Snøskredvarsel for Salten onsdag 08.04.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig pålagring av leområder i høyfjellet og fare for naturlig utløste skred. Under mildværesgrensen svekker regnet snødekket. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vært mildt høyt til fjells. Der nedbøren kommer som regn vil det fortsatt være fare for naturlig utløste våte skred når snødekket blir gjennomfuktet. Våte flakskred og enkelte glideskred kan forekomme. Det ventes kraftig vind og nysnø i høyden. Over skoggrensen vil dette føre til rask pålagring av fokksnø til leområder utover dagen. Skredene vil være lett å løse ut og enkelte naturlig utløste skred ventes. Tilstedeværelse av vedvarende svake lag kan gi store skred. Under skoggrensen ventes det naturlig utløste våte skred der
Mildvær gikk opp til 1000 moh på mandag. Her er snøoverflaten fuktig. Det ligger mye løs snø i terrenget og i høyden er den tilgjengelig for vindtransport. Over skoggrensen har vinden dannet myke flak.
Det er flere kantkornlag i snødekket. Kantkorn har blitt større og mer tydelig de siste dager, men ligger under bærende lag. Flere store naturlig utløste skred i regionen siste dager minner om at dette er et aktivt lag.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra sørvest om kvelden.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Økende til sterk kuling sent tirsdag

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lavtrykk med kraftig vind passerer iløpet av dagen. Noe usikre værprognoser.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

07.04.2020 kl. 16:29

467 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, Kistrandryggen. Klargjort for ECT. Profil går ikke til bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Sørpe/MFsl over skarelag, som også har trukket mye vann.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Kistrandryggen. Små og våte løssnøskred i IS1.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Skiftende vær. Fra Kistrandryggen mot Valnesfjord. Smelteriller i snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd i nedføyket nysnølag, under (våt) skare. Også dette laget begynner å bli fuktig og vil stabilisere seg raskt. Mulig vedvarende skredproblem høyere opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kvalhornmassivet, sett fra Kistrandryggen. Mye snø i fjellet, fordelt på flere himmelretninger.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Opphopning av vann over skare gir svake bindinger og fare for våte skred. Nedføyket nysnølag og sjikt i fokksnø observert, men stabiliserer seg nå med temperaturene på denne høyden. Mulig problem høyere opp, hvor temperatur antas å ha vært lavere. Store nedbørsmengder vil gi en raskt økende skredfare, knyttet til våte skred og opphopning av vann over skarelag. Eksisterende problemer knyttet til nedføyket nysnø og sjikt i fokksnø stabiliserer seg nå men vil bli erstattet med nye, gitt varsel om mye vind og snø i høyfjellet. Stor pålagring i leheng vil kunne påvirke vedvarende kantkornlag, som ellers har vært vanskelig å påvirke. Observert fare er moderat. Det kan imidlertid forventes at skredfaren vil bli stor kommende døgn, gitt varsel om store nedbørsmengder (regn i lavlandet, snø i høyfjellet) og kraftig vind i høyden fra vest.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter over 500 moh ECT og LBT gir brudd i et nedføyket nysnølag under skaren. Snøen begynner her å kjenner noe fuktig ut og vil stabilisere seg raskt, men dette kan vedvare som problem høyere opp, over mildværsgrensen. Det samme gjelder sjikt i fokksnø, under dette igjen.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Tykt skarelag med overliggende meget våt snø (V) og sørpe (S) observert ca. 200-500 m.o.h. Kan gi rask opphopning av vann mellom snølag, gitt melding om mye regn fremover.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt

Notater

Vær

Ikke nedbør 2,5 °C 12 m/s fra V → 80% skyer

Tester

ECTN15@12cmQ3

ECTN15@25cmQ3

Snøprofil

10 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F MFsl 0 mm/0 mm, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm V Blankt og gjennomtrukket av vann, med er fortsatt hardt lag. , 8 cm F-4F RGlr/DF 2 mm/0 mm D-M, 55 cm 1F-P RG 2 mm/0 mm D-M, 5 cm P-K IF 0 mm/0 mm D-M 2 tester knyttet til snøprofilen Sjikt i fokksnø (RG) fremgår ikke av profilen.

