Snøskredvarsel for Salten onsdag 17.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Økende vind og fare for naturlig utløste skred. Den vindtransporterte snøen vil legge seg på et allerede ustabilt snødekke. Som skikjører kan fjernutløse skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vi venter naturlig utløste skred som følge av massiv pålagring av vindtransportert snø i leområder. Den vindtransporterte snøen vil føre til økt belastning på allerede ustabil snø med vedvarende svake lag av rim og kantkorn høyt i snødekket. Skred høyt i snødekket kan i ytterste fall også føre til skred på svake lag dypere i snødekket. For en skikjører kan det også være lett å fjernutløse skred. På grunn av de vedvarende svake lagene tar stabiliseringen tid
Nysnøen fra sist uke har bundet seg til myke flak der vinden har fått tak. Ferskeste fokksnøflak ligger i leområder for vind fra sørøst. I enkelte skjermede områder kan det fortsatt være rikelig med løs, ubunden snø.
Svake lag av rim og kantkorn under den siste nysnøen har stor utbredelse. Stabilitetstester viser at det er svært lett å få brudd i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved den minste belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket.
Mandag er det observert middels store skred i området Nattmålstuva, Eitråskartinden, Kvalhornet, Vassviktind, Valnesfjord og Kistrandtind. Skred på Nattmålstuva ble fjernutløst.
Tirsdag er det observert kraftig snøfokk fra toppene og stor vindtransport av snø, både i høyfjellet og lavlandet.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-21 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

17.02.2021 kl. 14:28

385 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøprofil på tvers av skytende sprekk. Brudd i lag med nedsnødd overflaterim.

Snøprofil

15 cm P RG 1 mm D, 15 cm 4F PP 3 mm D, 2,5 cm F SH 4 mm D, 2,5 cm K MF, 7 cm F DH 6 mm D, 3 cm K MF -13,8 °C @ 0 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 45 cm Profil på tvers av skytende sprekk.

ObsID: 256118

Salten / FAUSKE

Snø

17.02.2021 kl. 13:51

464 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd med forplanting ved frigjøring, ECTPV@30. Glatt skare under svakt lag bestående av nedsnødd overflaterim.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd i nedsnødde overflaterim.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Skytende sprekk. Går via treet i forgrunnen og opp og langs toppen av henget bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket betydelig påvirket av vind, ikke minst over tregrensen. Miks av fokksnøflak og avblåste rabber.

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 0 m/s 20% skyer

Tester

ECTPV@14cmQ2 Dårlig Får brudd ved frigjøring også i nedføyket nysnø på tilnærmet samme gravepunkt.

ECTPV@30cmQ1 Dårlig Brudd med forplantning i overflaterim, som ligger på glatt skare (Q1), ved frigjøring.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Betydelig forplantingsevne i det svake laget, mulig å se for seg store skred.

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker skyter flere titalls meter. Går ned til lag med nedsnødd/nedføyket overflaterim.

Drønn i snøen Mektige drønn, forplanter seg langt.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vindpåvirket mange steder nå. Ferske flak har lagt seg i dette NV-vendte terrenget, både myke og harde. Over tregrensen er vindutsatt terreng mer avblåst og snøen enda mer ujevnt fordelt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tydelige faretegn, drønn og skytende sprekker ved belastning av nær sagt alle flak. Svakt lag av nedføyket overflaterim er særlig potent nå. Svært lett å løse ut store skred der fersk fokksnø har lagt seg oppå. Finner også skredproblemene nedføyket nysnø og kantkorn under skare, men disse er mindre utviklet og/eller utbredt som skredproblem. Skredproblemet vil kunne vedvare med fortsatt lave temperaturer. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

13 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 4F PP/DF 2 mm D, 3 cm F SH 8 mm D, 4 cm K MF, 10 cm F DH 4 mm D, 5 cm K MF, 5 cm F DH 5 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 256104

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 14:34

523 moh

Krille (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Krille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Rabber tydligt avblåst mange steder

Faretegn

Drønn i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Tiotal mindre og litt større som tidligere meldt inn

Skredhendelse

16. feb 13:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst 5 m bred bruddkant Brattheng Litet heng fjernutløst av skiløper på ca 100m.

