Snøskredvarsel for Salten søndag 14.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Utfordrende forhold. Det er fremdeles lett å løse ut skred i fokksnøen fra tidligere i uken. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut skred i den vindtransporterte snøen fra de siste dagene. Mange steder ligger fokksnøen på svake lag av rim og kantkorn. Der vil stabiliseringen ta lenger tid. Områder som fått mye snø og vind de siste dagene vil være mest utsatt. Dypere i snødekket ligger svake lag av kantkorn og begerkrystaller som har fått en kraftig økt belastning fra snøværet de siste dagene. Enkelte steder kan det være lett å løse ut store skred på disse lagene. Fjernutløsning kan ikke utelukkes.
Det har kommet mye nysnø den siste tiden og kraftig vind har dannet myke fokksnøflak i leområder. På vindutsatte steder er det avblåst. Før snøfallet bestod snøoverflaten av fokksnø og skare, og noen steder avblåst til barmark.
Et svakt lag av overflaterim under den siste nysnøen kan ha stor utbredelse. Det finnes også svake lag av kantkorn under eldre fokksnø og rundt skarelag. Stabilitetstester viser at skred kan bli store, men mange steder ligger de svake lagene under gamle, harde fokksnøflak, og det skal mye til for å påvirke lagene.
Store drønn og skytende sprekker er observert både i skogen og på fjellet på Kvalhornet på fredag. Samtidig er det også meldt inn at det var svært lett å fjernutløse skred i mindre heng.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-9 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

14.02.2021 kl. 15:15

663 moh

Helgelandsbukken (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Helgelandsbukken

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Snø -5 °C 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Turen opp ryggen ved Mølnelva. Drønn og skytene sprekker flere plasser på tur opp Kidtrandfjellet. Der bildet ble tett desidert størst drønn over flere titalls meter med godt synlige sprekker ved henget. Målt helning med pieps i dette område ca 26 grader

ObsID: 255516

Salten / FAUSKE

Snø

14.02.2021 kl. 14:39

274 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Assistent studerer flere vedvarende svake lag i profilen, på 275 m.o.h., i NV-vendt side, Østerkløft. Her er det både svære, nedsnødde overflaterim og svære begerkrystaller. Overliggende flak er mykt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tre vedvarende svake lag, alle bestående av store og gjenkjennbare krystaller. De to nederste er begerkrystaller under skare, det øverste nedsnødd overflaterim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Ikke mulig å isolere blokk til ECT. Assistentene peker ut sprekken som skyter gjennom overliggende mykt flak.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Nedsnødd overflaterim skaper betydelig skredfare. 2 mm grid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller ved bakken. Her stikker godt synlige lenker av begerkrystaller (DHch) ned fra det nederste skarelaget.

Vær

Snø -2,8 °C 0 m/s 100% skyer Snøbyger. Store nedbørspartikler.

Faretegn

Drønn i snøen

Tester

Ikke mulig å isolere blokk uten at det går brudd i lag med nedsnødd rim. Moderat forplantning.

Snøprofil

5 cm F PP 3 mm D, 20 cm F-4F DF/PP 2 mm D, 7 cm 4F DF 2 mm D, 3 cm F SH 6 mm D, 4 cm K MF, 3 cm F DH 5 mm D, 3 cm K MF, 5 cm F DH/DHch 10 mm D -2,5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravepunkt i NV-vendt side 274 m.o.h.

ObsID: 255445

Salten / FAUSKE

Snø

14.02.2021 kl. 11:11

416 moh

SAF (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SAF Kommentar:  Flere drønn i snødekket
ObsID: 255373

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2021 kl. 15:59

285 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Småskred utløses helt til bakken. Går på kantkorn/begerkrystaller/melt freeze.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løser ut flere små skred i små heng. Der hvor snødekket er tynt løses det ut til bakken.

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255232

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2021 kl. 15:45

304 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Undersøkelse viser at det løsnet på nedføyket nysnø. Flaket hadde hardhet 1F.

Faretegn

Drønn i snøen Opplevde flere drønn i snødekket i denne fjellsiden helt med til 100moh.

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite flakskred fjernutløst av skiløper på 30m avstand. Bruddkant 10-40cm. Bredde ca 30m.utløpssone 3-4m. Løsnet på nedføyket nysnø.

Skredaktivitet

13. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. Ø. Under 300 moh Skred i lite heng fjernutløst av skiløper på 30 meters avstand. Bruddkant 30m lang og 10-40cm høy. Skredbanen var ca 4 m lang. Bruddet gikk på nedføyket nysnø.