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S En del småskred i IS1, Kistrandryggen.

ObsID: 228896

Salten / Horndalsflåget

Snø

07.04.2020 kl. 10:03

158 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

7. apr 10:03 Snø på FV. 7500 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 228871

Salten / FAUSKE

Snø

06.04.2020 kl. 15:03

1 moh

Krille (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Krille
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Krille Kommentar:  kistrandfjellet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Krille Kommentar:  N. Nattmålstuva utløst av skiløper (med spor ut av skred også).
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Blåfjell (løssnø + flak) tv og jordbrufjellet til høyre.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Et tiotal løsnøskred utløst av solvarming i mange bratte sider (fra kistrandfjellet til Jordbrufjellet). Et har også løst ut et flakskred (str 1-2).

ObsID: 228707

Salten / FAUSKE

Snø

06.04.2020 kl. 13:30

968 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Mjønestindan og Kistrandtind
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Fuktighet på 970moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Litt vindpåvirket i høyden

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Overraskende lite vindpåvirket i høyden. På ca 750 moh er det 30 cm snø øverst i snødekket som er 4F/1F fasthet, litt kram men ikke fuktig. Her fant vi et lag med nedføyket nysnø på 30 cm dybde, og snødekket under var 1F/P. Helt på toppen er det noe snøfokk. Fra ca 400moh og ned mot havnivå er snøen kram og solpåvirket. Et par timer senere har solen og lufttemperaturen påvirket snøen opp på ca 600moh.

Vær

0 °C 12 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Økende vind på toppen. Her var det også snøfokk over ryggen og vi ser snøfokk på Innertinden og Mjønestinden.

ObsID: 228691

Salten / FAUSKE

Snø

06.04.2020 kl. 10:42

319 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Mjønesfjellet ses i bakgrunnen. Her var tidvis det gammle skarelaget framme. Snødekket på toppen av dette varierte fra 5-30cm.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Valnesfjord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lene

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra Ø ← 40% skyer 4 plussgrader ved havnivå.

Tester

LBT@31cmQ3 Vi fikk brudd på 31cm og 41cm dybde.

Snøprofil

30 cm 1F/4F RG/DF 0 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 8 cm P MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F 0 mm/0 mm D Klarte ikke se hvilken kornform dette var men så hvit ut. Føyket i gropa så lupen ble full av fukt og snø., 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F 0 mm/0 mm Klarte ikke se hvilken kornform dette var men også denne så hvit ut., 50 cm P-K MF 0 mm/0 mm D

ObsID: 228626

Salten / BODØ

Snø

05.04.2020 kl. 14:17

308 moh

espen@norconsult (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  espen@norconsult

Vær

ObsID: 228514

Salten / FAUSKE

Snø

05.04.2020 kl. 11:43

423 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Antydninger til begerkrystaller, innimellom noe avrundede fasetterte partikler (FCxr).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøprofil.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøbyger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Små løssnøskred i særlig bratte fjellsider. Observert langs veien mellom Fauske og Sulitjelma.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Små løssnøskred i særlig bratte fjellsider. Observert langs veien mellom Fauske og Sulitjelma.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Snø 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Tester

ECTX

LBT@55cmQ3

Faretegn

Stort snøfall

Snøprofil

10 cm F+ PP 1 mm/0 mm, 10 cm F PP 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm, 10 cm P-K MF 3 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F-4F FCxr 2 mm/0 mm, 5 cm P MF 3 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F-4F FCxr/DH 3 mm/0 mm, 15 cm K MF 4 mm/0 mm

Skredaktivitet

Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng

ObsID: 228466

Salten / FAUSKE

Snø

05.04.2020 kl. 10:18

359 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Betydelig snøfall. Mye fersk snø tilgjengelig for vindtransport.

Snødekke

ObsID: 228450

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org