Snøskredvarsel for Salten mandag 11.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt sterk vind i fjellet, men det er lite løs snø tilgjengelig for transport. Vær forsiktig i høyden der gammel fokksnø ligger oppå kantkornlag eller nedføyka overflaterim. Lave temperaturer gjør at dette problemet vedvarer. Det vil være lettest å påvirke lagene der overliggende lag er tynt.
Det er dårlig skiføre under skoggrensa de fleste steder nå. I høyfjellet er snøen betydelig vindpåvirket og ligger ujevnt fordelt. I renner og leformasjoner ligger det fokksnø av varierende hardhet, mens det på rygger og oppstikkende formasjoner stort sett er avblåst til skare eller barmark.
Forrige uke ble det observert nedføyka overflaterim ved Fauske. Utbredelse for regionen som helhet er noe usikker. Fra samme område ble det funnet kantkorn under mildværsskaren fra jula.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

11.01.2021 kl. 09:30

482 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Skrint med snø. Bare 26 cm tykt dekke. To definerte skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  To definerte skarelag med kantkorn under begge.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn i sjiktet under øverste skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn str 1 mm under øverste skarelag.
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av p618. Vi ser inn i NØ siden. Magert snødekke.
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser mine spor fra nyttårsaften (500 moh) og forteller vel mye om vinteren og snøfallet hittil.
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 11 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skaren bærer ikke en fotsoldat.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  SØ flankene på Nordre Nattmålstuva. Bildet er tatt på ca 400 moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er lite snø i fjellet og lite tilgjengelig snø for vindtransport. Svake lag finnes (kantkorn under skare) overalt og i alle høyder og vil kunne bli et problem når/hvis vi får snødump før mildvær. Slik været er nå vil fortsatt utvikling av vedvarende svake lag fortsette. Klarvær kan i tillegg gi overflaterim. Varslet faregrad er for høy I observert område vil jeg vurdere FG til 1. Det er lite snø som har flyttet på seg og der er lite snø tilgjengelig. Mine fotspor i fjellet fra 31 des var fortsatt tydelige.

Tester

ECTP1@7cmQ2

ECTP1@7cmQ2 Dårlig Gjennomførte to ECT tester i området begge med samme resultat. Bruddet skjer i kantkornsjiktet under det øverste, relativt tykke skarelaget. Størrelsen på kantkornkrystallene er 1 mm.

Vær

Ikke nedbør -8,9 °C 4 m/s fra V → 40% skyer Det har gradvis skyet til mer med skyer inn fra sør. Dagen startet (kl 0800) med omtrent skyfritt. Lite vind i fjellet på 500 moh.

Faretegn

Kantkorn i snødekket generelt på fjellet kan gi en fremtidig fare. Pr nå er det lite snø i fjellet og relativt lite snø har flyttet på seg, men det kan finnes enkelte steder med fokksnø (vestlig sektor) og denne hviler på et svakt lag samt at fokksnøen innad kan være ustabil.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små over 500 moh Problemet ligger i snødekket (svake lag av kantkorn under skare), men det er relativt få steder i fjellet der det er nok snø til å bli et markert skredproblcm. Noe fokksnø finnes enkelte steder.

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Det kan nesten ikke forvares å si at snøgrensen er på 0 moh, men i Valnesfjord ligger det altså et par cm snø på 0 moh. Skrint snødekke generelt på fjellet. Skare preger toppdekket og bryter til fots, men kan sikkert bære en skiløper i gange, men ikke i sving.

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 16 cm F FC 2 mm/0 mm D -12,9 °C @ 0 cm, -9,9 °C @ 5 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 15 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -2 °C @ 25 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Stedvis bærer skaren (fot), men for det meste bryter foten gjennom og innsynken er til bakken. Med ski på beina vil nok skaren bære ganske bra i gange, men ikke i sving.

ObsID: 248577

Salten / FAUSKE

Snø

10.01.2021 kl. 11:57

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord.

Snødekke

ObsID: 248392

Salten / STEIGEN

Snø

08.01.2021 kl. 10:33

moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Nordfold, Steigen

Snødekke

ObsID: 248067

Salten / STEIGEN

Snø

08.01.2021 kl. 10:28

497 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248064

Salten / STEIGEN

Snø

08.01.2021 kl. 10:27

259 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

ObsID: 248063

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org