Snøskredvarsel for Salten tirsdag 09.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. I høyden finnes også vedvarende svake lag som kan føre til store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra sørøst kan gi ferske fokksnøflak i heng mot NV. Flakene kan være lette å løse ut for en skiløper. Det kan også ligge fokksnøflak som enda ikke er stabile i andre himmelretninger, men i heng mot S-SØ-Ø er det trolig færre steder skiløpere kan påvirke fokksnøflakene. Situasjonen er kompleks, for i høyden kan det gå store skred på vedvarende svake lag. Disse er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der tidligere mildvær ikke ødela lagene. Nysnøen sist uke har ført til at de svake lagene ligger dypere i snødekket og generelt er vanskeligere å påvirke. Vær likevel oppmerksom i overganger mellom tynt og tykt snødekke.
De siste dagene har det kommet ca 50 cm nysnø. Under tregrensa ligger det ubundet eller lett vindpåvirket snø. Over tregrensa er snøen generelt mer vindpåvirket. Rygger og utsatte formasjoner kan være avblåst til mildværsskare. Mye vind fra NV har ført til at det ligger mest snø i østvendt terreng. En endring i vindretning mandag kan omfordele snøen. Det er fortsatt mindre snø enn normalt mange steder i regionen.
Et mildvær i slutten av februar ødela vedvarende svake lag opp til ca 800 moh. Værdata tilsier at vedvarende svake lag av kantkorn fortsatt er et skredproblem over denne høyden. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer.
Mandag formiddag var det overskyet, litt nedbør og rolige vindforhold i regionen.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

09.03.2021 kl. 15:11

949 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: OverflateRim

ObsID: 260208

Salten / FAUSKE

Snø

09.03.2021 kl. 13:15

918 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, 920 m.o.h.. Mjønestindan (Inner- og Midtitind) i bakgrunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn (FC) under skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Klargjort for ECT. Ingen brudd under testen.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøfokk på toppen av Kistrandtind. Mjønestinden (Inner- og Midtitind) i bakgrunnen. Fint vær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  900 høydemeter med dette.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller (DH) under skare/ved bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fortsatt tørt, men i slike heng kan solen komme til å påvirke snødekket i løpet av tidlig ettermiddag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøfokk og myke fokksnøflak på selve toppen av Kistrandtind, ellers tørr løssnø.
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøfokk på toppen av Kistrandtind. Fint vær.
Bilde Av Vær
Bilde 10 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøfokk på eksponert rygg mot toppen av Kistrandtind.

Skredfarevurdering

Stort sett stabile forhold, men ferske og myke fokksnøflak dannes raskt når vinden tar seg opp. Finner igjen vedvarende svake lag under skare nær bakken på gravepunkt 920 m.o.h., men også her ligger de under faste MF-lag og er følgelig vanskelig å påvirke. Mye løs snø tilgjengelig for vindtransport. Ingen fokk med vind på 6-8 m/s, men med kuling eller mer, vil fokksnø raskt kunne bli et betydelig skredproblem. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 400 moh Potensielt mye snø kan flytte på seg om vinden tar seg opp. Rundt toppen av Kistrandtind (979 m.o.h.), hvor det blåste kuling, dannet det seg raskt ferske og relativt myke fokksnøflak.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Vedvarende svake lag ligger under faste og til dels tykke MF-lag og vil være vanskelig, kanskje svært vanskelig, å påvirke. Men brudd i disse lagene vil kunne innebære store skred.

Tester

ECTX God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snødekket i denne S-vendte siden ubetydelig påvirket av vind, men iallfall moderat snøfokk på selve toppen av Kistrandtind.

Vær

Ikke nedbør -10,6 °C 6 m/s fra Ø ← 5% skyer Bris fra NØ det meste av turen og på gravepunkt, men på toppen (979 m.o.h.) blåste det en grisekald kuling (12-15 m/s) fra SØ.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vanvittige snøforhold på denne S-vendte ruten. Masse tørr løssnø (20-35 cm) fra havnivå og nesten opp til toppen. Kun vindpåvirket rundt selve toppen av Kistrandtind.

Snøprofil

15 cm F PP 3 mm D, 10 cm 4F PP/DF 2 mm D, 10 cm P MF Sandwich av mange MF-lag. Flere is-/skarelag med noe løsere MF mellom. Skiver seg under LBT. , 10 cm 4F RGxf 1 mm D, 5 cm P-K MF, 15 cm F FC 3 mm D, 3 cm I IF, 15 cm F-4F/4F FC/DH 4 mm D, 2 cm P-K MFcr, 5 cm F DH 5 mm D -10,2 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,9 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,7 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 260172

Salten / BODØ

Snø

09.03.2021 kl. 12:22

974 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fjellene i (nord-)vest sett fra Kistrandtind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan (Inner- og Midtitind) sett fra Kistrandtind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fjellene i (nord-)øst sett fra Kistrandtind

Snødekke

ObsID: 260149

Salten / FAUSKE

Snø

09.03.2021 kl. 11:30

814 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot kistrandtinden. Snøfokken syns noe dårlig på bilden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Antyder til overflaterim, ser ut som solen arbeider med dem men godt. Stor utbredelsen over fjellet.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt, antar at det fins områder med tynner snødekke der det er mulig å påvirke de svage lagret. Når vinden tar øker skredfaren. Finns godt om snø til vindtransport. Mulig å få skredproblem nedføkket overflaterim. Varslet faregrad er riktig Dårlig binding i fokksnøen ser ikke ut å hva til stede i sørvendt heng akkurat som meldt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tester