Snødekke

Lett snøfokk

Ulykke/hendelse

Kjøring i <30 grader. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 255951

Salten / BODØ

Snø

16.02.2021 kl. 14:30

391 moh

DW (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  DW
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  DW

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye drønn i skogen. Forventet med dagens skredproblematikken. OBS: Fikk drønn flere ganger på samme sted(ene) etter flere runder opp samme spor. Tyder på flere reaktive svake lag i snøen som kan påvirkes av en skikjører med nok kraft. Stemmer også godt overens med dagens varslet skredproblematikken. Men man bør nok være obs på at det er ikke kun det øverste svake laget i snødekket som kan påvirkes og at det er også risiko for type "stepdown" skred, der et mindre skred i det øverste laget kan utløse svake lag lengere ned i snødekket og resultere i større skred. Usikker om dette stemmer også for forholdene over skogsgrensa.

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra SØ ↖ I denne SØ vendt fjellsida er det lite vind. Snøen ligger i fred her i skogen med lite eller ingen vindpåvirkning selv med tydelig tegn til sterk vind (>15-20m/s) i høyfjellet. Tyder på store lokale variasjoner.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

16. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små Naturlig eller muligens fjernutløst, antageligvis i går

ObsID: 255884

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 13:29

522 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Ingen spor i nærheten av skredet. Naturlig utløst.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

Skredaktivitet

16. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ

ObsID: 255952

Salten / BODØ

Snø

16.02.2021 kl. 13:00

866 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -4 °C 16 m/s fra SØ ↖ Kraftig vind i høyden på Kvalhornet fra sø. Tydelig snøfokk på Kistrandfjellet og Mjønestindan også.

ObsID: 255901

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 12:00

445 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Se venstre for stav

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere små tørre flakskred i østlige heng. Sett fra søndre nattmålstuva.

ObsID: 255836

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 11:43

606 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Fra toppen søndre sett mot vest er det observert eldre skredaktivitet. Vestvendt heng. Vanskelig å se på bilden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3,2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 1% skyer Pent vintervær. Vindstille under tregrensen.

Tester

LBT@20cmQ1 Bryter svært lett, sprakk å satt seg i bakkant lår jeg tog bort snø på begge kantene, ikke skjært i bakkant uten den sprakk selv.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ over 300 moh Usikker på utbredelsen da jeg bare observert i sørvendt heng.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

61 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye potensial i snøen, da de ovre lagret ikke skaper noe flak er det liten sannsynlighet for større skred. Når vinden kommer er det en hel del tilgjengelig snø for transport. De ovre lagret forventes stabilisere seg, større flakdannelse og da blir de potential for propagering og større skred spesielt om de skjer ilag med pålagring. Skredfaren øker med vinden. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrade er riktigt.

Snøprofil

20 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm F SH 2 mm D, 40 cm P FC 2 mm D -4,6 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm

ObsID: 255846

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 11:06

418 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot kistandryggen fra tur opp mot søndre/kvalhornet

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 400 moh I følge turfølge jeg møtte gikk det igår. Vurderes som mest sannsynlig. Observert på avstand.

ObsID: 255812

Salten / BODØ

Snø

16.02.2021 kl. 09:43

21 moh

DW (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DW
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DW
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  DW

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport inn i nord/nordvest vendte sider der det er snø å flytte på. Både i høyfjellet og lavlandet.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 15 m/s fra SØ ↖ Opphold og fint men blåser godt.

ObsID: 255773

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 08:31

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tørt flakskred på Kvalhornet. I eller like ved normalruten opp/ned, rundt 30° til venstre i løsneområdet. Gikk i går.
ObsID: 255755

Salten / BODØ

Snø

16.02.2021 kl. 08:15

990 moh

Jolys (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jolys Kommentar:  Tatt fra nord.

Vær

Ikke nedbør Mye vind og transport av snø i fjellet. Lange "haler" med drivsnø fra toppene.

ObsID: 255753

Salten / FAUSKE

Snø

16.02.2021 kl. 07:43

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kaldt igjen, 13 kuldegrader ved havnivå.

Snødekke

ObsID: 255748

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 15:32

615 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Skredaktivitet

15. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. Ø Fjernutløst av skiløper

ObsID: 255673

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 15:28

599 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Fjernutløsning av skred. Gikk 2 med 100m mellomrom.
ObsID: 255672

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 14:52

941 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred på Kvalhornet utløst ila siste halvannen time.

