Snøskredvarsel for Salten søndag 03.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildere vær og litt nedbør er i anmarsj. I fjellet kan det danne seg enkelte flak med ustabil fokksnø. Fokksnøen kan legge seg over det vedvarende svake lag av kantkorn som har dannet seg siste tiden. Skredfaren er størst i de områdene som får mest nedbør.
Det er tynt snødekke i fjellet og mer eller mindre bart i lavlandet. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget. I renner og leformasjoner ligger det fokksnø, mens det på rygger og oppstikkende formasjoner stort sett er avblåst til skare eller barmark.
Under mildværsskaren fra jula ligger det nå stort sett bare kantkorn, særlig der snødekket er tynt.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest vind på kysten

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

03.01.2021 kl. 11:29

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Litt nysnø siste døgn. Rundt null grader ved havnivå, Valnesfjord.

Snødekke

ObsID: 247168

Salten / FAUSKE

Snø

02.01.2021 kl. 10:32

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Tynt snødekke og lave temperaturer gir gode kår for kantkorn.

Snødekke

ObsID: 247011

Salten / FAUSKE

Snø

01.01.2021 kl. 10:33

7 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Ingen nysnø men flere kuldegrader på havnivå.

Snødekke

ObsID: 246876

Salten / FAUSKE

Snø

31.12.2020 kl. 09:45

480 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Skarelag ca 2 cm tykt, under dette kantkorn snø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde viser NØ siden av p618.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn under skaren. 1-2 mm store.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde retning vest. Viser Kvalhornet som en liten forhøyning like til hø for midten av bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde mot øst. Viser flankene ned fra Nordre Nattmålstuva. Skrint med snø. Uinteressant skiføre.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  SØ helling på Nordre Nattmålstuva ca 500 moh. Kantkorn under skarelaget.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Måne, lite snø, lite vind og flott uten ski.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Pr nå er dette svake laget ikke et problem da vi rett og slett mangler snødekke over.

Skredfarevurdering

Det er liten faregrad i fjellet. FG1. Lite snør finnes for transport. Det varsles lite nedbør i nærmeste fremtid. Dog endel kulde og dermed fortsatt kantkornutvikling. Dette kan skape et problem inn i fremtiden når snøen kommer. Varslet faregrad er riktig Det vil fortsatt være lav faregrad de nærmeste dagene. Største faren i fjellet nå knytter seg til utglidning på hardt underlag (is).

Snøprofil

2,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm F FC 2 mm/0 mm D -6,8 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm Kantkorn under skarelaget hele veien til bakken. Krystallstr 1-2 mm. Enkelte begerkrystaller observert.

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert Pr nå er det ingen faretegn, men kantkorn har bygget seg opp under skaren og kan bli et fremtidig problem.

Vær

Ikke nedbør -2,3 °C 4 m/s fra V → 10% skyer Nydelig vær i fjellet. Fullmåne, lite vind og relativt mild temp. Veldig lite snø generelt.

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 246799

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org