Snøskredvarsel for Salten lørdag 30.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognosene tilsier ingen endring i skredfarevurderingen. Fokksnøflakene som la seg i nord- og vestvendte lehellinger under uværet i forrige uke ligger over ett eller flere vedvarende svake lag. Det varierer hvor lett det vil være å løse ut skred i fokksnøflakene. Vær spesielt varsom der flakene er tynne og/eller myke, for eksempel i nærheten av tregrensa. Dette kan virke som det mest interessante skiterrenget å oppsøke, men de svake lagene vil være lettere å påvirke og skredfaren større. Over tregrensa er flakene generelt hardere og vanskeligere å løse ut. Selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø eller skare. I skjermede vest- og nordvendte leområder kan det ligge betydelig med fokksnø. Andre steder er det tynt snødekke og avblåst.
Det er flere vedvarende svake kantkornlag i snødekket. Kantkorn og muligens rim rett under den siste fokksnøen er mest aktuelt og lettest å påvirke. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket i forbindelse med skarelag. I bunnen av snødekket er det begerkrystaller.
Observatør i Fauske melder onsdag 27.01 om faretegn som drønn i snødekket, samt overflaterim på hardt underlag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-21 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

29.01.2021 kl. 15:18

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Undersiden av fokksnøflak (etter «Frank») i hagen i Valnesfjord, på havnivå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Lenker av begerkrystaller DHch.

Snødekke

Lenker av begerkrystaller (DHch) og massivt fasetterte krystaller (FCso) under fokksnøflak, som ble dannet under "Frank", på havnivå, i hagen i Valnesfjord.

ObsID: 252507

Salten / FAUSKE

Snø

28.01.2021 kl. 12:52

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kaldt, klart, tynt snødekke: Kantkornfesten fortsetter.

Snødekke

ObsID: 252334

Salten / FAUSKE

Snø

27.01.2021 kl. 12:19

555 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt i NV-vendt terreng, Østerkløftfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Bruddflate. Bruddflaten følger i hovedsak kantkorn under tynn skare, men går stedvis over i nedføyket overflaterim/kantkorn over den samme tynne skaren. ECTP13.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Krystaller fra øvre del av bruddflaten, antas å være nedføyket overflaterim.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Østerkløftfjellet. Viser hvordan snø har samlet seg i NV-vendte heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Forskjellen på lo- og leside. I NV-vendte leheng har det lagt seg fokksnø over vedvarende svake lag, forøvrig for det meste avblåst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  På motsatt side av dalen (i solen...), er SØ-vendte fjellsider nokså nakne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tynt (3-5 cm) og mykt flak løsner lett på lag av begerkrystaller (DH), se eget bilde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller (DH) under tynt og mykt flak (se eget bilde) på høyfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Selv små NV-vendte heng kan ha samlet til dels mye fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fokksnøen som kom med «Frank» er full av partikler fra jordsmonn og vegetasjon. Eldre fokksnø er ren som snø. Ikke fra profilen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes flere vedvarende svake lag under flak av fokksnø, som i hovedsak har samlet seg i NV-vendte heng. Der flakene er tynne og/eller myke, kan det være lett å løse ut mindre skred. På høyfjellet er snødekket sintret og hardt, og det kan derfor være vanskeligere å påvirke de svake lagene lenger ned. Til gjengjeld vil skred her kunne bli større. Små skred kan få store konsekvenser på grunn av oppstikkende stein (terrengfeller). Ingen større endringer. Varslet faregrad er riktig Skredproblemene godt formulert i varsel.

Faretegn

Drønn i snøen Lett å provosere frem drønn der flak er myke og/eller tynne, det vil i hovedsak si opp til og med tregrensen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små V, NV over 100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels V, NV over 100 moh

Vær

Ikke nedbør -8,8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Klart og kaldt vær.

Tester

ECTP13@20cmQ3 Middels Brudd primært i kantkorn FC under (tynn) skare, sekundært i nedføyket overflaterim SH(FC) over samme tynne skare.

Snødekke

Ikke snøfokk På høyfjellet har snøen samlet seg i NV/V-vendte leheng, ellers i stor grad avblåst. Der snøen har samlet seg, kan det være til dels mye snø (> 2 m). Snøoverflaten er hardpakket fokksnø (RG) med varierende grad av overflaterim (SH). Der det ligger tynnere og mykere flak, primært fra tregrensen og ned, er det lett å provosere frem drønn i snøen.

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm D, 9 cm K/P RG 0 mm D Fokksnø etter "Frank". Grå, stort innslag av partikler fra vegetasjon., 7 cm P RG 0 mm D, 1,3 cm F SH/FC 3 mm D, 0,2 cm K MFcr, 2,5 cm F FC 2 mm D, 9 cm K MF Sandwich med flere skarelag (MFcr) og mer ubundne krystaller., 10 cm F FC 2 mm D, 5 cm K MF, 26 cm 1F FC 2 mm D, 9 cm F-4F FC 2 mm -8,8 °C @ 0 cm, -9,5 °C @ 10 cm, -7,8 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252106

Salten / FAUSKE

Snø

27.01.2021 kl. 10:36

395 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  NV-vendt terreng rundt tregrensen, Østerkløftfjellet. Der det er flak, er det som regel drønn.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

ObsID: 252071

Salten / FAUSKE

Snø

27.01.2021 kl. 10:03

172 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  En ny generasjon overflaterim, SH.

Snødekke

ObsID: 252063

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org