Snøskredvarsel for Salten mandag 04.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan enkelte steder i høyden nå ligge ferske flak med fokksnø over områder med vedvarende svake lag av kantkorn i det gamle snødekket. Skred i disse lagene vil være lette å løse ut. Skredfaren er størst i de områdene som har fått mest nedbør de siste dagene.
Det er tynt snødekke i fjellet og mer eller mindre bart i lavlandet. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget. I renner og leformasjoner ligger det fokksnø, mens det på rygger og oppstikkende formasjoner stort sett er avblåst til skare eller barmark.
Under mildværsskaren fra jula ligger det nå stort sett bare kantkorn, særlig der snødekket er tynt.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest vind på kysten

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest vind på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

04.01.2021 kl. 12:30

762 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Enkelte drønn. Kvalhornet.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 247350

Salten / FAUSKE

Snø

04.01.2021 kl. 11:34

660 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt opp mot Kvalhornet. Brudd med forplantning over hele søylen ved frigjøring. ECTPV@20cmQ2 ved gjentatte tester.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Bruddflate etter ECTPV. Antas å være nedføyket overflaterim (SH).
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Solen over horisonten i sør. Ellers 90 prosent skydekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket på drøye 700 m.o.h. Eksempel på hard fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket mot Kvalhornet, 962 m.o.h.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket på vei mot Kvalhornet. Eksempel på myk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Størst pålagring i østlige og nordøstlige sider. Skavlen her peker mot nordøst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Krystallene i bruddflaten. Disse antas å ha vært overflaterim (SH). 2 mm grid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn lenger ned i profilen, men vanskeligere å provosere frem brudd her. 2 mm grid.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyket overflaterim utgjør et skredproblem i enkelte sider på høyfjellet. Der dette forekommer, kan det være svært lett å utløse flak. Utbredelsen vil være begrenset, det samme vil størrelsen på eventuelle skred. Vær oppmerksom på kantkorn, som kan observeres flere steder. Kantkorn kan bli et mer uttalt skredproblem dersom temperaturene forblir lave. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 0 m/s 90% skyer Overskyet, men klarvær i sør slapp gjennom solen.

Tester

ECTPV@20cmQ2 Dårlig

ECTPV@20cmQ2 Dårlig

Faretegn

Drønn i snøen Drønn primært i nærheten av gravepunkt.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt snø (W) fra havnivå til 230 m.o.h., fuktig (M) videre til ca. 550 m.o.h., derfra tørr snø (D). På høyfjellet er snødekket betydelig vindpåvirket og ligger ujevnt fordelt. Både myk og hard fokksnø, i flere himmelretninger, men mest pålagring i østlige og nordøstlige sider. Se bilder.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Kantkorn i tilknytning til flere skarelag på flere gravepunkt. Men fant ingen punkt hvor det var lett å provosere frem brudd i kantkornlag.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh Vanskelig å anslå utbredelse og skredstørrelse, da snødekket er høyst variabelt og det er generelt fortsatt nokså lite snø i høyfjellet.

Snøprofil

17 cm 4F RG 1 mm D, 3,5 cm F SH 2 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 3 cm K MFcr D, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 5 cm P MF 2 mm D, 1 cm 1F MF 2 mm D, 5 cm P MF 2 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 10 cm 1F-P MF 2 mm D, 1 cm I IF D -1,6 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 52 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 247342

Salten / FAUSKE

Snø

04.01.2021 kl. 11:17

648 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Myke flak oppå nedføyket nysnø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  ?!

Vær

Snødekke

ObsID: 247336

Salten / FAUSKE

Snø

04.01.2021 kl. 09:51

230 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke opp mot tregrensen på Søndre Nattmålstuva/Kvalhornet. Her går snøen over fra å være våt til fuktig.

Snødekke

ObsID: 247310

Salten / FAUSKE

Snø

04.01.2021 kl. 09:34

127 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Skogen mot Søndre Nattmålstuva/Kvalhornet. Nysnø siste par døgn men tvilsomt skiføre.

Snødekke

ObsID: 247306

Salten / FAUSKE

Snø

03.01.2021 kl. 11:29

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Litt nysnø siste døgn. Rundt null grader ved havnivå, Valnesfjord.

Snødekke

ObsID: 247168

Salten / FAUSKE

Snø

02.01.2021 kl. 10:32

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Tynt snødekke og lave temperaturer gir gode kår for kantkorn.

Snødekke

ObsID: 247011

Salten / FAUSKE

Snø

01.01.2021 kl. 10:33

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Ingen nysnø men flere kuldegrader på havnivå.

Snødekke

ObsID: 246876

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org