar noe mindre. Noe flak danning i områder der fokksnøen har lagt seg.

Snødekke

115 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Ved ca 250 moh overgår snøen fra å hva fuktig til å bli mer torr..

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt. Fokksnøen vil stabilisere seg med tiden. Samtidig som de er meldt noen nederbørd i dagene som kommer samt at vinden står på, gir noe pålagring og kan gi ny snø for vindtransport men tror ikke skredfaren vil øke noe særlig på grunn av det. Varslet faregrad er for høy Fikk ikke mulighet å søke etter vedvarende svagt lag på grunn av vær. Skredproblem fokksnø stemmer godt overens med de jeg observert, men opplever at varslet faregrad 3 er noe høy.

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Delvis dårlig sikt

Notater

Ved rask stabilitet test så bryter de under skarelag på hagel. Skaret er ganske hard å kreves noe kraft for å ta seg igjennom de.

Snøprofil

7 cm 4F RG/PP 1 mm D, 7 cm K MFcr 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D, 60 cm 1F MF 2 mm M -0,8 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm I topp laget med rg er det mulig å finne nysnø kristaller en bit under overflaten men ikke mulig å finne igjen et lag med nedføket nysnø.

ObsID: 265855

Salten / FAUSKE

Snø

06.04.2021 kl. 09:52

535 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Testheng.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Vindtransport i fjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  SØ helling ca 20 grader bratt.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredhendelse

6. apr 09:03 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 544 moh og sluttet på 544 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 15 cm høy og 75 m bred bruddkant Brattheng Dette var et testheng og er kjent som et le-heng med sannsynlighet for skred. Bekreftet dagens forhold i fjellet. Lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Mulig størrelsen kan klassifisere som str 2.

Tester

ECTPV@20cmQ1 Dårlig Testen bekrefter forholdene som ble avdekket i testhenget i omtrent samme område. Nedføyket nysnølag. Dårlig binding.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 500 moh Det flyttes mye snø i fjellet over 500 meter. Mange heng vil få pålagring.

Vær

Ikke nedbør -0,1 °C 15 m/s fra N ↓ 90% skyer Rolige værforhold under 300 meter. Mildt og fuktig snø. Over 400 blåser det mer, fortsatt kram snø. Over 500 meter er det kraftig vind. Snøen er relativt tørr. Mildt. I vindkastene er det vanskelig å stå oppreist.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det blåser kraftig over 500 meter. Vind fra nordlig retning. Det ligger ca 10 cm snø tilgjengelig for transport. Muligens noe mer over 600 meter.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Den løse nysnøen ligger på et solid smeltelag. Ca 10 cm ny snø som er fuktig/kram opp til 400 meter. Kram/tørr over dette. Stort sett jevnt fordelt i fjellet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Jeg antar at problemet med vedvarende svake lag er lite tilstede generelt, men vi mangler observasjoner innland og høyt. Det preserende problemet akkurat nå er fokksnø. Mye vind i fjellet kommende døgn vil skape fare for ustabile fokksnølag i le-heng. Varslet faregrad er riktig Vedvarende svake lag problematikken kan skape usikkerhet. Det må kanskje settes inn et tiltak for å verifisere dette?

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Svært begrenset sikt i fjellet åpner ikke opp for slik informasjon. Nevnte testheng regner jeg ikke med.

Snøprofil

20 cm 4F- RG D-M, 3 cm F DF D, 15 cm P MF D -1 °C @ 0 cm, -1,1 °C @ 10 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm Gravepunkt på ca 550/600 meter i SØ helling ca 20 grader bratt.

ObsID: 265854

Salten / FAUSKE

Snø

05.04.2021 kl. 15:13

6 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jannicke@obskorps Kommentar:  Mot Mjønestindene og Kistrandryggen fra Valnesfjord kirke

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Fuktig Bygevær i dag. Nedbør som snø på havnivå

ObsID: 265689

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

05.04.2021 kl. 14:45

318 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Faretegn

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 265686

Salten / SØRFOLD

Snø

05.04.2021 kl. 13:23

1041 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Bruddkant ca. 1050 moh. Usikker tidspunkt, men bruddkant ser fersk ut. Ser ikke avsetninger.

ObsID: 265669

Salten / HAMARØY

Snø

05.04.2021 kl. 12:48

933 moh

Schoning (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Schoning

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 265707

Salten / BODØ

Snø

05.04.2021 kl. 12:46

15 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3 m/s fra SØ ↖ 40% skyer

Snødekke

5 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 265647

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

04.04.2021 kl. 08:21

318 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Bodø (100moh) kl 18:23

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom og værmelding. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 265459

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org