Snøskredvarsel for Salten søndag 31.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er knyttet til fokksnøflak som ligger over ett eller flere vedvarende svake lag. Skredproblemet er mest utbrett i nord- og vestvendte hellinger med fokksnø. Der flakene er tynne/myke, for eksempel i skoggrensa, kan det være svært lett å løse ut små skred. På høyfjellet er fokksnøen svært hard, og det skal generelt mye til for å påvirke de svake lagene. Husk at selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø eller skare. I skjermede vest- og nordvendte leområder kan det ligge betydelig med fokksnø. Andre steder er det tynt snødekke og avblåst.
Det er flere vedvarende svake kantkornlag i snødekket. Kantkorn og muligens rim rett under den siste fokksnøen er mest aktuelt og lettest å påvirke. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket i forbindelse med skarelag. I bunnen av snødekket er det begerkrystaller.
Observatør i Fauske melder onsdag 27.01 om faretegn som drønn i snødekket, samt overflaterim på hardt underlag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-21 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-22 °C til -11 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

31.01.2021 kl. 13:30

585 moh

Hcon (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hcon
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hcon
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hcon
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hcon

Vær

Ikke nedbør -18 °C 0 m/s

Skredhendelse

31. jan 13:12 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Ukjent N-vendt Skredet startet på 588 moh og sluttet på 588 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 200 m bred bruddkant Leområder

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Notater

Ustabilt lag under tykk skare lag. Snøen dropper på flatmark.

ObsID: 252888

Salten / FAUSKE

Snø

29.01.2021 kl. 15:18

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Undersiden av fokksnøflak (etter «Frank») i hagen i Valnesfjord, på havnivå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Lenker av begerkrystaller DHch.

Snødekke

Lenker av begerkrystaller (DHch) og massivt fasetterte krystaller (FCso) under fokksnøflak, som ble dannet under "Frank", på havnivå, i hagen i Valnesfjord.

ObsID: 252507

Salten / FAUSKE

Snø

28.01.2021 kl. 12:52

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kaldt, klart, tynt snødekke: Kantkornfesten fortsetter.

Snødekke

ObsID: 252334

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org