Snøskredvarsel for Salten onsdag 20.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske fokksnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er faretegn som viser at man påvirker dette.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind vil virvle opp det som finnes av tilgjengelig løssnø og danne fokksnøflak i leområder. Mengden løs snø er likevel begrenset, så utbredelsen av ferske fokksnøflak vil fortsatt være liten. Merk like fullt at det er vedvarende svake lag av kantkorn og rim under fokksnøen og der snøen over er tynnere eller mykere kan det være lett å løse ut skred.
Generelt er det fortsatt lite snø for årstiden. Snøoverflaten består nå mange steder av litt nysnø fra før helgen eller ferske flak som ligger over skare eller hard fokksnø. I isolerte leområder kan det også finnes mykere fokksnøflak under nysnøen. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett lite såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn under skarelag. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er litt usikkert i hvilken grad laget har evne til bruddforplantning. Det er også observert overflaterim som er dannet nå i helgen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

20.01.2021 kl. 11:36

501 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  To meget ustabile lag på gravepunkt, ca 500 m.o.h., Mjønestindan. Bryter lett og glatt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt på 500 m.o.h. i siden opp mot Innertind/Kistrandtind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Stort innslag av fasetterte staver i den hissigste bruddflaten. Kan være rester av FCsf eller SHsu. 2 mm grid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd i kantkorn lenger ned i profilen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Overflaterim gir tørr og løs snø opp til tregrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø i høyfjellet, men det finnes myke flak der snøen har samlet seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket under tregrensen preget av overflaterim SHsu. Noen av krystallene er godt voksne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Tynne flak glir lett i enkeltheng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøfordeling i høyfjellet. Midtitind i bakgrunnen.

Skredfarevurdering

Utbredelse og skredstørrelse begrenses av at det har falt lite snø denne sesongen, men i de sidene hvor det faktisk har samlet seg fokksnø, er det nå noen hissige vedvarende svake lag. Skredfaren øker med vinden som er meldt de neste par dagene. Fersk fokksnø vil legge seg over vedvarende svake lag. Det bør vurderes om en stor pålagring i lesider kan gi naturlig utløste skred.

Tester

ECTP11@36cmQ1 Dårlig Et vedvarende svakt lag lenger opp i profilen før først (ECTP1).

ECTP1@20cmQ1 Dårlig

Vær

Ikke nedbør -8,6 °C 4 m/s fra Ø ← 50% skyer Det har vært flere dager med kaldt og klart vær. Delvis skyet i dag.

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Snødekket fra havnivå til tregrensen er tynt og preget av overflaterim SHsu, som er tilgjengelig for vindtransport. På høyfjellet er snøen vindpåvirket og ujevnt fordelt. Generelt lite snø, men også sider med fokksnø, særlig i mer vestvendt terreng.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh Skiller ikke her mellom nedsnødd kantkorn og nedsnødd overflaterim, selv om begge problemene er aktive.

Snøprofil

20 cm P RG 1 mm D, 0,5 cm F FC 2 mm D Betydelig innslag av fasetterte staver, 2 mm, i denne bruddflaten. Kan være rester av FCsf eller SHsu., 4,5 cm F-4F FC 2 mm D, 0,5 cm K MFcr, 10 cm P MF 2 mm D, 0,5 cm F FC 2 mm D, 15 cm P-K MF 3 mm D, 5 cm F FC 2 mm D, 26 cm 1F MF 2 mm D, 4 cm K MF, 4 cm 4F FC 3 mm -9 °C @ 0 cm, -8,8 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 250987

Salten / FAUSKE

Snø

20.01.2021 kl. 10:36

287 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket gjennom skogen og opp til tregrensen består i hovedsak av overflaterim SH med dårlige bindinger og er følgelig tilgjengelig for vindtransport.

Snødekke

ObsID: 250965

Salten / FAUSKE

Snø

20.01.2021 kl. 09:58

65 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Overflaterim SH gjennom skogen. Stedvis store krystaller. Grid på platen er 2 mm.

Snødekke

ObsID: 250956

Salten / FAUSKE

Snø

19.01.2021 kl. 09:09

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Nok en kald og klar dag, 12-13 kuldegrader og godt utviklet overflaterim SH på havnivå.

Snødekke

ObsID: 250807

Salten / BODØ

Snø

18.01.2021 kl. 13:46

moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Børvasstindane

Snødekke

ObsID: 250755

Salten / FAUSKE

Snø

18.01.2021 kl. 09:51

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Klarvær og kaldt, 14-15 minusgrader ved havnivå.

Snødekke

ObsID: 250713

Salten / FAUSKE

Snø

17.01.2021 kl. 13:47

160 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Overflaterim SH.

Snødekke

ObsID: 249648

Salten / FAUSKE

Snø

17.01.2021 kl. 09:34

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kald og klar dag, 11 kuldegrader på havnivå.

Snødekke

ObsID: 249584

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org