Snøskredvarsel for Salten torsdag 05.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

I høyfjellet vil det lokalt være ustabil fokksnø. Unngå områder med fersk vindtransportert snø. Svært vått snødekke i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Situasjonen vil gradvis roe seg noe utover dagen. Den verste nedbøren avtar og temperaturen synker. Størst fare vil nå være knyttet til den ferske fokksnøen i høyfjellet. Lokalt kan det ha samlet seg store mengder og denne kan fortsatt være ustabil. I lavlandet kan det fortsatt gå noen våte skred pga. stor vannmetting i snøen.
Snødekket er preget av mildværet og mye regn onsdag. I lavlandet er snøen trolig gjennomfuktet og våt til bakken. Snøoverflaten ventes å være påvirket av fukt helt opp mot 1100 moh.
Det er tidligere observert vedvarende svake lag av kantkorn i skoggrensen. Om de har overlevde mildværet er foreløpig usikkert.
Tirsdag ble meldt om skred mot vei langs kysten.
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-1 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Skyet.
Kan hende kortvarig sterk kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

02.12.2019 kl. 13:59

262 moh

Torbjorn@obskorps (Ukjent)

Tester

ECTN18@60cmQ2 God

ObsID: 200288

Salten / FAUSKE

Snø

02.12.2019 kl. 13:39

257 moh

Torbjorn@obskorps (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Vanskelig å løse ut Ukjent

Faretegn

Drønn i snøen

Snøprofil

60 cm 4F RG, 5 cm F MF, 25 cm 1F MF/MFpc Flere sjikt i fokksnøen. Gikk ikke til brudd i LBT.

ObsID: 200283

Salten / FAUSKE

Snø

02.12.2019 kl. 13:25

259 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Jannicke@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ

Vær

Snø 1 °C 90% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I leområder stadige drønn i snøen ovenfor den tetteste skogen

Tester

LBT@70cmQ2 I overgang mellom hvit og blank snø

Snøprofil

ObsID: 200285

Salten / FAUSKE

Snø

02.12.2019 kl. 13:01

225 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Jannicke@obskorps Kommentar:  Mot høyde 272. Hardpakket snø med tynt løst lag oppå på flate her. Gjennom skogen fra parkering ca 15cm innsynking på ski

Notater

ObsID: 200276

Salten / BODØ

Snø

02.12.2019 kl. 12:45

466 moh

Krille (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Snøfokk på snefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Her vises skarelaget som gav flere drønn. Ectx. Med spade bak kom hele blokken.

Snødekke

35 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På snefjellet hvor turen gikk var det bunden snø helt nede fra bilen. Ca 25 cm nysnø siste to dager her. Dette har lagt seg i stort sett øslig sektor. Tydelig bunden snø på først nysnø og høyere opp svakt lag under tynn skare/smeltfryslag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S Vil ikke luke ut at det ligger i andre eksposisjoner og høyder, men det startet fra ca 400 moh.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Usikker på om dette er lokalt eller reginalt. Kollapsen skjer i et svakt lag under skare.

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 200287

Salten / BODØ

Snø

02.12.2019 kl. 10:57

353 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svakt lag med kantkorn under skare, fokksnø over skare. Det kom drønn flere steder på vei opp. Typisk der fokksnøen er finger på hardhet.

ObsID: 200257

Salten / BODØ

Snø

02.12.2019 kl. 10:15

147 moh

Krille (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Krille

Vær

Snø -1 °C 90% skyer Bygevær

ObsID: 200208

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org