Snøskredvarsel for Salten fredag 02.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold pga. snøbyger og fokksnøflak i fjellet. Store lokale forskjeller ventes. Vedvarende svake lag gjør situasjonen ekstra utfordrende.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er mulig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygeværet fra nordvest fortsetter og skredfaren vil være knyttet til fersk fokksnø. Det vil trolig være store lokale forskjeller i nedbørmengdene. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. Fra tidligere er det et vedvarende svakt lag av enten kantkorn eller overflaterim. Utbredelsen av dette er litt usikker, men problemet går hånd i hånd med de ferske fokksnøflakene. Vær oppmerksom på drønnelyder fra snødekket. I lavlandet under nysnøgrensen vil skredfaren være lav.
Under skoggrensen er det sparsomt med snø for årstiden og det meste er grovkornet våt snø. I høyfjellet er det greit med snø, men noe ujevnt fordelt. Forrige ukes kraftige vinder har lagt opp store mengder fokksnø i leområder. Temperaturen svinger stadig opp og ned, og grensen for tørrsnø varierer veldig fra dag til dag.
Under den ferske fokksnøen er det et vedvarende svakt lag av enten kantkorn eller overflaterim. Laget kan påvirkes og har trolig vært medvirkende i flere naturlig utløste skred den siste tiden. Over 800 moh og i indre strøk, er det fremdeles intakte vedvarende svake lag dypt i snødekket. Men de er generelt veldig vanskelig å påvirke.
Det er kun flekkvis med snø i lavlandet.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

02.04.2021 kl. 11:36

585 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  SØ flankene under Nordre Nattmålstuva. Eksponerte rabber har tynt snødekke. I le heng og søkk finnes det endel snø, men lite for en normal vinter.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Trær viser tydelig tegn etter SV været dagen før. Fuktig nedbør i form av snø.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Sprøhagl
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 500 moh Det er generelt beskjedne snøtransporter i observert område, men enkelte heng kan ha større deponier. Relativt høye temperaturer i snødekket er gunstig for stabilisering.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer Bygevær med alt fra sol til tett sikt med vind og snøfokk i høyden. Relativt mildt vær.

Snødekke

Moderat snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er kram snø opp til ca 500 m. Over dette er snøen tørr på toppdekket. Under den nye snøen er det en fuktig snøpakke. Den nye snøen binder godt til gammel fuktig snø. Fortsatt relativt beskjedne snømengder i fjellet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket har oppnådd en solid og homogen "gammel" snø der mildvær tidligere i vinter har ødelagt svake lag. Melding for de neste dagene er relativt mye nedbør i form av snø over 400 m og mye vind. Skredfare knyttet til ustabil fokksnø vil gjøre enkelte heng utsatt. Varslet faregrad er riktig Det er i observasjonsområde Valnesfjord ikke vært registrert vedvarende svake lag siden det kraftige mildværet i februar.

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt mellom lange byger. Likevel ingen ny skredaktivitet i observasjondområdet eller nærliggende områder.

Tester

CTM12@20cmQ2 Middels Brudd i nedføyket lag med sprøhagl.

Snøprofil

10 cm F DF D, 60 cm 4F RG D, 4 cm F MF M, 26 cm 1F RG D, 10 cm F MF M, 15 cm P MF Snøprofil i SØ heng på ca 600 m. Ca 25 grader bratt.

ObsID: 265226

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

01.04.2021 kl. 09:43

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 265031

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

01.04.2021 kl. 09:43

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 265178

Salten / FAUSKE

Snø

31.03.2021 kl. 11:45

1 moh

Krille (**)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange små (fuktige?) løssnøskred (str 1) i fjellsiden fra Kistrandtind til Nordre Nattmålstuva, ca 5 st. Alle under 600moh. Et flakskred like under toppen av Kvalhornet også. Observert med kikkert fra andre siden vannet.

ObsID: 264895

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

31.03.2021 kl. 11:03

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264880

Salten / BODØ

Snø

30.03.2021 kl. 16:52

41 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Snøgrense lavere i terreng enn imorse. Anslått ca. 200-300 moh.

Vær

Ikke nedbør 5,6 °C 99% skyer

ObsID: 264789

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

30.03.2021 kl. 03:27

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264659

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org