LBT@90cmQ2 Krevdes ganske mye kraft. Brudd under skare på begerkristaller.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7,9 °C 5 m/s fra Ø ← 10% skyer Vinden øker på under dagen. vindstille opp til 600moh. Ved 13 fortsatt vindstille nede i skogen. Fint vintervær.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På topper i øst er de mulig å se kraftig snøfokk. Samt mot kistrandtind (?) (se bild)

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F SH 2 mm D, 20 cm F PP 2 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm I MFcr 1 mm D, 20 cm P MF 1 mm D, 1 cm F DH 2 mm D, 50 cm P MF 2 mm D, 5 cm I MFcr 1 mm D -6,6 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -3,4 °C @ 80 cm, -1,8 °C @ 90 cm, -1,8 °C @ 100 cm, -1,6 °C @ 110 cm

ObsID: 260166

Salten / FAUSKE

Snø

09.03.2021 kl. 11:25

620 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Spor etter løsneområde for sørpeskred på ca. 610-615 m.o.h., opp mot Kistrandtind. Antas å ha løsnet 25. februar.

Notater

Mulig løsnepunkt/-område for et av sørpeskredene 25. februar. Ser ut til å ha løsnet i flatere parti på 610-615 m.o.h. Sammenholdes med min observasjon 26. februar.

ObsID: 260141

Salten / BODØ

Snø

09.03.2021 kl. 09:15

531 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Tydelig snøfokk i området Børvasstindan og Sandfjellet. Vinden tar godt også i lavere terreng nermere havnivå.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Falkflaugdalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generellt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig snøfokk i fjellet.

ObsID: 260123

Salten / Hongdal

Snø

08.03.2021 kl. 14:23

104 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. mar 14:23 (+01:00) Snø på FV812 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 260720

Salten / FAUSKE

Snø

08.03.2021 kl. 10:13

549 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil i SØ heng på 540 meter like under p618. Brudd under spaden på slag 12@40. Spadetester gir brudd i samme sjikt (nedføyket nysnø).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Rolige vindforhold i fjellet gir lite ny fokksnø. Fokksnøen fra helga vil gradvis stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Det har vært lite vindtransport siste døgn og fokksnøen som oppstod i helga vil gradvis stabilisere seg. Enkelte større skavler har bygget seg opp.

Tester

ECTN12@40cmQ3 Middels Brudd i nedføyket nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er transportert snø inn i østlige eksposisjoner. Mest transport har skjedd i helga (fre og lør). Relativt lave temperaturer i fjellet betyr at fokksnøen bruker noe tid på å stabilisere.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet ca 50 cm snø ilø helga (15 cm i natt).

Vær

Snø -5,2 °C 1 m/s fra N ↓ 100% skyer Tidvis tett vær med snø og dårlig sikt. Helt stille luft. Tørr og luftig snø.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har ilø de siste dagene kommet mye snø (50 cm). Siste døgn ca 20 cm. Tørr og lett snø på topp, men lenger ned i snødekket (mot bakken) er snøen fuktig-våt. Mye snø generelt i fjellet, med på eksponerte rygger, topper og rabber er snødekket tynt. Her treffer man fort på stein og isdekke.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt i fjellet.

Snøprofil

15 cm F PP D, 30 cm 4F/F RG/DFbk D, 35 cm 1F RG D, 40 cm P MF M, 25 cm 4F MF W -3,7 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,1 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,1 °C @ 120 cm, -0,1 °C @ 130 cm, -0,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen 540 meter over havet i SØ heng

ObsID: 259987

Salten / FAUSKE

Snø

07.03.2021 kl. 14:29

959 moh

Sølve@Nordland_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@Nordland_fk

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ for Eitråsskartinden. Ca 950 meter

ObsID: 259800

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2021 kl. 13:44

348 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jannicke@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jannicke@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tørr snø. Innsynking ca 35 cm på ski

Vær

Snø 100% skyer Bygevær. Fra stille og grei sikt i det ene øyeblikket, til tett snødrev og ca 15m/s vind

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Tørr

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F DF D, 9 cm F PP D, 30 cm 4F DF D, 22 cm 4F RG D, 20 cm P MFcr D, 20 cm 4F MF 3 mm M, 38 cm F M -0,1 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 60 cm

ObsID: 259615

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2021 kl. 12:51

42 moh

FAA@Forsvaret (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  FAA@Forsvaret

Vær

Snø -5 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Notater

En god del vind fra Nord-Nordvest, ca 5-8ms. Tidvis dårlig sikt langs rv80

ObsID: 259578

Salten / BODØ

Snø

06.03.2021 kl. 09:24

1044 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Mjønestindan sett fra sør, midtitind midt i bildet.

Vær

Snø -4 °C 12 m/s fra V → 75% skyer Værrapport fra 150moh i Skjerstadfjorden: Bygevær. Tildels tette snøbyger. Vind har dreiet fra NV til V ila siste 30 min, 12-14 m/s, -4 grader. Nysnø helt ned til havnivå. Tydelig snøfokk i høyden i Mjønestindan.

ObsID: 259543

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2021 kl. 08:59

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt retning Mjønestindan fra Valnesfjord. Vinden flytter på mye snø nå, også ved havnivå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps

Snødekke

ObsID: 259534

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org