Snøskredvarsel for Salten mandag 16.12.2019

1
Liten
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger i kombinasjon med sterk vind ga i starten av forrige uke fokksnøflak i leområder. Fokksnøen forventes å stabilisere seg, og det vil være vanskeligere å løse ut skred i fokksnøen. Vi kan ikke utelukke at fokksnøen noen steder har lagt seg på et svakt lag av begynnende kantkorn. Når dette laget er godt nok utviklet til å være et gjeldene problem vil skredfaren øke, og det vil være lett å løse ut skred. Med kalde temperaturer og fukt i gammelt snødekke ligger forholdene til rette for oppbygging av svake lag.
Opp til 3-500 moh har mildvær gitt en liten skorpe i overflata som er dekket av et tynt lag av nysnø. Over skoggrensa er snøoverflaten preget av fokksnøflak og avblåste rabber og rygger. I beskytta leområder finnes det noen steder løs ubunden snø. Ellers er det eldre snødekket preget av tidligere mildvær, og er gjennomfuktet og stabilt opp til 7-800 moh.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Litt snø i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

16.12.2019 kl. 05:34

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 202189

Salten / FAUSKE

Snø

15.12.2019 kl. 13:33

664 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Lene
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lene Kommentar:  For meg ser det ut som det kan være nedføyket nysnø som var laget det gikk i brudd på ved både CT og ECT test

Faretegn

Ferske sprekker Sprekkdannelser når vi går over områder med fokksnø. Kun lokalt rundt skiene. Ingen forplantning videre.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 7 m/s fra Ø ← 60% skyer Vinden blåste fra øst, sør-øst her. Ellers på fjellet var den dominerende vindretning fra sørøst.

Tester

ECTN4@13cmQ2

CTE1@13cmQ2

Snøprofil

15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm D Litt usikker på dette lagets kornform df/rg, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F MF 0 mm/0 mm D, 12 cm P-K 0 mm/0 mm, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm P MF 0 mm/0 mm M Snøen nederst mot bakken var fuktig. Dette opplevde jeg ikke 2 dager tilbake i tid da eg gravde på ca samme plass.

ObsID: 202180

Salten / FAUSKE

Snø

15.12.2019 kl. 11:42

646 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -1 °C 12 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Mye vind over tregrensa.

ObsID: 202158

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

15.12.2019 kl. 05:44

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 202091

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

14.12.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 201979

Salten / FAUSKE

Snø

13.12.2019 kl. 13:31

663 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Nedføyket nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Bildet viser tydelig hvordan vinden har skapt sastruger i fjellet. Noen steder er all snø borte og man har en isskare som overflate.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra SØ ↖

Tester

LBT13@25cmQ2 Løsner på nedføyket nysnø.

LBT3@95cmQ1 Løsner på gammelt rim. Ser også noe som kan likne på rester av kantkorn. Vi fant mye overflaterim i samme område tidligere i vinter.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV ikke mellom 1000 moh og 500 moh I utsatte leheng vil det kunne ligge flak med vindtransportert snø som kan løsne på svake lag.

Snødekke

135 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Siste dagers vind har transportert mye løssnø til dette området. Det er noe vindpåvirket i høyden over 600moh til 700moh. Over dette er det tydelig vindskare og sastruger, samt isskare.

Snøprofil

10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm Skiktovergang, 43 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm K MF 0 mm/0 mm D, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG/SH 0 mm/0 mm Rimlag , 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm K/P MF 0 mm/0 mm D Har lagt inn lagene med nedføyket nysnø og delvis nedbrutt overflaterim som kritiske da det var her eg fikk brudd på lille blokktest. Det vil være nyttig å følge med på dette framover, spesiellt den nedføyka nysnøen som ligger høyt i snødekket. Dette kan være ett svakt lag som kan gi brudd i overliggende snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad stemmer med min oppfattning. I utsatte områder der vinden har transportert snø og skapt nysnøflak som ligger på svake lag vil man kunne utløse skred. Så lenge ikke vindretningen snur er det ikke mye mer løssnø å transportere i fjellet. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 201946

