Snøskredvarsel for Salten fredag 15.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det finnes ferske fokksnøflak, særlig der disse ligger på et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger danner ferske fokksnøflak. Noen steder vil fokksnøflakene legge seg over kantkorn og glatt skare. Her kan det være lett å løse ut middels store skred. Skredfaren vil være størst der bygene treffer. I isolerte leområder kan fokksnøen ligge på overflaterim. Vær oppmerksom på at det kan være mulig å løse ut små flak i eldre fokksnø på kantkorn i andre sektorer, eller innad i fokksnøen.
Torsdag kom det noe nysnø. Men snødekket er fremdeles tynt for årstiden og består stort sett av skare og hard fokksnø. I isolerte leområder finnes det mykere fokksnøflak. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er avblåst.
Det er flere kantkornlag i snødekket. Ett kantkornlag under skaren er mest utbredt. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning. Skaren har gradvis blitt mer porøs og mindre bærende de siste dagene. Onsdag ble det observert overflaterim på skare i vest- og nordvestvendt heng.
Onsdag ble det observert drønn og skytende sprekker i fersk fokksnø i vestvendt terreng.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

14.01.2021 kl. 13:39

5 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord.

Snødekke

ObsID: 249127

Salten / BODØ

Snø

13.01.2021 kl. 13:41

641 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Tynt speilskarelag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Mot toppen av Heggmotinden. Lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  «Half-pipen» sett fra toppen av Heggmotinden. Ikke skiføre enda.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Aurnestindan, Småtindan og Breiviktinden.

Snødekke

ObsID: 248909

Salten / FAUSKE

Snø

13.01.2021 kl. 12:25

857 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, Kistrandtind. Skisporene fra forrige observasjonstur (sist torsdag) fortsatt synlige i siden opp mot Innertind, i bakgrunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Blokken skiver seg i ulike lag med kantkorn under skare. Her er noen av bruddflatene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn er det mye av nå på høyfjellet -- og i alle himmelretninger. Disse er fra høyt i profilen på gravepunktet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Skytende sprekker der det har samlet seg fersk fokksnø. Ligger på skare med overflaterim.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fersk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket rundt tregrensen (og to havørner over hodet).
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fersk fokksnø på høyfjellet mot Kistrandtind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn ved bakken på gravepunkt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mer fersk fokksnø enn forventet. På vei mot Kistrandtind.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Tynt snødekke, lave temperaturer og lite/ingen nedbør gjør at den oppbyggende omvandlingen i snøen fortsetter. Det finnes flere lag med godt utviklet kantkorn i ulike dybder i snøen på høyfjellet, og der dekket er særlig tynt er det mulig å finne begynnende begerkrystaller (DH) under skare. Ulike skarelag begynner samtidig å bli mer porøse, slik at det er blitt noe lettere (men fortsatt vanskelig) å påvirke svake lag lenger ned.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små V, NV over 400 moh Fersk fokksnø har stedvis lagt seg oppå skare med overflaterim i vest- og nordvestvendte sider. Forventet størrelse på skred begrenses av at sålen er stykket opp av underliggende terreng (på grunn av lite snø så langt i sesongen). En forventning om små skred gir faregrad 1, middels store gir faregrad 2.

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i fersk fokksnø, som har lagt seg i mer vest- og nordvesttvendte sider.

Drønn i snøen På ett sted rundt 500 m.o.h.

Vær

Ikke nedbør -8,8 °C 8 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Kuling på toppen av Kistrandtind, 979 m.o.h.

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Se beskrivelse under «skredproblem» og eller oversiktsbilder tatt fra Kistrandtind (egen observasjon).

Snøprofil

1 cm K MFcr Porøst lag, sprekker opp som creme brulee., 6 cm F FC 2 mm, 0,5 cm K IF, 2,5 cm 1F-P MF 1 mm, 5 cm P MF 3 mm, 2,5 cm F FC 2 mm, 2,5 cm 4F MF, 22,5 cm P MF 1 mm, 2,5 cm F FC 2 mm, 5 cm P-K MF, 2,5 cm F FC 2 mm, 7,5 cm P MF, 6 cm K MF, 4 cm F FC -9 °C @ 0 cm, -8,5 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm

ObsID: 248886

Salten / FAUSKE

Snø

13.01.2021 kl. 11:53

977 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kistrandryggen (t.h.) og Kvalhornet, sett fra Kistrandtind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan (Innertind t.v. og Midtitind t.h.) sett fra Kistrandtind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Betydelig mindre snø ut mot kysten. Sett fra Kistrandtind.

Snødekke

ObsID: 248875

Salten / FAUSKE

Snø

13.01.2021 kl. 11:06

641 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mer fersk fokksnø enn antatt. På vei mot Kistrandtind.

Snødekke

ObsID: 248861

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org