Snøskredvarsel for Salten onsdag 24.02.2021

4
Stor
Publisert:

Mildvær kan gi naturlig utløste skred. Fokksnøproblem i høyden. Komplisert situasjon på grunn av svake lag. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet inntreffer høyt til fjells og det vil bli svært komplekse forhold på grunn av vedvarende svake lag av kantkorn og rim under fokksnøflak. Regn og høye temperaturer under mildværsgrensa vil gi stor svekkelse av vedvarende svake lag og naturlig utløste skred forventes. Det kan også gå våte løssnøskred i brattheng. På de aller høyeste fjelltoppene vil det dannes ferske ustabile fokksnøflak og det er fare for naturlig utløste skred. Vinddreining gjennom dagen gjør at skredproblemet vil være tilstede i mange himmelretninger.
Varierende vindretninger siden helga gjør at det ligger fokksnø i mange himmelretninger av ulik hardhet. I enkelte skjermede områder kan det fortsatt være noe løs, ubunden snø. Rabber og utsatt terreng er avblåst. Mildvær vil gi store endringer i snødekket
Svake lag av rim og kantkorn har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved liten belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket, og ved bakken. Kantkorn ved bakken ble registrert mandag ved Fauskeområdet.
Mandag ble det registrert ett naturlig utløst flakskred str 2 i et sørøstvendt heng, ved Fauske. Forrige uke gikk det noen skred på vedvarende svakt lag høyt i snødekket.
Det har vært observert mange drønn og sprekker i snødekket nå før mildværet setter inn. Iløpet av mandag var det flere observasjoner av drønn og skytende sprekker ved Fauske opp til 500 moh. Tirsdag formiddag er det stigende temperaturer på målestasjonene i regionen
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-14 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

24.02.2021 kl. 23:10

89 moh

Torgny (Ukjent)

Vær

Regn 3 °C 0 m/s Mye regn. Mørkt

Snødekke

Ukjent, antatt skavler i nordheng etter SØ vind i det siste.

Skredhendelse

24. feb 23:10 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 128 moh og sluttet på 128 moh Svaberg Lydobservasjon, observasjonspunkt Heggmoen ved kraftstasjonen. Ukjent størrelse, mørkt og lang avstand men utvilsomt snøskred, antatt naturlig utløst.

ObsID: 257722

Salten / FAUSKE

Snø

24.02.2021 kl. 13:05

357 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Antatt naturlig utløst. Fersk.

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Antatt naturlig utløst skred under tregrensen.

ObsID: 257640

Salten / FAUSKE

Snø

24.02.2021 kl. 11:25

329 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Lang og markant bruddkant, ca. 140 cm på det høyeste.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd hovedsakelig i kantkorn/begerkrystaller over skare, men også delvis i begerkrystaller under skare/ved bakken.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flakskred i skogen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flere svake lag kommer til syne i bruddkanten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Store furete begerkrystaller (DHla) fra vedvarende svakt lag over skare. Sprenger skalaen i regobs (over 10 mm). Fotografert på 3 mm grid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn/begerkrystaller fra bruddflaten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mye fuktig/våt løssnø opp til tregrensen, derfra mer ujevnt fordelt. Avblåste partier i høyden.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fjernutløst skred. Sprekk skyter fra skiløper til henget og utløser 102 meter bredt skred.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Ferske skred

Vær

Sludd 2,9 °C 0 m/s 100% skyer Lavt skydekke. Vekslende mellom snø, sludd og regn.

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig (M) løssnø på starten av turen. Nærmere vått (W) på tampen av turen. Jevnt mye snø opp til tregrensen, derfra har vinden fordelt snøen mer ujevnt. Flere avblåste partier.

Snøprofil

6 cm F PP/PPgp 2 mm M, 14 cm 1F-P RG 1 mm D, 3 cm F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm F DF/SH 2 mm D, 10 cm 4F/ F-4F RG 1 mm D, 2 cm F DH/DHla 5 mm/10 mm D Hele laget, 2 cm K MFcr, 6 cm F DH/DHch 6 mm D 0 °C @ 0 cm, -1,9 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm Gravepunkt i bruddkant for stort, fjernutløst skred. Skredet har i hovedsak gått i kantkorn/begerkrystaller over skare, men også til dels i begerkrystaller under skare/ved bakken.