Skredaktivitet

15. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 900 moh Flakskred gått i sø/ø helling rett nedenfor toppen av kvalhornet. Bruddkant startet på ca 950moh, anslagsvis 1-1.5 m bruddkant. Går inn i henget mot øst. Skredmassene har gått ca 80m ned på sø siden og ca 250m på øst siden. Dette skredet har gå ila den siste halvannen timen.

ObsID: 255666

Salten / BODØ

Snø

15.02.2021 kl. 14:34

309 moh

Bjørn-Hallvard (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen og snølag som kollapser under bena i hele området.

ObsID: 255660

Salten / Fauske / Salten

Snø

15.02.2021 kl. 13:39

595 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  150m bredt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Lite skred.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Store mengder kantkorn ligger på skarelaget
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Skredet gikk ned på skarelaget.

Skredaktivitet

15. feb. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Ø, SØ, S Fjernutløst av oss på 50m avstand

Notater

Skredene løsnet på kantkorn lag over skare.

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mange drønn i snøen, ferske sprekker og skredaktivitet. Virker som nedføyket nysnø har stabilisert seg. Kantkorn lag i dypet er fremdeles aktivt. Stabiliseringen av nedføyket nysnø vil forsette å stabilisere seg. Kantkorn problemet vil fremdeles være potent. Varslet faregrad er for lav Varslet faregrad på 2 i morgen er for lav. Veldig lett å løse ut i noen heng og størrelse middels vil gi faregrad 3.

ObsID: 255648

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 13:30

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Ferske løssnøskred. Små.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tørre flaksked, ikke helt ferske.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Par dager gamle skred.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) SØ, S Flere skred på Kistrandtind observert med teleskop fra Valnesfjord. Inkluderer helt ferske løssnøskred og noe mindre ferske flakskred. Se bilder.

ObsID: 255646

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 13:03

927 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Minst 10 skred på bildet.

Skredaktivitet

15. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Over 500 moh

ObsID: 255642

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 12:59

843 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse

Skredaktivitet

15. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng

ObsID: 255640

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 12:55

1054 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Midt i bildet ses flere skred

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst Ø, SØ

ObsID: 255636

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 12:15

496 moh

LeneP@forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere kraftige drønn i snødekket.

ObsID: 255625

Salten / FAUSKE

Snø

15.02.2021 kl. 08:17

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Klarvær, etter dager med snø og snøbyger.

Snødekke

ObsID: 255567

Salten / FAUSKE

Snø

14.02.2021 kl. 15:15

663 moh

Helgelandsbukken (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Helgelandsbukken

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Turen opp ryggen ved Mølnelva. Drønn og skytene sprekker flere plasser på tur opp Kidtrandfjellet. Der bildet ble tett desidert størst drønn over flere titalls meter med godt synlige sprekker ved henget. Målt helning med pieps i dette område ca 26 grader

Vær

Snø -5 °C 100% skyer

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 255516

Salten / FAUSKE

Snø

14.02.2021 kl. 14:39

274 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Assistent studerer flere vedvarende svake lag i profilen, på 275 m.o.h., i NV-vendt side, Østerkløft. Her er det både svære, nedsnødde overflaterim og svære begerkrystaller. Overliggende flak er mykt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tre vedvarende svake lag, alle bestående av store og gjenkjennbare krystaller. De to nederste er begerkrystaller under skare, det øverste nedsnødd overflaterim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Ikke mulig å isolere blokk til ECT. Assistentene peker ut sprekken som skyter gjennom overliggende mykt flak.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Nedsnødd overflaterim skaper betydelig skredfare. 2 mm grid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller ved bakken. Her stikker godt synlige lenker av begerkrystaller (DHch) ned fra det nederste skarelaget.

Vær

Snø -2,8 °C 0 m/s 100% skyer Snøbyger. Store nedbørspartikler.

Tester

Ikke mulig å isolere blokk uten at det går brudd i lag med nedsnødd rim. Moderat forplantning.

Faretegn

Drønn i snøen

Snøprofil

5 cm F PP 3 mm D, 20 cm F-4F DF/PP 2 mm D, 7 cm 4F DF 2 mm D, 3 cm F SH 6 mm D, 4 cm K MF, 3 cm F DH 5 mm D, 3 cm K MF, 5 cm F DH/DHch 10 mm D -2,5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravepunkt i NV-vendt side 274 m.o.h.

ObsID: 255445

Salten / FAUSKE

Snø

14.02.2021 kl. 11:11

416 moh

SAF (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SAF Kommentar:  Flere drønn i snødekket
ObsID: 255373

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org