Snøskredvarsel for Salten fredag 05.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag under fokksnøen. Vær varsom der fokksnøflakene er tynne/myke og det kan være lettere å løse ut skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er knyttet til gamle fokksnøflak som ligger over vedvarende svake lag. Skredproblemet er mest utbredt i nord- og vestvendte hellinger med fokksnø. Der flakene er tynne/myke, for eksempel i skoggrensa, kan det være lett å løse ut små skred. På høyfjellet er fokksnøen svært hard, og det skal generelt mye til for å påvirke de svake lagene. Husk at selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø eller skare. I skjermede vest- og nordvendte leområder kan det ligge betydelig med fokksnø. Andre steder er det tynt snødekke og avblåst. Ved kysten er det lite snø opptil skoggrensa.
Det er flere vedvarende svake kantkornlag i snødekket. Kantkorn og muligens rim rett under den siste fokksnøen er mest aktuelt og lettest å påvirke. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket i forbindelse med skarelag. I bunnen av snødekket er det begerkrystaller.
Det er observert et størrelse 3 skred i nordvendt fjellside i Skoffedalen øst for Fauske søndag 31.1.
Forholdene ligger til rette for dannelse av overflaterim. Stabilitetstest indikerer at brudd kantkornlaget har god forplantningsevne.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

05.02.2021 kl. 15:10

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Lite nytt å melde om snødekket.

Snødekke

ObsID: 253683

Salten / FAUSKE

Snø

05.02.2021 kl. 11:21

511 moh

kjus@nortind (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er lav skredfare i observert område. Etter flytur med helikopter igår, med landinger ved Klettkov og ved Lurfjelltind bekreftes beskjedne mengder med snø. Lite vindtransport observert. Overflaterim over alt. Flytur fra Bodø til Dønna på onsdag bekrefter svært lite snø i fjellet. Overflaterim og kantkorn under skare, gir svake lag dersom snøfall. Varslet faregrad er riktig Jeg tenker at FG kan oppleves som 1 slik situasjonen er nå da det er beskjeden vindtransport av snø, men det kan finnes enkelte heng med fokksnø på svake lag. Dette kan rettferdiggjøre en fortsatt FG2.

Snøprofil

2 cm F SH/PP 2 mm D, 3 cm K MFcr, 2 cm F-4F FC 2 mm, 3 cm K MFcr, 10 cm 4F FC 4 mm, 1 cm K MFcr, 6 cm 1F-P FC/MF 4 mm -8,3 °C @ 0 cm, -6 °C @ 5 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 15 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 25 cm

ObsID: 253676

Salten / FAUSKE

Snø

05.02.2021 kl. 11:19

476 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bildet viser SØ flanken på Nordre Nattmålstuva. Helt i ve kant av bildet skimtes Kvalhornet. Magert snødekke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Vind erosjon av snøoverflaten. Relativt porøst toppdekket mange steder, men stedvis også knallhardt (pencil hard fokksnø/vindpåvirket).
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Vær

Ikke nedbør -4,8 °C 2 m/s fra Ø ← 30% skyer Nydelig vær i fjellet. Lite vind på 500 moh og ingen indikasjon på særlig vind i høyden heller. De siste par døgn har vi hatt klarvær og kaldt (-10 grader i Bodø). Utpreget overflaterim dannelse i alle høyder.

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på hardt underlag Tørr Snødekket er magert med omtrent ikke snø på 0 meter over havet til kanskje 20 cm over 400 meter. Stedvis er overflaten knallhard (pencil) fokksnø/vindpåvirket og stedvis er det bare "fos" av kantkornsnø. Overflaten bærer preg av vinderrosjon. Overflaten er dekket av rim av ulik størrelse. Fra 0,5 cm-3 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er lite snø i fjellet og ingen ny vindtransport. Stor utbredelse av overflaterim.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

ObsID: 253668

Salten / FAUSKE

Snø

03.02.2021 kl. 16:00

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Undersiden av tynt fokksnøflak på flatmark ved havnivå, Valnesfjord. Heftige begerkrystaller, her er både store furete krystaller (DHla) og lange lenker (DHch). Omtrent samme bindinger som knekkebrødsmuler. Plate med 2 mm grid for referanse.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Undersiden av tynt fokksnøflak på flatmark ved havnivå, Valnesfjord. Heftige begerkrystaller, her er både store furete krystaller (DHla) og lange lenker (DHch). Omtrent samme bindinger som knekkebrødsmuler. Platen med 2 mm grid for referanse.

Snødekke

ObsID: 253384

Salten / FAUSKE

Snø

03.02.2021 kl. 10:00

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Ingen større synlige endringer i snødekket. -13.5 grader ved havnivå.

Snødekke

ObsID: 253284

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org