Snøskredvarsel for Salten torsdag 28.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå bratte leområder med sammenhengende snøfelt. Et vedvarende svakt lag har føyket ned. Sprekker og drønn i snødekket er tydelige faretegn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stabile værforhold tilsier ingen endring i skredfarevurderingen. Uværet i forrige uke la igjen fokksnøflak over vedvarende svake lag i vest- og nordvendt terreng. Det er gjerne der snøen er mykere og skiføret er mest interessant at det svake laget vil være lettest å påvirke, selv for en enkelt skiløper. Enkelte steder kan det trolig være svært lett å løse ut skred, dette gjelder for eksempel i tregrensa. Høyt til fjells er snødekket hardt og vanskeligere å påvirke. Konsekvensene av selv små skred kan være store med mye oppstikkende stein og synlig terreng.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø eller skare. I skjermede vest- og nordvendte leområder kan det ligge betydelig med fokksnø. Andre steder er det tynt snødekke og avblåst.
Det er flere vedvarende svake kantkornlag i snødekket. Kantkorn og muligens rim rett under den siste fokksnøen er mest aktuelt og lettest å påvirke. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket i forbindelse med skarelag. I bunnen av snødekket er det begerkrystaller.
Observatør i Fauske melder onsdag 27.01 om faretegn som drønn i snødekket, samt overflaterim over den harde vindpåvirkede snøoverflaten.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-21 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Av og til østlig frisk bris utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Sørøst litenkuling utsatte områder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

28.01.2021 kl. 12:52

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kaldt, klart, tynt snødekke: Kantkornfesten fortsetter.

Snødekke

ObsID: 252334

Salten / FAUSKE

Snø

27.01.2021 kl. 12:19

555 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt i NV-vendt terreng, Østerkløftfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Bruddflate. Bruddflaten følger i hovedsak kantkorn under tynn skare, men går stedvis over i nedføyket overflaterim/kantkorn over den samme tynne skaren. ECTP13.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Krystaller fra øvre del av bruddflaten, antas å være nedføyket overflaterim.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Østerkløftfjellet. Viser hvordan snø har samlet seg i NV-vendte heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Forskjellen på lo- og leside. I NV-vendte leheng har det lagt seg fokksnø over vedvarende svake lag, forøvrig for det meste avblåst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  På motsatt side av dalen (i solen...), er SØ-vendte fjellsider nokså nakne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tynt (3-5 cm) og mykt flak løsner lett på lag av begerkrystaller (DH), se eget bilde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller (DH) under tynt og mykt flak (se eget bilde) på høyfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Selv små NV-vendte heng kan ha samlet til dels mye fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fokksnøen som kom med «Frank» er full av partikler fra jordsmonn og vegetasjon. Eldre fokksnø er ren som snø. Ikke fra profilen.

Snødekke

Ikke snøfokk På høyfjellet har snøen samlet seg i NV/V-vendte leheng, ellers i stor grad avblåst. Der snøen har samlet seg, kan det være til dels mye snø (> 2 m). Snøoverflaten er hardpakket fokksnø (RG) med varierende grad av overflaterim (SH). Der det ligger tynnere og mykere flak, primært fra tregrensen og ned, er det lett å provosere frem drønn i snøen.

Vær

Ikke nedbør -8,8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Klart og kaldt vær.

Faretegn

Drønn i snøen Lett å provosere frem drønn der flak er myke og/eller tynne, det vil i hovedsak si opp til og med tregrensen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små V, NV over 100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels V, NV over 100 moh

Tester

ECTP13@20cmQ3 Middels Brudd primært i kantkorn FC under (tynn) skare, sekundært i nedføyket overflaterim SH(FC) over samme tynne skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes flere vedvarende svake lag under flak av fokksnø, som i hovedsak har samlet seg i NV-vendte heng. Der flakene er tynne og/eller myke, kan det være lett å løse ut mindre skred. På høyfjellet er snødekket sintret og hardt, og det kan derfor være vanskeligere å påvirke de svake lagene lenger ned. Til gjengjeld vil skred her kunne bli større. Små skred kan få store konsekvenser på grunn av oppstikkende stein (terrengfeller). Ingen større endringer. Varslet faregrad er riktig Skredproblemene godt formulert i varsel.

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm D, 9 cm K/P RG 0 mm D Fokksnø etter "Frank". Grå, stort innslag av partikler fra vegetasjon., 7 cm P RG 0 mm D, 1,3 cm F SH/FC 3 mm D, 0,2 cm K MFcr, 2,5 cm F FC 2 mm D, 9 cm K MF Sandwich med flere skarelag (MFcr) og mer ubundne krystaller., 10 cm F FC 2 mm D, 5 cm K MF, 26 cm 1F FC 2 mm D, 9 cm F-4F FC 2 mm -8,8 °C @ 0 cm, -9,5 °C @ 10 cm, -7,8 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252106

Salten / FAUSKE

Snø

27.01.2021 kl. 10:36

395 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  NV-vendt terreng rundt tregrensen, Østerkløftfjellet. Der det er flak, er det som regel drønn.

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 252071

Salten / FAUSKE

Snø

27.01.2021 kl. 10:03

172 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  En ny generasjon overflaterim, SH.

Snødekke

ObsID: 252063

Salten / FAUSKE

Snø

26.01.2021 kl. 10:15

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Fortsatt klarvær, kaldt og tynt snødekke.

Snødekke

ObsID: 251900

Salten / FAUSKE

Snø

25.01.2021 kl. 11:28

529 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bildet av syd flanken på Nordre Nattmålstuva.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Øst flankene på P618 med Kvalhornet i hø kant av bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  SØ flanken på Nordre Nattmålstuva

Skredfarevurdering

2 Moderat Det kan forventes skred i enkelte heng der snøen har lagt seg i flak (fokksnø). Størrelsen på mulige skred forventes å være små til middels. Varslet faregrad er riktig Det er generelt lite snø i fjellet og lite snø har flyttet på seg på tross av mye vind de siste dagene.

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket preges av kantkorn under alle skarelag. Etter uværet Frank har toppdekket enkelte steder blitt knallhardt (P-K). Stort sett bryter man lett gjennom til fots, men enkelte steder er det umulig å bryte gjennom selv med hopp. Drønn i snøen flere steder. Magert snødekke generelt.

Vær

Nydelig vær i fjellet. Lite vind (ca 3 m/s fra sv). Tilskyende fra SV. Turen startet med 0% skydekke, men gikk etter et par timer over til 100% skydekke.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 251780

Salten / FAUSKE

Snø

25.01.2021 kl. 10:19

380 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Flere skarelag i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  2 mm grid

Faretegn

Drønn i snøen

Tester

ECTP17@45cmQ3 Middels

Snøprofil

4 cm F PP D, 2 cm K MF/RG D Litt vanskelig å tolke kornform, men den var litt blank og jeg lander på en blanding av MF og RG, 16 cm P RG 1 mm D, 8 cm 4F RG 1 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm, 3 cm K MFcr, 10 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm I IF, 5 cm 4F FC/MF 2 mm -10,1 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -9,2 °C @ 20 cm, -6,2 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -3,01 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251746

Salten / FAUSKE

Snø

25.01.2021 kl. 09:56

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Nok en kald og klar dag -- og fortsatt tynt snødekke.

Snødekke

ObsID: 251738

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org