Skredhendelse

24. feb 11:28 (+01:00) Vått flakskred 3 - Store Fjernutløst NV-vendt Skredet startet på 342 moh og sluttet på 331 moh Kantkornet snø over skarelag 140 cm høy og 102 m bred bruddkant I skogen Prøvde å fjernutløse på ca. 30 meters avstand, og lyktes. Fanget på film. Bruddkant målt med GPS til 102 meter. Lengde (løsne + utløp) 30+ meter. Opptil 35-38° på det bratteste i løsneområdet. NNV-vendt. Løsnet hovedsakelig i lag med kantkorn/begerkrystaller over skare, men også delvis i begerkrystaller under skare/ved bakken. Vurdert til stort (størrelse 3) tross kort skredbane. Anslagsvis 3000 m3, og utløpet går inn i terreng som er betydelig slakere enn 30 grader.

Ulykke/hendelse

Politiet ble rutinemessig varslet om kontrollert fjernutløst skred uten skredtatte. Snø Påvirket ingenting Annet

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store Skred løsner naturlig. Kan iallfall bli store.

Skredfarevurdering

4 Stor Fjernutløste et stort skred (anslagsvis 3000 m3, utløpet går inn i terreng som er betydelig slakere enn 30 grader) og observerte antatt naturlig utløste skred på denne turen. Vi ser nå en betydelig pålagring oppå allerede vedvarende svake lag. Utbredelsen begrenses noe, men til gjengjeld vil skredstørrelsen kunne bli stor, kanskje til og med svært stor. Mildvær vil kunne skape bedre bindinger og gi mer stabile forhold de neste dagene. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 257613

Salten / FAUSKE

Snø

24.02.2021 kl. 11:22

337 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jannicke@obskorps Kommentar:  Fjernutløst av skiløper med vilje som test
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jannicke@obskorps
ObsID: 257608

Salten / FAUSKE

Snø

24.02.2021 kl. 10:46

172 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps

Snødekke

Nedbør som snø. Ferske 6-7 cm fuktig (M) nysnø på P-plass.

ObsID: 257591

Salten / FAUSKE

Snø

23.02.2021 kl. 12:13

355 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  DagTheodor@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  DagTheodor@SVV

Skredhendelse

23. feb 12:13 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst NV-vendt Skredet startet på 367 moh og sluttet på 356 moh Kantkornet snø over skarelag 150 cm høy og 60 m bred bruddkant Leområder Må ha fjernutløst dette på tur opp eller ned. Dette skredet har fjernutløst et størrelse 1 skred 50-60 meter lengre bort, ser sprekk fra utløpsområde til nytt løsneområde.

ObsID: 257390

Salten / FAUSKE

Snø

23.02.2021 kl. 11:13

396 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  DagTheodor@SVV

Skredhendelse

21. feb 00:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Kantkornet snø over skarelag 50 cm høy og 150 m bred bruddkant Leområder Trolig etter uværet på søndag. Ut i fra forplantning og observert lagdeling i området har det løsnet på kantkorn.

ObsID: 257387

Salten / FAUSKE

Snø

23.02.2021 kl. 11:00

362 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Denne sprekken går i retning str. skredet som er jeg har meldt inn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Vinden har herjet og ført til mye avblåste partier.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DagTheodor@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Kan se ut som begerkrystaller også over skarelag. Rutenett 2 mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjernutløste skred trolig fra dette stedet på tur opp. Kraftig drønn og skytende sprekker.

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker forplantet seg godt og ganske store områder kollapset.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere kraftige drønn og oppsprekking på turen.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 95% skyer En del klar himmel på starten av turen, skyet til etterhvert. Opplevdes som tilnærmet vindstille meste av turen, et kortvarig vinddrag og noen snøfiller underveis.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Veldig varierende snødybde, avblåst på oppstikkende partier og mye snø i leområder. Der det er snø varierer hardheten mellom vinpakket myk og hard.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flere kraftige drønn og skytende sprekker samt fjernutløsning av skred tyder på et potent snødekke. Lett å løse ut skred der snødekket er tynt, også fjernutløsning. Det er også mulig å løse ut skred i fokksnøen der snødekket er tykkere. Ventes overgang til mildvær i morgen med fare for en del nedbør. Vil komme som regn i lavlandet som gir fare for våte skred i alle himmelretninger. Over mildværsgrensa får man pålagring i leområder. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

20 cm P RG 1 mm D, 0,1 cm F PP 2 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 1,5 cm F DH 5 mm D Hele laget Ser ut til å være utvikling av begerkrystaller også over skare., 0,5 cm I MFcr D, 10 cm 1F DH 5 mm D

ObsID: 257429

Salten / FAUSKE

Snø

23.02.2021 kl. 09:16

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Status før mildere vær og de neste dagers nedbør.

