Snøskredvarsel for Salten onsdag 03.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme der fokksnøen legger seg over vedvarende svake lag i den gamle snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøvær og sterk vind vil føre til at det dannes ferske flak med fokksnø i sørøstlige leområder. Disse kan være lette å løse ut for en skiløper. I høyfjellet hvor det fortsatt kan finnes intakte vedvarende svake lag, kan ekstra pålagring med snø føre til naturlig utløste skred. Det ventes bygevær som vil gi store lokale variasjoner i været. De områdene som får mest nedbør og vind vil ha størst skredfare. Siste dagers mildvær og regn medførte fare for naturlig utløste glideskred. Med kaldere temperaturer avtar nå faren, men slike skred er svært uforutsigbare og vanskelige å varsle.
Mildvær og regn den siste tiden tæret godt på snødekket og det er nå svært lite snø igjen i lavlandet, særlig i ytre strøk av regionen. Søndag var mildværsgrensen på ca 1100 moh. Det er lite snø for årstiden. Kraftig vind har ført til at snøen er ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet satte inn i helgen var det et komplekst snødekke med flere vedvarende svake lag og skarelag. Mildværet har nå ødelagt disse lagene i lavlandet, men det er trolig fortsatt til stede høyt til fjells. De er trolig også mer utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer.
Store drønn viste at svake lag med kantkorn var aktivt i helga, men på grunn av dårlig sikt var det få observasjoner på dette. I lavlandet gikk det flere våte løssnøskred og sørpeskred før helga.
15 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Sterkest vind i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

03.03.2021 kl. 08:57

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt retning Mjønestindan fra Valnesfjord. Kuling fra vest og snøbyger, også ved havnivå. Utsetter obs-tur til i morgen.

Snødekke

ObsID: 258884

Salten / FAUSKE

Snø

01.03.2021 kl. 08:21

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snøgrensen kryper oppover.

Snødekke

ObsID: 258491

Salten / FAUSKE

Snø

28.02.2021 kl. 12:25

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt retning Mjønestindan fra Valnesfjord. Møkkaværet har tatt mye av snøen.

Snødekke

ObsID: 258353

Salten / D1807(NFK13) Nord-Salten 2020-2025

Snø

28.02.2021 kl. 10:45

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 258332

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org