ObsID: 255200

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2021 kl. 15:02

964 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Snø -8 °C 14 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

ObsID: 255231

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2021 kl. 14:19

797 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i snødekket i området når vi beveger oss på ski.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere kraftige drønn i snødekket

ObsID: 255166

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2021 kl. 14:15

776 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Grov meg ned langs sprekken som gikk helt til bunns. Løsnet på kankorn/begerkrystaller langs bakken.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 255230

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2021 kl. 13:54

639 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Lite flakskred utløst av skiløper midt i bildet
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn i snødekket

ObsID: 255155

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2021 kl. 11:50

379 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  LBT ved tregrensen, Søndre Nattmålstuva. Brudd ved første lille kakk, i gamle fasetterte krystaller (nedsnødd rim/kantkorn). Overliggende flak består av fersk og myk snø, 80-100 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd i lag med kantkornet snø. Ligner kanskje mest på noe avrundede begerkrystaller (DHxr) men det gir mest mening om det er avrundet overflaterim (SHxr) der det ligger.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Myke nysnøflak spekker lett opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Nyere snø er ujevnt fordelt fra tregrensen, trolig påvirket av vind fra skiftende retninger. Avsatt mye snø kanskje spesielt i mer Ø- og SØ-vendte heng.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Bygevær. Lett til moderat snøfokk i vindkastene på høyfjellet.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Betydelig snøfall over flere dager. Ligger som myke flak med varierende vertikal hardhet (F-1F) i terrenget opp til tregrensen. Rundt tregrensen store forskjeller i dybden på ny(ere) snø, fra null til 100+ cm. På høyfjellet er snødekket ujevnt og vindpåvirket. Ferske flak ligger til dels rett på gamle fasetterte krystaller (rim, kantkorn).

Notater

Retur mellom to snøbyger for å beholde sikt. Observasjon noe avkortet.

Vær

Snø 6 m/s fra N ↓ 90% skyer Bygevær. Vind fra nord i ujevne kast. Snøfokk i kastene over tregrensen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Opptil moderat fokksnø i vindkastene.

Stort snøfall Betydelig snøfall over flere dager. Fortsatt bygevær. Ujevnt fordelt. I og like over tregrensen varierer nysnødybden mellom null og 100+ cm.

Ferske sprekker På alle høyder.

Drønn i snøen Flere drønn i snøen over tregrensen, både under gamle flak og under ferske, tynne flak.

Tester

LBT@80cmQ2 Brudd i nedsnødd lag med overflaterim/kantkorn ved første og minste belastning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flere faretegn, som sprekker og drønn, og flere mulige skredproblem. Størst fare er kanskje knyttet til et nytt, mykt flak som har lagt seg oppå "gamle" fasetterte krystaller (rim, kantkorn). Samtidig er vedvarende svake lag (kantkorn, begerkrystaller) lenger ned, fra tidligere kuldeperiode, fortsatt potent (gir drønn). I bratte heng under tregrensen vil også flak av nysnø ("nedføyket nysnø") kunne være et forbipasserende problem. Nedsnødd/nedføyket rim/kantkorn: På gravepunkt var krystallene i det vedvarende svake laget noe avrundede men vil nok trenge mer tid på å stabilisere seg. Kantkorn under skare: Ingen gode observasjoner på denne turen utover flere drønn i gammel snø, men lav temperaturgradient bidrar til å få i gang nedbrytingen. Nysnøflak: Stabiliserer seg raskt når det slutter å snø. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vedvarende svakt lag som skriver seg fra tidligere kuldeperiode. Observert som drønn under gammel fokksnø og skare.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh I bratte heng under tregrensen kan det nok være mulig å dra med seg myke nysnøflak som ligger på ubunden nysnø. Forbipasserende problem.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S Flak med nysnø løsner lett på gammel kantkornet snø. Antas å være avrundet overflaterim (SHxr), men kan ligne på avrundede begerkrystaller (DHxr), se bilde.

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen Rask og ufullstendig profil. Sank ned til livet i snøen uten ski på beina på gravepunkt. Mykt nysnøflak 80-100 cm her, i ØSØ-vendt heng. Løs snø (F) på toppen (PP, sekundært hagl PPgp), deretter et tykt og litt fastere (4F-1F) lag med i hovedsak delvis nedbrutte partikler (DF). Utførte Lille blokktest (LBT): Hele det myke flaket løsnet i overgangen til gamle fasetterte krystaller (rim/kantkorn) på det første lille kakket.

ObsID: 255114

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2021 kl. 09:53

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snø ser ut til å ligge ujevnt fordelt i høyfjellet.

Snødekke

ObsID: 255084

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2021 kl. 16:39

350 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Sprekker og drønn også under skogrensa.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Sprekker overfor et test heng.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Fjernutløsning av testheng.

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket varierer fra 0 til 110cm i de områdene som ble sjekket. Snøen ligger i lommer og flere områder er avblåst.

