Snøskredvarsel for Salten mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende skredforhold i fjellet grunnet høye temperaturer og smelting. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er mange steder vannmettet og vi forventer naturlig utløste våte skred. Det vil og være lett for en skiløper å utløse våte løssnøskred i bratt terreng. Skredfaren er synkende, men vær obs på at det kan være vanskelig å vurdere stabiliteten. Konservativ veivalg anbefales. Under 700-900 moh vil skredproblemet være mindre utbredt og skredfaren ventes å være lavere. Kraftig snøsmelting øker også faren for skavlbrudd, glideskred og sørpeskred. Unngå utløpsområder.
Opp til 600-1000 moh er det våt grovkornet snø og det har minket godt på snøen de siste dagene. Under 300-500 moh er det lite snø igjen i terrenget, mens det fortsatt ligger mye i høyden for årstiden. Der det er synlige smelteriller på snøoverflaten drener snøen smeltevannet godt.
I høyden i indre deler av regionen har det vært et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tyder imidlertid på at dette er vanskelig å påvirke da det ligger beskyttet av skarelag.
Det har blitt observert mange løssnøskred og enkelte små flakskred i bratt terreng i helgen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
5 °C til 11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
4 °C til 12 °C på 1100 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

31.05.2020 kl. 16:28

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flere våte skred og skavlbrudd i soleksponerte heng. Helt ferske. Her fra Innertind.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Voksende glidesprekk, Kistrandryggen.
ObsID: 237646

Salten / FAUSKE

Snø

31.05.2020 kl. 13:31

968 moh

Krille (**)

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 1 - Små Få bratte heng Ett flakskred bland mange løssnøskred. Observert med kikkert. Uklart med tidpunkt for skredet. Dette gjelder også observert skred ved skyttarbratten igår.

ObsID: 237609

Salten / BODØ

Snø

30.05.2020 kl. 18:30

651 moh

Krille (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Krille

Vær

13 °C

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 1 - Små Få bratte heng. N Observert i kikkert fra vei. Var også mange våte løssnøskred.

ObsID: 237608

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org