Salten / FAUSKE

Snø

13.12.2019 kl. 12:07

464 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Mot preikstoltind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Mot Nattmålstuvene
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Sastrugi av snø over mildværsskaren som ble dannet 11.des. nordvendt helning.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Kan fremprovosere skytende sprekker på savlkanter ol. Ikke god forplantningsevne, stor tilleggsbelstning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C 7 m/s fra S ↑ 1% skyer

Tester

LBT Blokken begynte å vagge på bakken. Ingen definerte brudd.

Skredaktivitet

13. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV Det virket stabilt i området jeg var, men det kan være mer fokksnø med dårligere bindinger andre steder.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

0,2 cm P MFcr D, 30 cm 1F RG D, 35 cm K MFcr D, 50 cm 1F MF M -5 °C @ 0 cm, -3,2 °C @ 5 cm, -2,4 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 15 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -0,9 °C @ 25 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm I skogen var det fire skarelag. Ikke observert kantkorn. Ingen lag som går lett.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det virker stabilt i dette området, men kan nok være mer ustabile lag med fokksnø andre steder i regionen. Jeg har ikke observert kantkorn, men det kan godt finnes andre steder. Det er både fukt og temperaturgradient i snødekket. Snødekket er også tynt, så ved kaldt vær ligger det ann til omvandling til kantkorn. Varslet faregrad er riktig Faregrad i dette området er nok 1, men mener faregrad to for regionen er riktig.

ObsID: 201932

Salten / FAUSKE

Snø

13.12.2019 kl. 11:06

544 moh

LeneP@forsvaret (***)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

ObsID: 201900

Salten / FAUSKE

Snø

13.12.2019 kl. 10:37

603 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snødekket er relativt beskjedent generelt på fjellet. Vind fra sø de siste dagene har flyttet noe snø, men ikke store mengder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ingen skredaktivitet observert. Bilde viser Kvalhornet og Eitråskartinden. Generelt lite snø. Det som er er generelt stabilt. Snø er vindtransportert inn i nordlig og nordvestlig sektor og kan fortsatt være ustabilt i enkeltheng.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bildet viser brudd ifm med spadetest, men brudd ved CT test skjer i samme sjikt.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil 620 moh nord aspekt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Noe snøtransport finnes over 400 moh, men i beskjedne mengder.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Nydelig vær i fjellet. Minus 3 grader på 620 moh og lettbris (5-6 m/s) fra sø. Flott skiføre hele veien fra 620 moh til vei. Spesielt raskt føre fra 400 moh da det er en tynn skarehinne på toppdekket.

Tester

CTM21@13cmQ2 God Bruddet skjer i et nedføket sjikt med fokksnø.

Skredaktivitet

13. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 600 moh Det er nok flyttet noe snø de siste døgn med vind fra sø. Kulde høyere opp vil bety at ny fokksnø (i nv-nø sektor) bruker litt tid på å stabilisere seg. Fokksnøen finnes i noen heng og i de hengene jeg observerte virker stabiliteten god (620 moh).

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket varierer med høyden. Fra 0-400 moh er snødekket mykt og løst med en tynn skarehinne på topp. Fra 400 moh er snødekket mer påvirket av vind og man finner alt fra mykt bundet snø til hardere (1 finger) bundet snø og partier med eksponert skare (ikke veldig hard skare). Videre er terrenget over 600 moh relativt skrint med snø. Skiføret er egentlig veldig lettkjørt og til tider meget bra. Jeg har ikke funnet kantkorn i snødekket. Har sjekket i ulike høyder og dybder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøstabiliteten i fjellet er generelt god. Skredproblem knytter seg til fokksnø i vest- og nordlig sektor. Lite løs snø tilgjengelig for transport. Ingen observasjoner av kantkorn eller rim. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 201918

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

13.12.2019 kl. 05:19

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 201862

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org