Notater

Fjernutløsning av heng. 50m langt. Bruddkant fra 10-40cm. Gikk på nedføyket nysnø. I løpet av turen i dag oppsøkte vi test

Vær

Snø -1,6 °C 10 m/s fra N ↓ 100% skyer Alt fra vindstille til liten kuling.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker og drønn langt ned under skogrensa, i tillegg til oppå selve fjellet.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange, dvs utrolig mange drønn i snødekket både over og under skoggrensa.

Tester

LBT@90cmQ1 Kantkorn under skarelag.

LBT@15cmQ1 Nedføyket nysnø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er 2 vedvarende svake lag i varslet. Fant kantkorn over skare, men det føyket så at rim fant vi ikke. Fant imidlertidig nedføyket nysnø under fokksnø. Fokksnø problem vil utvikle seg etterhvert som vinden får jobbet. Opplevde kun skredutløsning på nedføyket nysnø, men om fokksnøen lastes inn i store heng og kantkornlaget påvirkes kan skredene bli store. Varslet faregrad er riktig ADAM vil med min vurdering gi faregrad 4, men mener det er faregrad 3 da skredstørrelsen vil nok havne mellom små og middels store. Mangler fokksnø problem under skredproblem i varslet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 600 moh og 200 moh Var ikke høyere opp på fjellet enn 600 moh og kan ikke si noe om forholdene lengre opp.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. Ø, SØ, S. Mellom 600 moh og 200 moh Oppsøkte testheng og flere fjernutløste vi fra flatene under henga.

ObsID: 255018

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2021 kl. 13:30

369 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Lite testheng som løsnet av skiløpers påvirkning.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Fjernutløsning av skred i testheng. Mange skytende sprekker omkring skiløper og oppå kulen i høyre kant av bildet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Testheng som fjernutløste av skiløper på vei inn fra hengets venstre side.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Testheng som utløste av skiløpers påvirkning.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Skytende sprekker som oppsto av skiløpers vekt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Fjernutløsning av testheng som strakk seg 50m bortover langs henget. Bruddkanten var på det tykkeste 40cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  På fremstikkende kuler og formasjoner i terrenget ser man at det gamle snødekket er kommet frem. Løssnøen som lå i terrenget i går har samlet seg i leheng.

Snødekke

95 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Siste døgnet har det vært bygeaktivitet i området Valnesfjord. Snødekket er tydelig påvirket av vinden siste døgn og nysnøen er flere steder blåst vekk slik at man er nede på det gamle snødekket. Det har bygget seg opp flakdannelse i lesidene mot ø,sø og s. Disse flakene var fra 4 fingre til P hard.

Notater

Skisporene våre over tregrensa var delvis nedføyket på retur etter halvannen time.

Vær

Snø -1,6 °C 10 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær siste døgn med ca 10cm nysnø. Nullisotermen gikk på ca 150moh. Vinden varierte fra nesten vindstille til liten kuling i kastene.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vi oppsøkte mange små testheng ila skituen hvor vi løste ut over 10 flakskred med bruddkant fra 10-40 cm. Disse skredene oppsto både lokalt og med forplantning på opptil 50m. Felles for disse var at de løste svært lett av en skiløpers påvirkning.

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange skytende sprekker fra 100-600moh.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 100 til 600moh opplevde vi mange og flere kraftige drønn i snødekket, både på flatt terreng og i hellinger.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ila det siste døgnet har vinden transportert nysnøen fra siste dager og bygget opp myke fokksnøflak.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket virker veldig potent i store deler av fjellet i de angitte himmelretninger vi oppsøkte helt fra 100moh til 600moh. Med vinden som nå er i fjellet vil dette kunne utvikle seg ytterligere da det vil være snøtransport og oppbygging av mer fokksnø Varslet faregrad er riktig Fokksnøproblematikk over nedføyket nysnø bør inn i skredvarslet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 600 moh og 100 moh Vi snudde ved 600moh så kan ikke si noe om forholdene høyere annet enn at man kan anta at problemet også gjelder høyere opp i fjellet.

ObsID: 255019

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2021 kl. 10:36

365 moh

Bjørn-Hallvard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørn-Hallvard

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn med skytende sprekker. Drønnet forflyttet seg langt nedover

ObsID: 254889

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2021 kl. 10:16

333 moh

Bjørn-Hallvard (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 254884

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2021 kl. 08:28

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord etter dager med mye nysnø. Nå er det +1,5 grader ved havnivå.

Snødekke

ObsID: 254862

Salten / Fauske / Salten

Snø

11.02.2021 kl. 17:24

495 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Fra 18 til 40cm nysnø. I løpet av de 2,5 timene(16:00-18:30) vi var på tur kom det nesten 10cm.

Notater

Har ikke gravd eller undersøkt snøen, kun sjekket snødybde.

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Til tider tett snøvær under nesten vindstille forhold.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Tett snøvær og tåke i høyden gav nedsatt sikt.

ObsID: 254795

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org