Snødekke

ObsID: 257351

Salten / FAUSKE

Snø

22.02.2021 kl. 11:31

505 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ca 15-20 cm ny snø. Myk bundet. Hviler på et lag med fokksnø og videre ned i dekket finnes kantkorn i ulike lag.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot p618 og Kvalhornet. Østryggen på p618
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  SØ flankene på N Nattmålstuva. Relativt jevnt fordelt snø. Myk bundet og lite preget av vind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Skytende sprekker i snødekket overalt og i alle høyder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Siste døgn har vært preget av mye vind fra øst. Tegn i observasjonsområdet kan imidlertid tyde på lite vindherjing fra øst, men snarere dyner av snø lagt igjen av SV lige vinder. Nytt snøfall kan dekke spor etter gårsdagens øst vind. Det kan bety at vi i fjellet finner fokksnø i mange himmelretninger.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det drønner i snødekket i alle høyder fra vei og opp til observasjonshøyde ca 500 moh. Mye tegner til at det vil drønne også høyere opp. Drønn er som regel fulgt med skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør -5,8 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer Det var lite vind i fjellet. Ikke observert snøfokk fra toppene. Lite spor i snødekket etter gårsdagens kraftige vind.

Tester

ECTP21@39cmQ3 Middels Gravepunkt i 35 grader SØ helling ca 500 moh. Jeg hadde et kraftig drønn på flata under henget som gav forplantningsprekker opp i henget. Valgte å grave her for å sjekke hva bruddet gikk på. Brudd på kantkornlag over skarelag.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen i observasjonsområde ligger tilsynelatne relativt jevnt fordelt. Det kan nok ikke stemme helt for regionen generelt. Sterk vind i helga må ha flyttet mye snø inn i vestlige heng, men ny snø og annen vindretning har jevnet ut snødekket. Snødekket er myk bundet hele veien fra vei til 600 moh. Løsere i skogen, men fortsatt bundet.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Varierende vindretning i fjellet. Ny fokksnø befinner seg i østlige eksposisjoner, men det vil ligge endel fokksnø i vestlige eksposisjoner. Med de svake lagene i snødekket er forholdene utfordrende og fjernutløsing av skred er sannsynlig.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Det har vært ulike vindretninger i fjellet selvom fremherskende vindretning siste dager har vært fra øst. I observert område lå det dyner av snø i SØ eksposisjoner.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er mange utfordringer i fjellet nå. Ulike vindtetninger lokalt lager le-heng i mange eksposisjoner. De svake lagene av kantkorn er aktive nå. Mye drønn og skytende sprekker over store avstander. Det ventes mildere temperaturer og muligens nedbør i form av regn mot midten av uken. Det er lite sannsynlig at dette vil ødelegge de svake lagene over 300 moh. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

20 cm F DF/PPgp D De øverste 20 cm av snødekket består stort sett av ny snø med noe hagl ispedd., 15 cm 4F RG 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr, 12 cm F FC 5 mm D, 2 cm K MFcr Ganske porøst skarelag. En mix av Mf og FC?, 3 cm 4F FC/MF 5 mm Ser ut som en mix av FC og avrundede Mf krystaller., 5 cm P FC/MF Nederste laget mot bakken virker relativt "solid". Mye Mf. -4,3 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm Profilet er laget i snødekke som kollapset ved fjernpåvirkning. 35 grader SØ helling.

ObsID: 257244

Salten / FAUSKE

Snø

22.02.2021 kl. 11:14

449 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  SØ helling på N Nattmålstuva. Bruddkant ca 50-100 cm. 200 m bredt. Løsnet på ca 600 moh. I natt?

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 257184

Salten / FAUSKE

Snø

22.02.2021 kl. 11:03

419 moh

kjus@nortind (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 257178

Salten / Fauske / Salten

Snø

22.02.2021 kl. 10:30

291 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Fjernutløst brudd på kantkorn ved bakken.

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 257173

Salten / FAUSKE

Snø

22.02.2021 kl. 10:01

205 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Generelt mye drønn i skogen hele veien fra p-plass og hit. Brudd i kantkorn ved bakken.

ObsID: 257167

Salten / FAUSKE

Snø

21.02.2021 kl. 10:56

265 moh

Krille (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Krille

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256929

Salten / FAUSKE

Snø

21.02.2021 kl. 10:04

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Godt med avblåste rabber i høyden i dette SØ-vendte terrenget.

Snødekke

ObsID: 256916

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org